Totul despre VoIP – Serial

by donpedro

3. Bariere tehnice

Figura 9

Obiectivul final al telefoniei prin Internet este fiabilitatea şi obţinerea unor servicii vocale de calitate superioară, în condiţii similare sau chiar superioare serviciilor oferite de reţeaua de telefonie publică. În acest moment, aceste caracteristici nu sunt obţinute în reţeaua Internet în primul rând datorită limitărilor lăţimii de bandă, care influenţează pierderea pachetelor de informaţii. În comunicaţiile vocale, pierderea pachetelor de informaţii apare sub forma unor pauze sau a unor perioade de linişte în timpul conversaţiei. Efectul final obţinut este similar unui discurs cu întreruperi care este nesatisfăcător pentru majoritatea utilizatorilor şi inacceptabil în domeniul afacerilor.
Reţeaua Internet este o colecţie formată dintr-un număr impresionant de reţele (peste 130.000) care îşi măreşte continuu popularitatea, ţinând cont de faptul că lunar peste 1 milion de utilizatori noi accesează site-uri din reţea. Creşterea considerabilă a utilizării Internetului conduce la aglomerarea frecventă a traficului, deci la întârzierea transmiterii informaţiilor. Astfel de întârzieri sunt determinate de pierderea sau schimbarea pachetelor de informaţii.
În plus, datorită faptului că Internetul este o reţea fără conexiune sau cu comutare a pachetelor, pachetele individuale, pentru fiecare semnal vocal, parcurg linii de reţea separate astfel încât la destinaţie să poată fi reasamblate corect.
Fiabilitatea reţelei şi calitatea sunetului depind de tehnicile folosite pentru codificarea şi procesarea vocii în serverele portal.
Majoritatea dezvoltatorilor de software pentru telefonia prin Internet precum şi furnizorii de servere folosesc o mare varietate de protocoale de transmitere a datelor, diferiţi algoritmi de codificare a semnalelor – cu frecvenţe diferite de transmitere a datelor şi diferite mecanisme de reconstituire a semnalelor vocale. Acest lucru afectează vizibil claritatea şi fidelitatea transmiterii sunetelor pe Internet. Datorită absenţei unor protocoale standard multe din produsele din domeniul telefoniei prin Internet nu pot fi utilizate şi în alte sisteme sau chiar în reţeaua de telefonie publică.

4. Standarde
În următorii ani se vor aduce îmbunătăţiri substanţiale în reţeaua Internet în privinţa transmiterii datelor a sunetelor sau al imaginilor video. Optimizarea reţelei vizează în primul rând eliminarea blocărilor şi a pierderii pachetelor de informaţii. Problemele importante cum sunt fiabilitatea sau calitatea sunetului prin reţea vor fi rezolvate gradual prin adoptarea unor standarde. Eforturile de stabilire a acestor standarde sunt concentrate în trei direcţii importante ale telefoniei prin Internet: codificarea/decodificarea audio, protocoalele de transport a datelor şi serviciile de conducere.

Figura 10

În mai 1996, Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor (UIT) a ratificat hotărârea H.323 care defineşte modul în care traficul datelor, al vocii sau al imaginilor video va fi transmis prin protocoale IP în reţelele locale. Această hotărâre include şi standardul T.120 prezentat în figura 10. Recomandarea se bazează pe suita de protocoale RTP/RTCP (real-time protocol/ real-time control protocol) pentru administrarea semnalelor audio şi video.
De asemenea, H.323 se referă la aplicaţiile importante din domeniul telefoniei prin Internet, prin definirea unui trafic ce asigură o întârziere minimă atât în transmiterea sunetului cât şi a imaginilor, prin stabilirea unor priorităţi în transportul datelor, în vederea asigurării unor servicii de comunicare în timp real pe Internet.
Specificaţiile din H.323 definesc transmiterea datelor, a vocii şi a imaginilor video prin reţele telefonice obişnuite, în timp ce H.320 stabileşte protocoalele pentru transmiterea vocii, a datelor sau a imaginilor prin reţele digitale cu servicii integrate. G.729 este una din recomandările cuprinse în H.323 ratificată în noiembrie 1995 şi care se referă la formatul codificării/decodificării audio.
La Forumul VoIP din martie 1997 a fost votat un nou set de specificaţii G.723.1.
Consorţiul industial condus de Intel şi Microsoft au fost de acord să sacrifice calitatea sunetului în schimbul creşterii lăţimii de bandă – G.723.1 necesită 6,3 kb/s în timp ce G.729 necesită 7,9 kb/s. Adoptarea unui standard pentru codificarea şi decodificarea semnalelor audio este un pas important care va permite creşterea fiabilităţii şi a calităţii sunetului, mai ales în cazul reţelelor intranet sau în cazul conexunilor IP punct-la-punct.
Protocolul RTP, pe care se bazează H.323, este un protocol nou folosit în aplicaţiile de timp real, iar echipamentele vor include mecanisme de control pentru sincronizarea traficului de date în reţea.
Este un protocol standard al cărui scop este îmbunătaţirea traficului de date pe Internet în timp real, prin crearea unor linii de transmitere a datelor dedicate unor sesiuni specifice. Protocolul de rezervare a resurselor va fi implementat în rutere pentru stabilirea şi întreţinerea liniilor de transmitere a informaţiilor şi obţinerea unui nivel ridicat al calităţii serviciilor.

5. Viitorul VoIP
Dezvoltarea produselor şi serviciilor VoIP va fi influenţată de diferiţi factori.
Cele mai promiţătoare domenii pentru VoIP sunt reţelele intranet şi reţelele comerciale extranet. Infrastructurile acestor reţele bazate pe IP permit operatorilor să verifice dacă există utilizatori care pot sau nu pot folosi reţeaua.
Un alt element important în evoluţia telefoniei prin Internet este serverul VoIP. Aceste servere au evoluat de la platformele bazate pe calculatoare personale către sisteme embedded robuste, capabile să trateze sute de apeluri simultan. Prin urmare, marile companii vor folosi aceste tipuri de echipamente pentru a reduce cheltuielile asociate transmiterii vocii, faxurilor sau videoconferinţelor prin IP. Noul drum deschis de telefonia prin Internet – transmiterea vocii, a datelor şi a imaginilor video prin reţele bazate pe IP – va atrage companiile spre această direcţie, IP va acţiona în primul rând ca un agent unificator.
Reţelele comerciale extranet vor permite transmiterea faxurilor şi a vocii prin protocoale IP către publicul larg. Prin garantarea unor parametrii specifici şi prin asigurarea interoperabilitaţii serviciilor, aceste reţele vor constitui un suport sigur şi de încredere pentru diferite aplicaţii din comerţul electronic.
În viitor, Internetul va asigura servicii vocale şi video fiabile datorită creşterii substanţiale a vitezei de accesare a site-urilor, dezvoltării continue a reţelelor IP, ATM, SONET (reţele optice sincrone) şi ISDN (reţele digitale cu servicii integrate), a modemurilor, a tehnologiei DSL.
Produsele şi serviciile pentru transmiterea faxurilor prin reţeaua Internet vor deveni viabile, din punct de vedere economic, mult mai rapid decât cele pentru transmiterea vocii şi a imaginilor video, deoarece, în acest caz, blocările tehnice în traficul datelor sunt minime. În următorii doi ani, marile companii vor trece la transmiterea faxurilor prin Internet, într-o primă fază prin intemediul serverelor FAXoIP şi apoi direct din aparate capabile să transmită faxuri via IP. Standardele pentru transmiterea faxurilor prin IP vor apare la sfârşitul acestui an.
În viitor, videoconferinţele prin IP vor deveni metoda generală folosită în comunicaţii, iar camera video va deveni unul din perifericele standard ale unui calculator cu facilităţi complexe multimedia.

Începând cu numărul următor, serialul va continua intrând în profunzimea VoIP (n.r.).

S-ar putea să vă placă și