Politica de prelucrare a datelor (GDPR) si Cookie-uri

by donpedro

Politica de prelucrare a datelor (GDPR)

INTRODUCERE

Euro Standard Press 2000 apreciază vizitarea site-urilor sale web:

• https://electronica-azi.ro/
• https://international.electronica-azi.ro/
• https://www.esp2000.ro/

S.C. Euro Standard Press 2000 S.R.L. (numită în continuare ESP2000) cu sediul în Câmpulung, Str. Maior Giurescu nr. 2 Bis, Jud. Argeș, având cod de identificare fiscală RO 3998003, fiind înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J03/1371/1993, este operator al datelor personale transmise prin intermediul acestor site-uri web. Site-urile sunt găzduite pe serverele unei companii partener: SC IT Fusion srl, Nr. Ord. Reg. Com.: J40/12174/21.10.2014, Cod Fiscal: 33716201, Bdul Gheorghe Șincai, Nr. 12, Bl. 12, Sc. A, Et. 1, Ap. 6, Sector 4, București, Email: office@itfusion.ro

Precizăm că nu vom solicita ori primi informații, de orice natură, de la copiii sub 16 ani.

Euro Standard Press 2000 S.R.L. se angajează să respecte confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vom trata toate datele personale furnizate de dumneavoastră ca fiind confidențiale și vom prelucra numai informațiile permise de legislatia aplicabilă. Această notă de confidențialitate descrie politicile și practicile ESP2000 privind colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră personale și vă stabilește drepturile de confidențialitate.

Confidențialitatea informațiilor este o responsabilitate permanentă și, prin urmare, vom actualiza din când în când această notificare de confidențialitate pe măsură ce vom întreprinde noi practici privind datele cu caracter personal sau vom adopta noi politici de confidențialitate. În ceea ce privește prelucrarea datelor bazate pe consimțământ (după cum este descris mai jos), vă vom notifica orice modificare și vom solicita consimțământul dumneavoastră suplimentar.

CONTEXTUL LEGISLATIV

Conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare denumit „Regulamentul GDPR”) aplicabil din data de 25 mai 2018, avem obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați prin utilizarea site-ului nostru în acord cu prevederile Regulamentului GDPR.

Pentru mai multe detalii privind conținutul acestei norme juridice, vă rugăm să accesați următorul link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=RO

RESPONSABILUL CU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Am desemnat un responsabil cu protecția datelor în ceea ce privește toate aspectele legate de protecția datelor cu caracter personal, iar dumneavoastră puteți contacta responsabilul cu protecția datelor cu privire la toate chestiunile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră și la exercitarea drepturilor dumneavoastră potrivit dispozițiilor legale aplicabile, în special dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care noi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Adresa de e-mail la care puteți contacta responsabilul cu protecția datelor este: gdpr@esp2000.ro

CUM COLECTĂM ȘI PROCESĂM INFORMAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE

– Informații personale pe care ni le oferiți:

Putem colecta, stoca și utiliza următoarele tipuri de date personale:

 • informatii despre computerul dumneavoastră și despre vizitele și utilizarea acestui site web (inclusiv adresa dumneavoastră IP, locația geografică, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare, sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizările de pagină și căile de navigare ale site-ului);
 • informațiile pe care ni le furnizați în scopul de a vă abona la revista Electronica Azi in format tipărit (adresă de email și informațiile dumneavoastră de contact);
 • informațiile pe care ni le furnizați în scopul de a vă abona la notificarile prin e-mail și/sau buletine de știri (numele și adresa dumneavoastră de e-mail);
 • informatiile conținute în sau legate de orice comunicare pe care ne-o trimiteți sau trimiteți prin acest site (inclusiv corespondența cu noi, conținutul comunicării și datele asociate cu comunicarea);
 • informațiile pe care le furnizați atunci când participați la concursurile organizate pe site-ul nostru (adresă de email și informațiile dumneavoastră de contact);
 • opiniile sau comentariile dumneavoastră pe site-ul nostru;
 • orice alte date personale pe care ați ales să ni le trimiteți.

– Ce se întâmplă dacă nu ne dați datele dumneavoastră

Vă puteți bucura de acest site fără a ne furniza datele dumneavoastră personale sau consimțământul dumneavoastră. Puteți să introduceți doar cantitatea minimă de informații (nume și adresă de email) acestea fiind necesare pentru ca site-ul nostru să vă poată furniza serviciile pe care le-ați solicitat și să vă autentificați, astfel încât să știm că sunteți dumneavoastră și nu altcineva. Puteți gestiona datele comunicate de dumneavoastră și vă puteți retrage oricând acordul pentru comunicarea de marketing (publicitate).

Rețineți că, dacă nu ne dați datele dumneavoastră, cel mai probabil nu vom putea comunica cu dumneavoastră și să vă furnizăm serviciile descrise mai jos.

– Scopurile utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal

Datele personale transmise prin intermediul acestui site și datele personale pe care le-am colectat de la dumneavoastră sau din surse publice vor fi utilizate în scopurile specificate în această Politică de confidențialitate. În funcție de relațiile pe care le avem sau dorim să le avem cu dumneavoastră, putem folosi datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri pe baza temeiurilor juridice prezentate mai jos:

 1. Comunicări, bazate pe interesul legitim al ESP2000 potrivit art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul GDPR: dacă ne-ați contactat prin intermediul acestui site sau în alt mod, vă putem procesa numele, datele de contact, locația și alte informații pe care ni le-ați furnizat pentru a va putea răspunde la întrebări, pentru a vă trimite revista sau revistele noastre în format tipărit, pentru a organiza convorbirea telefonică sau alte comunicări;
 2. Abonamentul la revista/revistele în format tipărit potrivit art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul GDPR: prin achiziționarea de produse prin intermediul acestui site (revistele produse de editura ESP2000), datele dumneavoastră personale, cum ar fi numele complet, datele de contact, adresa, detaliile de plată (dacă plătiți) vor fi prelucrate de către ESP2000 în următoarele scopuri: să emitem factura privind produsul achiziționat de pe site-ul nostru, să expediem produsul la adresa indicată de dumneavoastră, să încasăm prețul produsului achiziționat sau să păstrăm informațiile dumneavoastră atunci când doriți să renunțați la abonamentele oferite de editura noastră sau să vă retrimitem revistele lipsă atunci când acestea nu ajung din diverse motive la dumneavoastră;
 3. Marketing și relații publice, pe baza consimțământului dumneavoastră potrivit art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul GDPR: dacă sunteți vizitator al site-ului nostru, putem procesa prin cookie-uri și semnalizatoare web adresa dumneavoastră IP, locația geografică, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare, sursa de referință, durata vizitei, fișierele log, interacțiunile cu site-ul nostru web și cu campaniile noastre online, datele colectate automat despre dumneavoastră sau dispozitivul dumneavoastră în conformitate cu această Politică de confidențialitate, informațiile pe care le-ați furnizat prin intermediul formularului din site sau serviciile achiziționate (valoarea, data, surse de date, note și remarci) pentru a efectua cercetari de marketing și pentru a analiza caracteristicile vizitatorilor acestui site, pentru a evalua impactul comunicării noastre de marketing și pentru a o adapta la tendințele detectate, pentru a planifica viitoarele noastre activități de marketing, pentru a pregăti analiza noastră de business, pentru a personaliza serviciile și comunicările pentru dumneavoastră, pentru a orienta publicitatea sau pentru a oferi marketing direct a acelorași sau a unor produse și servicii similare. De asemenea, dacă sunteți abonatul nostru la newsletter, puteți primi materialele noastre de marketing, vă putem procesa datele personale pe care ni le-ați furnizat pentru a distribui materiale promoționale, putem face anunțuri despre adăugiri și modificări privind serviciile noastre, putem personaliza acest site și comunicarea noastră de marketing pentru dumneavoastră, vă putem trimite notificari prin e-mail (de exemplu despre ofertele noastre), putem trimite buletine de știri și revistele noastre de e-mail (ne puteți informa în orice moment dacă nu mai sunteți interesat de aceste materiale) sau vă putem trimite comunicări de marketing referitoare la activitatea noastră despre care credem că ar putea fi de interes pentru dumneavoastră.
 4. Securitate, bazată pe interesul legitim al ESP2000 potrivit art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul GDPR: dacă sunteți vizitator al acestui site, putem prelucra datele personale pe care le-ați încărcat, datele colectate automat despre dumneavoastră sau despre dispozitivul dumneavoastră, în conformitate cu această notificare de confidențialitate (de exemplu prin cookie-uri, semnalizatoare web) pentru a păstra acest site securizat împotriva fraudei, pentru protejarea drepturilor și intereselor ESP2000 și ale terților și pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuală. Menționam că aceste informații pot fi dezvăluite în scopul investigării sau urmăririi penale.

DEZVĂLUIREA ȘI TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Informatiile pe care le colectam de la dumneavoastră vor fi prelucrate NUMAI în România. ESP2000 se străduiește să aplice garanții adecvate pentru a proteja confidențialitatea și securitatea datelor dumneavoastră personale pentru a le utiliza numai în conformitate cu relatia dumneavoastră cu editura noastră ESP2000 și cu practicile descrise în această Politică de confidențialitate. ESP2000 minimizează riscul pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, prin faptul că nu colectează sau stochează informații sensibile despre dumneavoastră.

În măsura permisă de legile aplicabile în materie de protecție a datelor, putem divulga datele dumneavoastră personale unor clienți (pentru implicarea în afaceri sau pentru a confirma calitatea înaltă a serviciilor noastre), auditori, agenții, autorități de supraveghere sau alți furnizori de servicii externe pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale. Vom indica în mod clar pentru dumneavoastră fiecare destinatar de date dacă este bine cunoscut în momentul inițierii procesării.

Putem, de asemenea, dezvălui datele dumneavoastră personale:

 • în măsura în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege;
 • în legătură cu orice procedură judiciară în desfășurare sau potențială;
 • pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile legale (inclusiv furnizarea de informații altor persoane în scopul prevenirii fraudei).

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Regulamentul GDPR oferă anumite drepturi persoanelor vizate. Aveți dreptul de a accesa și de a rectifica (corecta) înregistrarea datelor dumneavoastră personale prelucrate de noi dacă acestea sunt inexacte. Ne puteți solicita să ștergem aceste date sau să încetăm prelucrarea acestora, sub rezerva anumitor excepții. De asemenea, ne puteți solicita încetarea utilizării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct. Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de protecție a datelor dacă aveți îngrijorări cu privire la modul în care vă prelucrăm datele dumneavoastră personale. Puteți solicita, de asemenea, informații suplimentare despre: scopul prelucrării, categoriile de date cu caracter personal vizate, care a fost sursa informațiilor și cât timp vor fi stocate. Dacă doriți să executați oricare dintre aceste drepturi, vă rugăm să contactați responsabilul nostru pentru protecția datelor la adresa gdpr@esp2000.ro, oricând.

AVERTIZARE! Vă rugăm să vă exersați cu înțelepciune drepturile și să rețineți că abuzul de drepturi vă poate atrage răspunderea.

Datele de contact ale autorității naționale de protecție a datelor cu caracter personal sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
Adresa: Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Cod poștal RO-010336
Pagina de internet: https://www.dataprotection.ro
Adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Telefon: +40.318.059.211; +40.318.059.212
Fax: +40.318.059.602

PĂSTRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastră personale sunt stocate de către S.C. Euro Standard Press 2000 S:R.L. atât în computerele companiei, salvate, de asemenea, pe harddisk-uri de siguranță cât și pe serverele companiei partener: SC IT Fusion srl, Nr. Ord. Reg. Com.: J40/12174/21.10.2014, Cod Fiscal: 33716201, Bdul Gheorghe Șincai, Nr. 12, Bl. 12, Sc. A, Et. 1, Ap. 6, Sector 4, București, Email: office@itfusion.ro

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm bazate pe consimțământul dumneavoastră vor fi păstrate pentru perioadă nelimitată de timp (sau până când consimțământul este revocat), cu excepția cazului în care cerințele legale aplicabile prevăd altfel, iar acest lucru este necesar pentru scopul prelucrării.

Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale acestei secțiuni, vom păstra informații și documente (inclusiv documente electronice) care conțin date cu caracter personal:

 • în măsura în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege;
 • în cazul în care informațiile / documentele sunt relevante pentru orice procedură judiciară în curs sau potențială; și
 • pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre legale (inclusiv furnizarea de informații altor persoane în scopul prevenirii fraudei).

SECURITATEA DATELOR PERSONALE

Pentru a va proteja confidențialitatea datelor și a informațiilor personale pe care le transmiteți prin utilizarea acestui site web, vom menține garanții fizice, tehnice și administrative.

Actualizăm și testăm tehnologia noastră de securitate în mod continuu. Restricționăm accesul la datele dumneavoastră personale doar acelor angajați care trebuie să știe acele informații pentru a vă oferi beneficii sau servicii. În plus, instruim angajații noștri cu privire la importanța confidențialității și menținerea confidențialității și securității informațiilor dumneavoastră.

Dacă apare o scurgere de date cu caracter personal, vom face totul pentru a o elimina și pentru a evalua un nivel de risc legat de scurgere în conformitate cu politica noastră privind încălcarea datelor cu caracter personal. În cazul în care se constată că scurgerea poate duce la vătămări fizice, materiale sau nemateriale pentru dumneavoastră (de exemplu, discriminare, furt de identitate, fraudă sau pierdere financiară), vă vom contacta fără întârzieri nejustificate, cu exceptia cazului în care legea prevede altfel. Toate demersurile noastre vor fi luate în deplină cooperare cu autoritatea competentă de supraveghere.

MODIFICĂRI ALE POLITICII PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA

Este posibil să actualizăm din când în când acest document de informare prin publicarea unei noi versiuni pe acest site web.

Având în vedere că legile privind protecția datelor cu caracter personal, interpretările organelor de stat, recomandările autorităților de supraveghere se schimbă și se îmbunătățesc din când în când, se așteaptă ca această notificare privind confidențialitatea și condițiile de utilizare să se schimbe și ea. Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment, din orice motiv și fără notificare acest document de informare. Orice modificare a politicii noastre de confidențialitate va fi afișată pe această pagina, astfel încât să fiți conștienți de politicile noastre. Dispozițiile conținute în prezentul document înlocuiesc toate anunțurile sau declarațiile anterioare privind practicile noastre de confidențialitate și termenii și condițiile care guvernează utilizarea acestui site web.

SITE-URILE TERȚE PĂRȚI

Acest site poate include hyperlinkuri și detalii despre site-urile web ale unor terțe părți. Nu avem niciun control și nu suntem responsabili pentru politicile și practicile de confidențialitate ale unor terțe părți.

DESPRE COOKIE-URI

Asa cum este valabil pentru cele mai multe dintre site-urile web, acest site colectează automat anumite informații și le stochează în fișierele jurnal. Acestea includ adresele Protocolului Internet (IP), locația geografică a computerului sau a dispozitivului, tipul de browser, sistemul de operare și alte informații despre vizitarea acestui site, de exemplu, paginile vizualizate. Aceste informații sunt utilizate pentru a îmbunătăți acest site web și, datorită acestei îmbunătățiri constante, pentru a servi mai bine utilizatorilor noștri. Adresa dumneavoastră IP poate fi, de asemenea, utilizată pentru a diagnostica problemele cu serverul companiei partenere, pentru a administra acest site, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări navigarea unui utilizator pe site și pentru a colecta informații demografice, pentru a ne ajuta să înțelegem preferințele vizitatorilor și nevoile acestora.

Acest site utilizează, de asemenea, cookie-uri. Pentru mai multe detalii privind cookie-urile, vă rugăm să citiți și documentul imediat următor privind ”Politica de colectare cookies”.

SECURITATEA SITE-ULUI

Nu putem garanta că transmisiile de date pe Internet pot fi 100% sigure. În consecință, nu putem asigura sau garanta securitatea informațiilor pe care le transmiteți și înțelegeți ca orice informație pe care o transferați către ESP2000 se face pe propriul dumneavoastră risc. Cu toate acestea, ESP2000 folosește măsuri de securitate a site-ului în conformitate cu cele mai bune practici pentru a proteja site-ul web, e-mailurile si listele de corespondență. Aceste măsuri includ măsuri tehnice, procedurale, de monitorizare și de urmărire destinate să protejeze datele de folosirea incorectă, accesul neautorizat sau dezvăluirea, pierderea, modificarea sau distrugerea datelor.

Suntem conștienți că pot aparea incidente de utilizare greșită sau incursiuni neautorizate de program, aceasta fiindcă aproape fiecare website, serviciu sau utilizator se intercalează. În aceste situații, obiectivele noastre sunt să ne mișcăm repede pentru a izola problema, pentru a asigura sau restabili funcționalitatea corespunzătoare și pentru a minimiza neplăcerile utilizatorilor noștri. Dacă este necesar, ESP2000 va notifica autoritățile competente despre aceste incidente de utilizare incorectă sau incursiune neautorizată în site-ul ESP2000.

INTREBĂRI, NELĂMURIRI, RECLAMAȚII

Dacă aveți întrebări cu privire la informațiile dvs. personale sau dacă doriți să vă executați drepturile sau aveți nelămuriri sau reclamații, vă rugăm să ne contactați prin trimiterea unui e-mail la responsabilul pentru protecția datelor la gdpr@esp2000.ro

Dacă doriți să nu folosim informațiile pe care ni le-ați furnizat, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail către gdpr@esp2000.ro cu titlul “Nu utilizați datele mele” și numele dumneavoastră.

Pentru a vă actualiza sau a corecta datele dumneavoastră personale, vă rugăm să contactați responsabilul pentru protecția datelor la gdpr@esp2000.ro

Politica de colectare cookies

Această politică se referă la cookie-urile și paginile web operate de S.C EURO STANDARD PRESS 2000 S.R.L. cu sediul în Câmpulung, Str. Maior Giurescu nr. 2 Bis, Jud. Argeș, RO-115100 înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J03/1371/1993, CUI RO3998003

Ce este un cookie?

Cookie-ul este un fişier de mici dimensiuni, format din litere şi numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (de exemplu: Internet Explorer, Chrome) şi este complet “pasiv” (nu conţine programe software, viruşi sau spyware şi nu poate accesa informaţiile de pe hard-driver-ul utilizatorului).

De asemenea, putem folosi “web beacons” (cunoscute și sub numele de “cleargifs” sau “pixel tags”) sau tehnologii similare pe site-ul nostru pentru a ne permite să știm dacă ați vizitat o pagină web sau ați primit un mesaj. Un “web beacon” este în mod obișnuit o imagine transparentă (deși poate fi și o imagine vizibilă), localizată pe o pagină web și ne ajută să măsurăm succesul campaniilor de marketing și să îmbunătățim performanța site-ului nostru. În multe cazuri, “web beacons” se bazează pe cookie-uri pentru a funcționa corect, astfel că blocarea cookie-urilor va afecta funcționarea lor.

La ce sunt folosite Cookie-urile?

Aceste fişiere fac posibilă recunoaşterea terminalului utilizatorului şi prezentarea conţinutului într-un mod relevant, adaptat preferinţelor utilizatorului. Cookie-urile asigură utilizatorilor o experienţă plăcută de navigare şi susţin eforturile editurii noastre Euro Standard Press 2000 srl pentru a oferi servicii comfortabile utilizatorilor: ex: – preferinţele în materie de confidenţialitate online, publicitate relevantă. De asemenea, sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută să înţelegem cum un utilizator beneficiază de paginile noastre web, permiţându-ne îmbunătăţirea structurii şi conţinutului lor, excluzând indentificarea personală a utilizatorului.

Cum folosește site-ul nostru cookie-urile?

Folosim două tipuri de Cookie-uri: per sesiune şi fixe. Cele per sesiune sunt fişiere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau închiderea aplicaţiei (browser-ului web). Cele fixe rămân pe terminalul utilizatorului pe o perioada definită de parametrii Cookie-ului sau până sunt şterse manual de utilizator.

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de analize informații cu privire la modul în care folosiți site-ul nostru. Aceștia le pot combina cu alte informații oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor.

Conțin cookie-urile date personale?

Cookie-urile în sine nu solicită informaţii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate şi, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie- urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcţionalităţi pentru utilizator. Aceste date sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

Cookie-uri interne

O vizită pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de:

 • Cookie-uri esențiale. Necesare pentru funcționarea site-ului. Putem folosi module cookie esențiale pentru a autentifica utilizatorii, pentru a preveni utilizarea frauduloasă a conturilor de utilizator sau pentru a oferi funcții specifice site-ului.
 • Cookie-uri de măsurare a traficului. Ne permite să recunoaștem și să numărăm numărul de vizitatori și să vedem cum se deplasează vizitatorii în site când îl folosesc. Acest lucru ne ajută să îmbunătățim modul în care funcționează site-ul.
 • Cookie-uri de funcționalitate.Este folosit pentru a vă recunoaște când vă întoarceți la Site. Acest lucru ne permite să personalizăm conținutul nostru pentru dvs și să vă amintim preferințele dvs. (de exemplu, alegerea limbii sau regiunii dvs.).
 • Cookie de targetare și publicitate. Înregistrează vizita despre site, paginile pe care le-ați vizitat și link-urile pe care ati dat click. Vom folosi aceste informații pentru a face site-ul și mai relevant pentru interesele dvs. De asemenea, există posibilitatea de a împărtăși aceste informații unor terțe părți, tot în scopul de a face site-ul mai relevant pentru dvs. De exemplu, pe baza acestor tip de cookies pot fi identificate produsele și serviciile agreate de către un utilizator, aceste informații servind ulterior la transmiterea de mesaje publicitare adecvate către respectivul utilizator.

Third-party (terță-parte) cookies

Pe lângă cookie-urile proprii, este posibil să folosim și alte cookie-uri terță parte (third-party) pentru a raporta statisticile de utilizare a site-ului și pentru a îmbunătăți eforturile de marketing.

 • Tracking cookies.Urmăresc comportamentul pe site și îl conectează de alte valori care să permită o mai bună înțelegere a obiceiurilor de utilizare.
 • Optimization cookie. Permit urmărirea în timp real a conversiei utilizatorilor din diverse canale de marketing pentru a evalua eficiența acestora.
 • Cookie-uri pentru parteneri.Ofera partenerilor noștri metrici de conversie pentru a-și putea optimiza eforturile de marketing plătite.

Mai jos, puteți găsi mai mai multe detalii despre cum folosim aceste servicii pe site-ul nostru și despre cum le puteți dezactiva. Societatea EURO STANDARD PRESS 2000 S.R.L. nu îşi asumă răspunderea pentru directivele de protecţie a datelor şi procedurile paginilor de internet partenere.

 1. Plugin-uri de reţele sociale

Paginile noastre de internet utilizează „plugin“-uri de la operatorii de reţele sociale (de ex.: www.facebook.com, www.twitter.com). Toate plugin-urile de reţele sociale de pe pagina noastră de internet sunt marcate clar. La accesarea paginilor noastre de internet care conţin un plugin de reţea socială browser-ul dumneavoastră va realiza o conectare directă la serverul operatorului reţelei sociale. Conţinutul plugin-ului va fi transmis de serverul accesat al operatorului reţelei sociale direct către browser-ul dumneavoastră şi va fi integrat de acesta în pagina de internet. Prin integrarea plugin-ului, operatorul reţelei sociale primeşte informaţia că aţi accesat pagina noastră. În cazul în care în timpul vizitării paginii noastre de internet este în derulare o sesiune de conectare valabilă la o reţea socială, vizita poate fi atribuită contului respectiv de utilizator. În cazul în care interacţionaţi cu plugin-ul, informaţia respectivă este transmisă operatorului de reţea socială şi este salvată acolo. Dacă doriţi să împiedicaţi colectarea datelor dumneavoastră de către operatorul reţelei sociale prin intermediul paginii noastre de internet, trebuie să vă deconectaţi (adică să vă delogaţi) de la serviciul operatorului de reţea socială înainte de vizitarea paginii noastre de internet.

Informaţii privind scopul şi volumul stocării de date precum şi privind procesarea ulterioară, utilizarea şi drepturile de care beneficiaţi, precum şi posibilităţile de setare puteţi găsi în precizările operatorului de reţea socială referitoare la protecţia datelor, care nu au legătură cu această declaraţie cu privire la protecţia datelor. În privinţa operatorului „facebook“, găsiţi aceste directive la adresa de internet: https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies/?entry_point=cookie_policy_redirect&entry=0
Alte informații cu privire la Facebook (GDPR): https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0

În privința operatorului ”twitter”, găsiți aceste directive la adresa de internet: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies
Alte informații cu privire la Twitter (GDPR): https://twitter.com/en/privacy

 1. Serviciul de analiză web Google Analytics 

Paginile noastre de internet utilizează serviciul de analiză web „Google Analytics “ al societăţii Google Inc. în scop statistic. Acest serviciu de analiză web utilizează aşa-numite „cookie“-uri (vezi mai sus la Utilizarea de cookie-uri). Prin cookie-uri sunt generate numai informaţii anonime cu privire la utilizarea paginii noastre de internet. Aceste informaţii sunt transmise către serverul societăţii Google Inc. într-un stat membru UE sau în afara UE (de ex. în SUA) şi sunt salvate acolo. Google Inc oferă un regim adecvat de protecția a datelor în SUA prin participarea în proiectul PrivacyShield – vezi detalii la: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnaNAAS

Societatea Google Inc. va transmite eventual informaţiile către terţi, în măsura în care acest lucru este prevăzut de lege sau în măsura în care terţii procesează aceste date la comanda societăţii Google Inc. Nici noi şi nici societatea Google Inc. nu vom conecta adresa dumneavoastră IP cu alte date care sunt salvate de Google Inc. sau de către noi.

Pentru a gestiona dacă doriți /(sau nu) trimiterea cookie-urilor spre serviciul Google Analytics, puteți accesa:  https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en

Lista de mai sus poate fi modificată. Pentru informații sau solicitări în baza dreptului persoanelor vizate conform GDPR, vă puteți adresa Ofițerului (Responsabilului) cu Protecția Datelor la adresa de e-mail gdpr@esp2000.ro

Care sunt opțiunile dumneavoastră privind cookie-urile

În general, o aplicaţie folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal în mod implicit.

Aceste setări pot fi schimbate în aşa fel încât administrarea automată a Cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când Cookie-urile sunt trimise către terminalul său. Informaţii detaliate despre posibilităţile şi modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicaţiei (browser-ului web).

Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite funcţionalităţi ale paginii web.

În acest sens, Cookie-urile Esențiale (fără de care site-urile noastre nu mai pot funcționa corect) nu pot fi editate.

În cazul în care doriți să eliminați fișierele de tip cookie stocate pe dispozitivele dumneavoastră și să configurați browserul dumneavoastră web astfel încât să refuze fișiere de tip cookie, puteți să utilizați setările privind preferințele din browser-ul dumneavoastră web. De obicei, puteți găsi setările de navigare referitoare la fișiere de tip cookie în meniurile „Opțiuni”, „Instrumente” sau „Preferințe” din browserul web pe care îl utilizați pentru a accesa site-urile noastre. În funcție de browserele web existente, pot fi utilizate mijloace diverse pentru a dezactiva fișierele de tip cookie. Pentru a obține mai multe informații, vă rugăm să vizitați website-ul browserelor dumneavoastră:

 • Setări cookie în Internet Explorer – Internet Explorer;
 • Setări cookie în Firefox – Firefox;
 • Setări cookie în Chrome – Chrome;
 • Setări cookie în Safari – Safari;
 • Setări cookie în Edge – Edge;
 • Setări cookie în Opera – Opera.

Pentru a afla mai multe despre fișierele de tip cookie, vă rugăm să vizitați site-ul www.allaboutcookies.org sau să vedeți www.youronlinechoices.eu, care conține informații suplimentare privind publicitatea comportamentală și viața privată online.

Pentru informații sau solicitări în baza dreptului persoanelor vizate conform GDPR, vă puteti adresa Ofițerului (Responsabilului) cu Protecția Datelor la adresa de e-mail gdpr@esp2000.ro

De ce sunt cookie-urile importante pentru internet

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcţionarii eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experienţe de navigare prietenoase şi adaptată preferinţelor şi intereselor fiecărui utilizator.

Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veţi mai primi publicitate online – ci doar că această nu va mai putea ţine cont de preferinţele şi interesele dumneavoastră, evidenţiate prin comportamentul de navigare.

Exemple de întrebuinţări importante ale cookieurilor:

 • Conţinut şi servicii adaptate preferinţelor utilizatorului – categorii de produse şi servicii.
 • Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reţinerea parolelor.
 • Reţinerea filtrelor de protecţie a copiilor privind conţinutul pe Internet (opţiuni family mode, funcţii de safe search).
 • Limitarea frecvenţei de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afişări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.
 • Furnizarea de publicitate mai relevanţă pentru utilizator.
 • Măsurarea, optimizarea şi caracteristicile de analiză – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conţinut este vizualizat şi modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăţi site-urile în beneficiul utilizatorilor.

Regulament privind confidențialitatea datelor pentru partenerii de afaceri

Puteți găsi aici mai multe informații pentru partenerii de afaceri ai EURO STANDARD PRESS 2000 privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Întrebari, Sugestii și Reclamații?

Aveți întrebări referitoare la protecția datelor, politica de utilizare cookie-uri sau la pagina noastră de internet? Nicio problemă, vă ajutăm cu plăcere. gdpr@esp2000.ro

Ultima actualizare: 21 mai 2018

Ultima actualizare: 25 mai 2018