Ghid practic de măsură în instalaţii electrice

by donpedro

STANDARDE
Pentru a asigura protecţia în instalaţiile electrice şi siguranţa în timpul testării, IEC (International Electrotechnical Commission) şi CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardisation) au emis câteva standarde, cum ar fi:

IEC 60364
Instalaţii electrice în clădiri” .
Partea a 6-a a standardului este dedicată verificării.
Majoritatea ţărilor europene au adoptat, parţial sau complet, seria IEC 60364 în concordanţă cu reglementările naţionale.

IEC 61557, EN 61557
Siguranţa electrică în sistemele de distribuţie de joasă tensiune” (până la 1000 V.c.a. şi 1500 V.c.c).
Echipamente de testare, măsurare sau monitorizare a măsurilor protective.
Standardul EN 61557 este divizat în mai multe părţi, dintre care:

EN 61557 partea 1: Cerinţe generale;
EN 61557 partea a 2-a: Rezistenţa de izolaţie;
EN 61557 partea a 3-a: Impedanţa de buclă;
EN 61557 partea a 4-a: Rezistenţa (continuitatea) în conexiunile de împământare;
EN 61557 partea a 5-a: Rezistenţa împământării;
EN 61557 partea a 6-a: Dispozitive de curent rezidual (RCD);
EN 61557 partea a 7-a: Secvenţa fazelor;
EN 61557 partea a 10-a: Instrumente multifuncţionale.

IEC 61010-1, EN 61010-1
Cerinţe de siguranţă pentru echipamente electrice de măsură, control şi laborator

Sisteme electrice
Un sistem electric constă dintr-o sursă de energie electrică şi o instalaţie. Tipul sistemului este identificat funcţie de relaţia între sursă şi părţile conductoare ale instalaţiilor către Pământ.

Figura 1

Sistemul TT se caracterizează prin faptul că părţile conductoare accesibile ale instalaţiei sunt împământate independent faţă de împământarea sistemului. (figura 1).
Alte sisteme folosite se deosebesc prin:
• sistemul TN : părţile conductive accesibile sunt conectate la împământarea sistemului;
• sistemul IT : părţile conductive accesibile sunt împământate separat, iar părţile active sunt izolate faţă de pământ (sau conectate printr-o impedanţă).

Când trebuie efectuate testele?
Standardul internaţional IEC 60364-6 impune ca fiecare instalaţie să fie inspectată vizual şi testată, atât în timpul construirii, cât şi înainte de punerea în funcţiune, pentru a verifica dacă cerinţele standardului au fost respectate.
Inspecţia vizuală include verificarea metodei de protecţie împotriva şocurilor electrice (bariere, distanţe), culoare şi dimensiune de conductori, prezenţa diagramelor, alegerea adecvată a materialelor etc.
Capitolul 7 al standardului se referă la câteva consideraţii ale inspecţiei periodice.
În cazul extensiei sau modificării unei instalaţii trebuie verificat dacă acestea respectă standardul IEC 60364 şi nu deteriorează siguranţa instalaţiei existente.

Care sunt cerinţele testării unei instalaţii?
Testele ce trebuie efectuate, de preferat în ordinea prezentată, sunt:

1) Continuitatea conductorilor de protecţie şi a conexiunilor echipotenţiale principale şi suplimentare;
2) Rezistenţa de izolaţie a instalaţiei electrice;
3) Protecţia prin SELV şi PELV sau prin separarea electrică a circuitelor;
4) Rezistenţa podelei şi a pereţilor;
5) Verificarea condiţiilor de protecţie prin deconectare automată a sursei (defect impedanţă de buclă, rezistenţă de împământare, test RCD);
6) Test de polaritate;
7) Teste funcţionale
.

Este important ca toate instrumentele de măsură şi echipamentele de monitorizare utilizate să respecte standardul IEC/EN 61557.
Dacă se folosesc alte echipamente de măsură, trebuie asigurate cel puţin aceleaşi performanţe.

• Calea Plevnei 139B • 77131 • Bucureşti – 6 • România
• Tel: (021) 310.26.78; 314.24.46 • Fax: (021) 222.91.76; 222.91.79
• http://www.syscom.ro • E-mail: georgeb@syscom.ro

S-ar putea să vă placă și