SISTEM DE ALARMĂ

by donpedro

FUNCŢIONARE
La conectarea alimentării montajul trece automat în stare de iniţializare, LED-ul rămâne aprins, culoare verde. În acest interval orice activare a senzorului va fi semnalizată printr-o clipire rapidă a LED-ului, culoare roşie. După trecerea perioadei de iniţializare, cca. 30 secunde, alarma este activată, LED-ul semnalizând pe întreaga perioadă prin clipire, culoare roşie. Orice impuls pe intrare (> 25msec.) conduce la pornirea alarmei timp de cca. 25 secunde. În acest timp ieşirea OUT2 va fi în 1 logic pe întreaga durată a alarmării. Pe ieşirea OUT1 va fi prezent un semnal pulsatoriu, de 2Hz. După trecerea perioadei de alarmare sistemul va reintra din nou în starea de veghe. Activarea/dezactivarea alarmei se realizează printr-un impuls faţă de GND pe intrarea ON/OFF. În timpul alarmării un impuls pe intrarea ON/OFF nu va deconecta alarma ci doar va trece sistemul din nou în starea de veghe. Pentru oprire este necesar un nou impuls pe intrarea ON/OFF.

SCHEMA ELECTRICĂ

Pentru activarea/dezactivarea alarmei se poate folosi un buton fără reţinere, mascat sau se poate conecta un receptor infraroşu, radio, etc. La ieşire se poate conecta o sirenă multiton, un claxon, etc., în funcţie de necesităţile utilizatorului.

MOD DE CONECTARE

Conectarea accidentală a intrărilor (MCU) la o tensiune mai mare de 5V conduce la defectarea porturilor. Dacă este necesar se vor lua măsuri suplimentare de protecţie (Zener, etc.).

Cod asamblat cu MPASM v3.10
WDT= ON; IntRC_OSC; MCLRE=OFF

:100000006100870C02006600CA0C060061006800EF
:100010006600080744096900010C21000400260657
:10002000220A1E0C67000400E702130A2700C70219
:10003000120A2606220A040026071B0A0806470A97
:1000400044090E0A66062E0A1E0C67000400E70229
:10005000260A2700C702250A6607490A040001028A
:1000600043070E0AA902010C2100190C890143075C
:100070000E0A8D091E0C67000400E7023C0A2700E7
:10008000C7023B0A93090B0A080596090B0A0804E4
:100090000B0A0807790A86050605050C2A000A0CD2
:1000A0002B004605FA0C67000400E702540A2700FB
:1000B000C702530A4604FA0C67000400E7025D0A0F
:1000C0002700C7025C0A26066F0A1E0C67000400A0
:1000D000E702670A2700C702660A2607730AEB02CF
:1000E000510AEA02510A8604060404002607750A2A
:1000F0000E0AA60486051E0C67000400E7027D0AAE
:100100002700C7027C0A8604FA0C67000400E70295
:10011000860A2700C702850A00080806910AA60574
:100120000008860500088604A60400086100830C08
:1001300002000A0C2D00A60586041E0C2A002B00C6
:10014000FA0C2C00060C2100040001024307A40A4B
:10015000060C21002606B70AED02B90AA6046100C2
:10016000870C020004002607B20A080400080A0CE3
:100170002D00EC02A40AEB02A00A0A026100870C1F
:080180000200A6048604000839
:0203FE00000CF1
:021FFE00E60FEC
:00000001FF
Pentru detalii suplimentare mă puteţi contacta la:

Autor: Colceriu Ştefan,
Aleea Carpaţi Bl.1 Ap.4, Tg. Mureş, cod 4300
Tel.: 0265-214.892
colceriu@yahoo.com

S-ar putea să vă placă și