Senzori SICK pentru măsurarea distanţei

by donpedro

Una dintre cele mai importante sarcini în sistemele industriale de producţie o reprezintă măsurarea distanţelor. Totuși, aplicaţiile sunt de

o foarte mare diversitate, astfel încât este imposibilă dezvoltarea unui senzor unic capabil să îndeplinească cerinţele fiecărei aplicaţii.
SICK oferă o gamă largă de senzori pentru măsurarea distanţelor pentru a putea fi folosite într-o multitudine de aplicaţii. Principiile de funcţionare ce stau la baza măsurării distanţelor sunt tehnologiile senzoriale optoelectronice şi ultrasonice. Senzorii optoelectronici de la SICK convertesc informaţia optică în semnale electrice ce pot fi evaluate. Ca surse de lumină se folosesc raze laser, infraroșii sau ultraviolete. Semnalele electrice gene­rate de către senzori pot fi utilizate pentru măsurare sau comutare a unei stări. Senzorii optici sunt în principal folosiţi pentru asigurarea calităţii proceselor de producţie, pentru verificările prezenţei obiectelor depozitate în diverse facilităţi, precum şi pentru poziţionarea anumitor utilaje.

Gama de senzori SICK pentru măsurarea distanţelor mici

OD VALUE
• gama de măsurare 26…180mm, rezoluţie 2µm, frecvenţă de comutație 2kHz;
• circuit CMOS pentru evaluarea distanţei măsurate şi convertirea în semnale electrice;
• bară grafică şi buton de învăţare pentru citirea distanţei măsurate şi configurarea senzorului.

OD HIGH
• gama de măsurare 26…400mm, rezoluţie 4µm, frecvenţă de comutaţie 1kHz;
• circuit CMOS pentru evaluarea distanţei măsurate şi convertirea în semnale electrice;
• display cu LED-uri pentru citirea distanţei măsurate.

OD MAX
• gama de măsurare 24…450mm, rezoluţie 0,1µm, frecvenţă de comutaţie 10kHz;
• posibilităţi crescute de interfaţare;
• display LCD de dimensiuni mari pentru citirea distanţei măsurate.

OD PRECISION
• gama de măsurare 24…700mm, rezoluţie 0,02µm, frecvenţă de comutaţie 10kHz;
• fiabilitate crescută datorită algoritmului complex de evaluare a distanţei măsurate;
• display LCD de dimensiuni foarte mari pentru citirea distanţei măsurate.

Gama de senzori SICK pentru măsurarea distanţelor mari

DS/DT500
• gama de măsurare 200…70000mm, rezoluţie 0,1mm, timp de răspuns 150ms…6s;
• aliniere precisă cu ajutorul razei laser integrată;
• carcasă rezistentă din metal cu opţiunea încălzirii acesteia.

DME3000
• gama de măsurare 200…500000mm, rezoluţie 0,125mm, timp de răspuns 5ms;
• aliniere precisă cu ajutorul razei laser integrată;
• interfeţe RS422/SSI/Profibus, afişaj de configurare.

DME4000
• gama de măsurare 150…220000mm, rezoluţie 0,1mm, timp de răspuns 2…4ms;
• aliniere precisă cu ajutorul razei laser integrată, interfaţă CAN-Open integrată;
• display LCD iluminat pentru diagnosticări/configurări facile, în funcţie de aplicaţie.

DMT/DML
• gama de măsurare 500…1200000mm, rezoluţie 1mm, timp de răspuns 1ms;
• aliniere precisă cu ajutorul razei pilot integrată, interfaţă RS232/PROFIBUS;
• configurare şi parametrizare uşoară, 2 ieşiri de comutaţie.

Gama de senzori SICK pentru măsurarea distanţelor medii

DT10
• gama de măsurare 50…300mm, rezoluţie 1,5mm, timp de răspuns de 20ms;
• buton de învăţare pentru configurarea facilă, în funcţie de aplicaţie;
• funcţionare sigură şi în cazul mediilor cu nivel ridicat de iluminare.

DT20
• gama de măsurare 90…1000mm, rezoluţie 1mm, timp de răspuns de 10ms;
• buton de presetare pentru configurarea facilă, în funcţie de aplicaţie;
• conector M12 cu posibilitate de rotire la 90°.

DT20 Hi
• gama de măsurare 50…300mm, rezoluţie 0,1mm, timp de răspuns de 15ms;
• display alfanumeric/buton învăţare pentru configurarea facilă, în funcţie de aplicaţie;
• măsurare fiabilă chiar şi în cazul obstacolelor foarte lucioase.

DS30
• gama de măsurare 200…3000mm, rezoluţie 10mm, timp de răspuns de 10ms;
• buton de învăţare pentru configurarea facilă, în funcţie de aplicaţie;
• suprimarea efectului de fond, chiar şi pentru obiecte foarte lucioase.

DS40
• gama de măsurare 80…5000mm, rezoluţie 15mm, timp de răspuns de 10ms;
• aliniere precisă cu ajutorul razei laser integrate;
• dinamică ridicată de comutaţie de la obiecte mate la obiecte cu grad mare de reflexie.

DT50
• gama de măsurare 200…10000mm, rezoluţie 1mm, timp de răspuns de 20ms;
• aliniere precisă cu ajutorul razei laser integrată;
• display cu meniu intuitiv de configurare.

Controlul conveioarelor suspendate prin măsurarea distanţei

Sarcină
Conveioarele suspendate sunt folosite pentru transportul prin ghidare automată a caroseriilor de autovehicule pe durata procesului de asamblare finală. Aplicaţia de faţă tratează etapa de asamblare desfăşurată înaintea montării roţilor. Conveioarele

individuale suspendate sunt echipate fiecare cu un sistem dedicat de acţionare şi un controller dedicat. Pentru a controla autovehiculele ce se deplasează în serie suspendate, vehiculele de transportare trebuie echipate cu senzori de distanţă necesari de asemenea şi la detectarea staţiei de asamblare corespunzătoare.
Soluţie
Pentru a determina distanţele dintre conveioarele suspen­date, fiecare sistem conveior este dotat cu un senzor de distanţă SICK DS60. DS60 scanează pe direcţia de mişcare o placă instalată pe sistemul conveior, determinând astfel distanţa la care se află conveiorul la un anumit moment. Senzorii au două ieşiri de comutaţie ce sunt alocate pentru două praguri diferite pentru valorile distanţei. Când pragul 1 este atins, vehiculul suspendat se mişcă la o anumită viteză, iar când pragul 2 este atins, vehiculul se opreşte. Pentru a detecta poziţia unei staţii de asamblare, sunt folosiţi doi senzori SICK inductivi IQ40 în partea superioară a conveiorului.
Avantaje
Conveioarele suspendate pot fi poziţionate şi coliziunile evitate folosind soluţii senzoriale simple.

Poziţionarea saltelelor cu straturi din spumă poliuretanică

Sarcină
Pentru aplicaţia de faţă este nevoie de un senzor pentru un utilaj pentru lipirea şi stivuirea straturilor de spumă poliuretanică ale saltelelor.

Senzorul trebuie să asigure detecţia exactă a poziţiei saltelelor din spumă poliuretanică cu diferite proprietăţi fizice, dimensiuni ale porilor şi culori. Distanţele de scanare necesare aplicaţiei sunt între 500mm şi 1600mm.
Soluţie
Aplicaţia a fost rezolvată cu ajutorul senzorului de distanţă DT500. Pe lângă gama de măsurare adecvată aplicaţiei, DT500 oferă şi o rezoluţie mare de măsurare. După lipirea primului strat exterior, DT500 asigură că prin rotaţie salteaua este poziţionată corect şi centrată pentru aplicarea următorului strat de spumă. Saltelele sunt în final presate în mod precis, utilajul folosind noua poziţie detectată de către DT500.
Avantaje
Calitatea producţiei de saltele este asigurată prin determinarea corectă a poziţiei, în vederea stivuirii corecte a saltelelor.

Distribuitor autorizat SICK: AUROCON COMPEC srl
www.compec.ro

S-ar putea să vă placă și

Adaugă un comentariu