MODULATOR AUDIO-VIDEO

by donpedro

În acest articol vă prezentăm modulatorul audio-video produs de firma ALCAD care permite modularea semnalelor A-V într-un semnal de televiziune

Figura 1.1

Figura 1.2

Figura 1.3.

Scurtă prezentare

Figura 2

Figura 3

Gama de aplicaţii pentru un modulator este foarte diversă. În multe situaţii este necesară modularea unui semnal A / V provenit fie de la o cameră video, un receptor de satelit, un joc electronic într-un canal de televiziune care este recepţionat cu un televizor. De asemenea, sunt cazuri în care este necesară însumarea semnalului CATV cu alte surse de semnal TV cu posibilitatea transmiterii în toată reţeaua.

MODulator
MODulator este un modulator de semnal A/V într-un canal TV fie în banda I (canale C2-C4), în banda III şi S (canale C5-C12 şi S11-S20) sau în banda UIF (canale C21-C69) în norma CCIR având purtătoarea de sunet 5.5 Mhz. Stabilitatea purtătoarei este asigurată de un oscilator PLL cu sinteză de frecvenţă care permite şi programarea canalului în care dorim să transmitem. Aparatul este prevăzut cu două borne de intrare audio şi video unde se introduce semnalul care trebuie modulat. De asemenea, conţine şi borna de intrare antenă TV şi borna de ieşire antenă TV. În acest mod pot fi însumate semnalele provenind de la antena exterioară sau reţeua CATV cu semnalul TV pe care îl generează chiar modulatorul. MODulator este realizat în trei variante funcţie de banda în care emite canalul TV. Programarea canalului dorit se face dintr-un număr de 7 microîntrerupătoare care în funcţie de combinaţie rezultă canalul conform figurii 1. Microîntrerupătorul 8 conectează o miră cu bare foarte utilă pentru căutarea şi găsirea canalului la programarea televizorului.
În figura 2 este prezentată aplicaţia în care se doreşte însumarea semnalului TV provenit de la o reţea comunitară cu semnalul provenit de la o cameră video, videorecorder, receptor satelit sau joc TV. Conectarea surselor de semnal se face cu un cablu euroscart-RCA. De asemenea, semnalul TV provenit de la reţeaua comunitară intră în modulator după care din ieşirea acestuia se conectează intrarea televizorului.
În figura 3 este prezentată aplicaţia în care sunt însumate semnalele de la o reţea comunitară un receptor de satelit şi un videorecorder; semnalul este apoi amplificat şi transmis în distribuţia care deserveşte mai multe televizoare.
În numărul trecut al publicaţiei am amintit că este posibilă realizarea unei instalaţii comunitare cu un cost redus folosind staţiile ALCAD 905 (staţii formate din 10 module) în combinaţie cu modulatoarele de faţă. Semnalele provenite de la receptoarele de satelit analogice sau digitale sunt modulate în canalele din banda B III, S sau UIF şi sunt apoi amplificate de modulele ZP sau ZG 905.
n
Pentru mai multe informaţii:
Ing. Adrian Andrei
Antech 98 s.r.l.
Tel/Fax: 01 – 675.70.66
e-mail: aandrei@mailbox.rot
www.alcad.net

S-ar putea să vă placă și