Convertoare IEEE-488

by donpedro

În acest articol vom continua prezentarea unor dispozitive care fac transformări de semnale între diverse standarde, prezentare începută în numărul 10 al ziarului. Vom descrie pe larg standardul IEEE-488, acesta fiind un standard foarte des invocat de aparatura de măsură şi control industrială, produsă de firme cu renume în domeniu, cum ar fi Hewlett-Packard, National Instruments, e.t.c..

Figura 1

Pentru a înţelege mai bine informaţiile ce urmează, vom face referire la figura 1 unde este reprezentat schematic, un proces tipic de măsură (comandă, control) în care un calculator face schimb de informaţii cu mai multe dispozitive inteligente. Magistrala prin care se face schimbul de informaţii între calculator şi celelalte dispozitive este în standard IEEE-488. Vom reveni cu explicaţii asupra schemei generale de măsură prezentate în figura 1, după descrierea principalelor caracteristici ale standardului IEEE-488. Acest standard a fost propus de Hewlett-Packard în anul 1970 şi de atunci până astăzi a suferit mai multe modificări, dar esenţa lui a rămas aceeaşi: este un standard pentru o magistrală paralelă, cu 16 linii de semnal, prin care diverse dispozitive (în număr de 15), se pot înţelege între ele şi fac schimb de informaţii. Revenind la figura 1, trebuie precizat că unul din aceste dispozitive poate fi un calculator echipat cu interfaţă IEEE-488 sau un convertor IEEE-488 către alt standard, Centronics, de exemplu. Conform acestui standard, dispozitivele aflate pe magistrala paralelă pot să aibă una sau mai multe din funcţiile: emiţător (Talkers = cel care trimite date şi mesaje unuia sau mai multor receptori), receptor (Listeners = cel care recepţionează date sau mesaje) şi controler (Controllers = cel care face managementul transferului de date între diverse dispozitive). Revenind la figura 1, oricare din dispozitivele de pe magistrală poate fi la un moment dat controler, receptor sau emiţător. De obicei, echipamentul aflat în calculator are rolul de controler. Sunt structuri în care nu există echipamente cu rol de controler, schimbul de informaţii se face prin comanda reciprocă a emiţătorilor şi receptorilor de pe magistrala paralelă.

Tabel 1

Denumirea semnalelor specifice acestei magistrale şi categoria din care fac parte sunt prezentate în Tabelul 1. Trebuie precizat că cele 8 linii de date pot transporta atât date cât şi mesaje de comandă, după cum semnalul ATN (Attention) de pe pinul 17 este zero sau 1 logic. Semnalele conform acestui standard sunt la nivel TTL, în logica negativă, adică semnalele sub 0,2 V sunt adevărate (1 logic), iar cele peste 2 V sunt false (0 logic).
Acest tip de magistrală a fost proiectată pentru a transporta date cu viteza de 1 Mb/sec., dar ulterior această viteză a fost substanţial mărită, cu variantele ulterioare ale standardului. Astfel standardul HS488, care este o dezvoltare a standardului IEEE-488, permite o viteză de transfer a datelor de 1,5 Mb/sec. Există totuşi nişte restricţii care trebuie luate în considerare în utilizarea dispozitivelor conform acestui standard şi anume:
o separare de maximum 4 m de cablu între două dispozitive din sistem şi o medie de 2 m între toate dispozitivele sistemului;
o lungime totală a cablului de 20 m;
nu mai mult de 15 dispozitive cuplate în sistem;
toate dispozitivele trebuie să fie alimentate;
toate dispozitivele din sistem trebuie să aibă capabilitatea de trei-stări şi consum de 48 mA.

Figura 2

Aceste restricţii sunt obligatorii şi pentru dispozitivele de conversie introduse în sistem. Vom analiza în continuare câteva din aceste dispozitive de conversie:
IEEE-488 to USB Converter, figura 2, este un dispozitiv care transformă semnalele magistralei IEEE-488 în semnale corespunzător standardului serial USB 1.1 care poate asigura o viteză de transmitere de 12 Mb/sec către calculator, prin portul USB al acestuia. Acest convertor este introdus chiar în conectorul corespunzător standardului IEEE -488. Este un dispozitiv plug-and-play şi nu necesită tensiune separată de alimentare, tensiunea de +5 V se asigură de către calculator, prin portul USB.

Figura 3

IEEE-488 to Ethernet Converter, figura 3, este un dispozitiv care transformă semnalele magistralei IEEE-488 în semnale în standard Ethernet, corespunzătoare reţelei de calculatoare. Acest tip de convertor permite cuplarea în reţelele locale, LAN, sau în reţele la distanţă, WAN, a unor dispozitive de măsură sau control industrial, dispuse la distanţe mai mari decât cele permise de restricţiile prezentate mai sus.

Figura 4

IEEE-488 to PCI Converter, figura 4, este un dispozitiv care transformă semnalele magistralei IEEE-488 în semnale corespunzătoare standardului PCI. Aceste convertoare sunt realizate pe plăci cu slot PCI, se introduc în calculatoare desktop, permiţând acestora să achiziţioneze date sau să comande alte dispozitive în standardul IEEE-488. Prin acest tip de convertor se realizează o viteză a transferului de date de 7,7 Mb/sec.

Figura 5

IEEE-488 to PCMCIA Converter, figura 5, este un dispozitiv care transformă semnalele magistralei IEEE-488 în semnale în standard PCMCIA. Acest tip de convertor permite cuplarea la laptopuri a unor dispozitive de măsură sau control industrial, în standardul IEEE-488.

Figura 6

IEEE-488 to paralel (Centronics) Converter, figura 6, este un dispozitiv care transformă semnalele magistralei IEEE – 488 în semnale în standard paralel Centronics, permiţând astfel introducerea pe magistrala IEEE-488 a unor echipamente din alt standard, cum ar fi imprimante sau aparate industriale.

Mai multe informaţii tehnice şi comerciale despre echipamentele prezentate în acest articol se pot obţine de la:
Ing. Toader Melinte
S.C. SEEKTRON S.R.L.
e-mail: melin@xnet.ro
Tel: 0744-650352
Tel/Fax: 0244-185920
www.seektron.ro

S-ar putea să vă placă și