Concursul Naţional de Mecatronică Bucureşti, 14-16 mai 2014

by donpedro

Concursul Naţional de Mecatronică se organizează anual în cadrul manifestării “Zilele Educaţiei Mecatronice”. Anul acesta ZEM 2014 a avut loc la Bucureşti în perioada 14-16

mai. Alături de Universitatea Politehnică din Bucureşti (Departamentul de Inginerie Mecanică şi Mecatronică), au participat echipe de studenţi mecatronişti de la universităţi importante precum: Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Universitatea Transilvania din Braşov, Universitatea din Craiova, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi, Universitatea din Suceava şi Universitatea Politehnică din Timişoara. Concursul este adresat studenţilor cu competenţe în domeniul mecatronic şi include 2 secţiuni de concurs: Sisteme Mecatronice şi Roboţi mobili. Anul acesta Aurocon COMPEC a fost alături de echipele studenţeşti la concursul de roboţi mobili. Competiţia a avut 2 probe. Prima probă a constat în parcurgerea unui traseu de viteză, echipele au fost punctate în funcţie de timpul obţinut. În cea de a doua probă studenţii au avut de parcurs un traseu cu obstacole, clasarea fiind făcută nu numai după timp, ci mai ales după modul de trecere al obstacolelor întâlnite. Competiţia a fost strânsă, echipa cea mai bună, fiind cea a Universităţii Transilvania din Braşov, urmată fiind de echipele din Galaţi şi Bucureşti.
Aurocon COMPEC îşi doreşte şi pe viitor să fie alături nu numai de partenerii săi industriali, ci şi alături de viitorii ingineri din domeniile tehnice, încurajând realizarea proiectelor studenţeşti.

Aurocon Compec
www.compec.ro

S-ar putea să vă placă și