AMPLIFICATOR DE RECEPŢIE ŞI DISTRIBUŢIE TV – RADIO PENTRU SEMNAL ANALOGIC ŞI DIGITAL

by donpedro

În acest articol vă prezentăm noul tip de amplificator ALCAD de bandă largă, recent lansat pe piaţă destinat aplicaţiilor în care este necesară recepţia şi distribuţia semnalelor TV şi radio atât analogic cât şi digital pentru o clădire cu până la 16 utilizatori.

Gama de produse s-a diversificat prin apariţia unui nou model de amplificator: CA-312. Acesta faţă de modele anterioare are un număr mai mare de intrări permiţând astfel acoperirea unui număr mai mare de aplicaţii.

SCURTĂ PREZENTARE
Sistemele de distribuţie a semnalului TV şi radio analogic şi digital sunt de dată relativ recentă, iar la noi nu au fost utilizate deloc datorită faptului că nu există emiţătoare TV digitale.
În principiu banda de frecvenţă utilizată pentru un receptor de televiziune (televizor) este cuprinsă în domeniul 47 – 862Mhz. Aici sunt incluse benzile FIF (canalele 1 – 12), UIF (canalele 21 – 69) folosite în televiziunea cu transmisie terestră analogic şi digital, banda 88 – 108Mhz folosită pentru recepţia programelor de radio FM, canalele speciale din banda S (canalele S1 – S42) folosite de televiziunea prin cablu.
Introducerea televiziunii digitale terestre a început cu anul 1999, pentru Europa adoptându-se sistemul DBV-T, banda de frecvenţă utilizată fiind banda UIF 470 – 862Mhz.

AMPLIFICATORUL CA-312

Figura 1

Modelul CA-310 este ultimul venit din seria CA-xxx şi a fost special proiectat pentru recepţie şi distribuţie într-o clădire cu până la 16 utilizatori.
În figura 1 este prezentat amplificatorul CA-312.

După cum se poate observa este prevăzut cu 4 intrări: două de UIF la care pot fi conectate două antene sau două surse de semnal modulat în această bandă, o intrare de BI – FM unde poate fi montată o antenă FIF de bandă BI sau antenă FM pentru banda 88 – 108Mhz şi ultima intrare B III pentru conectarea unei antene FIF banda BIII. Pentru fiecare dintre aceste intrări se poate regla nivelul de amplificare, iar intrarea UIF 1 are posibilitatea telealimentării automate cu tensiunea de +24V a unui amplificator de catarg care poate fi adăugat suplimentar în cazul semnalelor slabe. Aparatul este prevăzut cu două ieşiri pentru atacul a două reţele de distribuţie (două coloane). Amplificatorul este destinat a fi montat în interiorul clădirii, într-o încăpere care poate să nu fie încălzită dar obligatoriu cu protecţie împotriva pătrunderii apei (IP-20).
Principalele date tehnice sunt prezentate în tabelul 1.

Tabel 1

Parametrii cei mai importanţi sunt amplificarea 30dB în UIF şi 20dB în FIF precum şi nivelul maxim de lucru 2 x 110dBuV. Factorul de zgomot nu depăşeşte valoarea de 6,5dB +/-1,5 în FIF respectiv 5,5dB +/-1,5 în UIF.
Trebuie precizat faptul că nivelul maxim al semnalului de ieşire de 110dB este acceptat în cazul transmiterii a 2 canale TV; în cazul în care numărul acestora creşte, nivelul maxim se reduce proporţional conform tabelului 2.
Acest lucru este foarte important şi ţine de teoria amplificatoarelor de bandă largă şi anume crescând numărul de canale transmise este necesară reducerea nivelului maxim la ieşirea amplificatorului pentru evitarea armonicilor care ar putea să apară. De exemplu, pentru recepţia a 20 canale TV este necesară reducerea nivelului maxim de la 110dBuV la 100dBuV.

EXEMPLE DE APLICAŢII

Figura 2

Primul exemplu se referă la o aplicaţie de recepţie individuală în care este necesară distribuţia semnalului la 4 camere. Pentru recepţie sunt utilizate două antene de UIF şi una de FIF banda III şi o antenă de radio FM. La fiecare ieşire a amplificatorului s-a montat câte un splitter cu două ieşiri (de exemplu XGHS – 2). Pentru conectarea echipamentelor de recepţie TV respectiv radio FM se utilizează prize terminale cu 2 ieşiri tip BM – 111.
În figura 3 este prezentată o instalaţie comunitară cu 16 utilizatori. Partea de recepţie este similară cu cea prezentată în figura anterioară. Distribuţia însă este diferită. Astfel fiecare ieşire este împărţită în două prin intermediul unor splittere cu două ieşiri (XGHS – 2) după care urmează câte două splittere cu 4 ieşiri (XGHS-4) în acest fel putându-se conecta până la 16 prize terminale de abonat tip BM – 111. În cazul în care tipologia de distribuţie diferă se pot monta direct pe fiecare ieşire a amplificatorului câte un splitter cu 8 ieşiri (DSU – 8).
În ambele cazuri atenuarea de distribuţie este identică, diferă doar structura: 2 ramuri în loc de 4.

Figura 3

Configuraţia de recepţie poate fi modificată funcţie de necesităţile utilizatorului. De exemplu pe intrarea UIF 2 (în cazul în care nu sunt necesare 2 antene de recepţie TV în UIF) pot fi conectate una sau mai multe surse de semnal modulat în banda UIF. Sursele pot fi receptoare de satelit, video sau DVD-uri. Modulatorul utilizat pentru fiecare sursă poate fi MD – 401 (a fost prezentat într-un număr anterior al revistei). Însumarea semnalului din mai multe modulatoare se poate face cu un combiner. Trebuie avut în vedere faptul că modulatoarele pot fi programate între canalele 21 – 69, dar ele sunt de tip DSB (bandă laterală dublă). În acest sens programarea se va face din două în două canale (un canal de gardă) şi trebuie alese în aşa fel încât să nu se suprapună peste canalele care se recepţionează local prin antenă.
O astfel de instalaţie este pretabilă pentru o aplicaţie comunitară de mici dimensiuni (mini-hotel, casă de odihnă etc.) cu costuri pe termen lung foarte reduse în comparaţie cu conectarea la un operator de cablu.

Informaţii suplimentare:
Antech 98 s.r.l.
Tel/fax: 01-331.34.04
e-mail: aandrei@mailbox.ro
www.alcad .net

S-ar putea să vă placă și

Adaugă un comentariu