Glosar de termeni utilizaţi în ingineria electronică [ II ]

by donpedro

& (ampersand) – caracter utilizat în electronica digitală pentru a defini operaţia logică ŞI.

AC Datalink – tehnică de interconectare fără cablu dedicat între calculatoare şi între calculatoare şi echipamente periferice la distanţe de până la 100m, care foloseşte reţeaua de curent alternativ existentă în orice clădire.

ACIA – Asynchronous Communication InterfAce.

Address format (format de adresă) – format al unui grup de caractere care reprezintă adresa asociată unei locaţii de memorie.

ALGOL (ALGOrithm Language) – limbaj de programare de nivel înalt, dezvoltat în anul 1958 şi utilizat în cercetarea ştiinţifică şi activitatea inginerească.

ALU (Arithmetic and Logic Unit) –
unitate aritmetică şi logică.

Apple – firmă americană de prestigiu, una din primele care au produs echipamente de tehnică de calcul, renumită şi în prezent prin familia de calculatoare Macintosh.

Backup – copie de siguranţă hardware (dischetă, CD etc.) sau software (document, director, etc.) păstrată într-o arhivă special creată pentru a se evita pierderea irecuperabilă a unor informaţii importante.

BASIC (Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code) – limbaj de programare extrem de utilizat în întreaga lume datorită uşurinţei de învăţare şi flexibilităţii în realizarea programelor.

BCD (Binary Coded Decimal) – cod binar pentru reprezentarea numerelor zecimale; fiecare cifră a unui număr codificat astfel este reprezentată separat pe patru biţi (cod BCD natural) sau pe mai mulţi.

C – limbaj de programare de nivel înalt dezvoltat în anii ’70 de doi specialişti, Dennis Ritchie şi Brian Kerningan; este un limbaj de programare evoluat şi structurat, dezvoltat iniţial în vederea generării unor părţi ale sistemului de operare UNIX pentru atingerea portabilităţii pe diferite sisteme de calcul. Sunt cunoscute variantele Borland (Turbo) C şi Microsoft C.

C++ – limbaj de programare de nivel înalt dezvoltat de Bjarne Stroustrup, derivat din limbajul C şi prezentând caracteristici specifice limbajelor orientate pe obiect.

Caracter alfanumeric – caracter format din cifre, litere şi semne speciale; datele de acest tip pot suporta operaţii echivalente cu cele din cazul şirurilor de caractere.

Ceas – vezi clock.

Clip art – fişier de grafică stocat în directoare speciale şi destinat utilizării în documente electronice de diverse tipuri, în special în domeniile “publishing” şi procesare de texte; Calitatea unui clip art depinde de tipul de fişier imagine.

Clock – semnal dreptunghiular de frecvenţă constantă utilizat pentru a comanda circuitele electronice din cadrul unui sistem digital; în cazul în care semnalul este generat prin intermediul unui oscilator cu cuarţ, frecvenţa va fi mai stabilă, iar sincronizarea circuitelor comandate mai bună.

CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) – tehnologie de realizare a circuitelor digitale ce utilizează structuri CMOS, structuri formate din două tranzistoare MOS simetrice, dintre care unul este cu canal N iar celălalt cu canal P.

COBOL (Common Business Oriented Language) – limbaj de programare de nivel înalt dezvoltat pentru aplicaţii din domeniile administraţiei şi economiei; este un limbaj mai puţin utilizat de speciliştii orientaţi spre inginerie şi ştiinţă.

COMPAQ (COMPatibility And Quality) – firmă de prestigiu în domeniul tehnicii de calcul, înfiinţată în anul 1982 şi purtând iniţial denumirea “Gateway Technologies”; calculatoarele Compaq sunt în top prin performanţele oferite, dar şi prin calitatea componentelor şi subansamblelor.

DCS 1800 – standard GSM pentru 1800 MHz (1,8 GHz).

DCS 1900 – standard GSM pentru 1900 MHz (1,9 GHz), utilizat pe piaţa SUA.

DFT (Design For Testability) – concept de proiectare a produselor electronice orientat pe optimizarea activităţilor de punere în funcţiune, testare şi service.

DFT (Discrete Fourier Transform) – transformată Fourier discretă.

ESD (ElectroStatic Discharge) – descărcare electrostatică, fenomen extrem de neplăcut în cazul circuitelor electronice ce poate duce la distrugerea acestora la simpla atingere cu mâna sau cu un obiect încărcat electrostatic.

ESDS sau ESDSD (ElectroStatic Discharge Sensitive Device) – dispozitiv semiconductor sensibil la descărcările electrostatice.

FFT (Fast Fourier Transform) – transformată Fourier rapidă, metodă matematică de calcul ce converteşte informaţia digitală din domeniul timp în domeniul frecvenţă în vederea realizării unei analize spectrale rapide.

FIFO (First-In, First-Out) – memorie cu porturi separate de intrare şi ieşire; prima dată introdusă la intrare este şi prima care va apărea la ieşire. Acest tip de memorie poate fi utilizat ca buffer în transmisia de date din echipamentele digitale.

FM (Frequency Modulation) – modulaţie în frecvenţă.

FPGA (Field Programmable Gate Array) – dispozitiv semiconductor complex realizat sub forma unei arii de porţi logice ce pot fi programate convenabil, funcţie de necesităţile din cadrul proiectului.

FDX – Full Duplex, canal de comunicaţie ce permite curgerea informaţiei simultan în ambele sensuri.

IC monolitic – circuit integrat care constă dintr-un singur chip semiconductor plasat în interiorul unei capsule, spre deosebire de circuitele hibride sau MCM, ce pot conţine mai multe chip-uri în interiorul capsulei.

Jobs Steven – specialist în domeniul tehnicii de calcul, creator al firmei Apple (vezi Apple).

Kerningan Brian – corifeu al tehnicilor de programare, specialist la Bell Laboratories, creator, alături de Dennis Ritchie, al limbajului de programare C.

LDR (Light Dependent Resistor) – rezistor dependent de radiaţia luminoasă, fotorezistor.

Lead frame – structură conductoare realizată din aliaje metalice (42Alloy – fier-nichel, fosfor-bronz, cupru-staniu, etc.) la care se conectează “wire bond”-urile ce fac legătura cu chip-ul de siliciu. În final această structură este îndoită convenabil, obţinându-se astfel terminalele externe ale circuitului electronic.

LIFO (Last-In, First-Out) – memorie cu porturi unice pentru intrare şi ieşire, la care ultima dată introdusă este prima disponibilă pentru utilizare.

MAC – Medium Access Control.

MCM (Multi Chip Module) – modul electronic realizat sub forma unei capsule de dimensiuni mai mari, ce conţine în interior, neîncapsulate, circuite integrate, eventual componente pasive SMD. Conectarea acestor circuite la structura de interconectare a MCM se realizează uzual prin tehnica “wire-bonding”.

Memorie “flash” – circuit integrat de tip memorie ce are proprietatea de a fi şters în totalitate (ştergerea tuturor locaţiilor) în mod simultan. În plus, el prezintă avantajul memoriilor nevolatile care păstrează informaţia şi la scoaterea de sub tensiune. Avantajele de mai sus fac această memorie să fie comparabilă cu memoria DRAM, dezavantajul fiind acela că memoria “flash” este mai scumpă.

MESFET – MEtal Semiconductor Field Effect Transistor, tranzistor cu efect de câmp de tip metal-semiconductor. Se remarcă absenţa stratului de oxid dintre metal şi semiconductor care ar fi condus la o structură de tip MOS.

MIDI (Musical Instruments Digital Interface) – interfaţă digitală destinată interconectării calculatorului cu echipamentele de muzică electronică; o astfel de interfaţă permite conectarea unor aparate muzicale la calculator, acesta devenind managerul activităţii muzicale şi permiţând stocarea în memorie a melodiilor create.

MMI (Man-Machine Interface) – interfaţă om-maşină.

MMIC (Microwave Monolithic Integrated Circuit) – circuit integrat monolitic destinat utilizării în aplicaţii de microunde.

Modulaţie – tehnică utilizată în radioelectronică prin care un semnal util de frecvenţă joasă este “încărcat” peste un semnal de frecvenţă foarte ridicată numit “purtătoare”, în vederea transmiterii la distanţă, prin aer, a unei informaţii.

MOV (Metal Oxide Varistor) – varistor realizat pe bază de oxizi metalici.

MR – 1) magnetorezistiv 2)magnetorezistenţă.

NB – calculator de tip “notebook”.

NTSC (National Television Standards Committee) – standard de televiziune în culori adoptat în SUA înaintea standardelor europene, la care, la fel ca la PAL, se realizează transmisia simultană a informaţiei de crominanţă. La NTSC faza subpurtătoarei de crominanţă depinde de nivelul semnalului de luminanţă.

OCR (Optical Character Recognition) – recunoaşterea optică a caracterelor, tehnică prin care, prin intermediul unei proceduri de scanare, se realizează recunoaşterea unor caractere din cadrul unui document existent şi introducerea acestora în cadrul unui document electronic.

OS (Operating system) – sistem de operare.

PAL (Phase Alternating Line) – standard de televiziune în culori dezvoltat în 1963 de Walter Bruch de la firma Telefunken, Germania, ce conduce, prin concepţia de procesare a semnalelor, la o calitate mai bună a imaginii. Ideea este de a inversa faza subpurtătoarei de crominanţă la fiecare nouă linie. Acest sistem a fost adoptat ca sistem naţional în RFG în anul 1967.

PLL (Phase Locked Loop) – buclă cu calare pe fază.

Port – set de pini ai unui circuit electronic digital (uzual calculator sau dispozitiv de comunicaţii) care permite introducerea şi scoaterea de date din acesta.

PWM (Pulse Width Modulation) – modulaţia impulsurilor în durată.

Ritchie Dennis – corifeu al tehnicilor de programare, specialist la Bell Laboratories, creator, alături de Brian Kerningan, al limbajului de programare C.

Rx (Receiver) – receptor.

SECAM (SEquentiel Couleur (Code) A Memoire) – standard de televiziune în culori francez, dezvoltat de Henry de France în 1956 la Paris şi utilizat în unele ţări europene, la care informaţia de crominanţă este transmisă secvenţial (cu memorie).

Sector de “boot” (încărcare) – sector important al unui disc în care se plasează programul de încărcare al sistemului de operare, informaţii cu privire la disc, precum şi diverşi alţi parametri.

SNOBOL – limbaj de programare de nivel înalt, mai puţin cunoscut în România, dezvoltat la începutul anilor ’70 şi orientat pe recunoaşterea de caractere şi prelucrarea acestora prin intermediul tehnicii de calcul.

Sparc (Sun Paralell ARChitecture) – arhitectură de procesare paralelă dezvoltată de firma Sun ce permite, prin optimizarea setului de instrucţiuni şi prin utilizarea analizei statistice, o eficientizare a proceselor de calcul.

Streamer – casetă magnetică utilizată, înaintea extinderii pe scară largă a dispozitivelor CD-R, CD-RW, pentru arhivări şi copieri de mari dimensiuni.

Tact – vezi clock.

Trackball – dispozitiv periferic asemănător ca funcţii cu mouse-ul, format dintr-o carcasă ţinută fixă ce conţine în interior o bilă de dimensiuni relativ mari care se poate roti în jurul centrului său şi un număr de 2 – 3 butoane pentru realizarea anumitor funcţii specifice.

Trinitron – tehnologie performantă de fabricaţie a tuburilor catodice, introdusă de firma Sony, ce utilizează un singur tun electronic (în loc de trei, în cazul clasic) şi care permite obţinerea unor culori mai pure prin eliminarea defectelor de dezaliniere a fasciculelor de electroni provenite de la cele trei tunuri. În loc de mască perforată, tubul foloseşte o grilă specială, cu fante continue, numită “aperture grill”.

UPS (Uninterruptible Power Suply) – sursă de alimentare neîntreruptibilă, aparat de protejare a echipamentelor de tehnică de calcul împotriva căderilor accidentale ale tensiunii de alimentare de la reţeaua de curent alternativ.

VESA – Video Electronics Standards Association.

VL-bus (VESA Local Bus) – magistrală locală dezvoltată pe criterii specificate de organizaţia VESA; Acest tip de magistrală lucrează la aceeaşi frecvenţă de ceas cu procesorul calculatorului.

VLSI (Very Large Scale Integration) – integrare pe scară foarte largă; tehnologie de mare performanţă ce permite realizarea de circuite integrate extrem de complexe, de tipul microcontrolerelor şi microprocesoarelor, având densităţi de integrare ce depăşesc 10000 porţi logice/chip.

Vocoder (Voice Operated CODER) – echipament specializat prin intermediul căruia se poate sintetiza vocea umană.

Wire bonding – tehnică de interconectare utilizată în microelectronică ce permite conectarea electrică a chip-ului de siliciu la “lead-frame”-ul circuitului integrat (ce face legătura cu exteriorul), în vederea accesului din exterior la terminalele interne (de fapt la zonele de contactare) ale respectivului chip.

Conductoarele utilizate pentru “bond”-are sunt din aur sau aluminiu, circulare în secţiune (cu diametrul uzual de 25 microni), aspectul final, după “bond”-are fiind acela de configuraţie tip “păianjen”. Există două tipuri de wire bonding: “ball bonding” şi “wedge bonding”.

WLL (Wireless Local Loop) – soluţie tehnică adoptată în telefonie pentru ţările mai puţin dezvoltate din punct de vedere tehnic; ideea este de a folosi, în locul cablurilor telefonice clasice care fac în mod normal legătura dintre centrală şi abonat, o conexiune prin radio. Se elimină astfel necesitatea existenţei unei infrastructuri de cablare la nivelul comunităţii respective şi se oferă servicii de telefonie de calitate, cu costuri rezonabile.

Wozniak Stephan – specialist în domeniul tehnicii de calcul, creator al firmei Apple (vezi Apple).

WYSIWIG (What You See Is What You Get) – “obţii (la imprimantă, la plotter, la un alt tip de periferic, etc.) exact ceea ce vezi pe ecranul calculatorului”, tehnică modernă de postprocesare, utilă în electronica tehnologică, ce permite utilizatorului să aibă convingerea că ceea ce vede pe ecran va putea avea sub formă reală.

Şl.dr.ing. Norocel-Dragoş Codreanu
Şl.dr.ing. Ciprian Ionescu
Facultatea de Electronică şi Tc.

S-ar putea să vă placă și