Viteză ridicată Tehnologie 100 Gigabit

by donpedro

Astăzi, reţelele industriale operate în mod obișnuit se bazează pe Fast Ethernet cu 100 MBit/s și se deplasează spre Gigabit Ethernet pentru a putea fi capabile să satisfacă cerinţele în permanentă creștere impuse tehnologiei de reţea.
HARTING Technology Group conduce în mod intensiv acest proces de dezvoltare – atât în comitetele de standardizare cât și în laboratoarele sale și în eforturile de dezvoltare ale produsului.

de Rainer Schmidt, Business Development Manager, HARTING Technology Group, Rainer.Schmidt@HARTING.com

Nicio altă tehnologie nu influenţează dezvoltarea so­cie­tăţii și a economiei atât de intens ca ICT (tehnologia informaţiilor și comunicaţiilor). Expansiunea reţelelor de comunicaţii schimbă continuu și permanent comportamentul de comunicare zilnic. În același timp, ICT în sine devine acţionarul pentru noi aplicaţii în admi­nis­traţia publică, transport, industrie și știinţă.
În aplicaţiile industriale, aceasta este relevantă cu privire la două consideraţii:
Pentru prima se ivesc posibilităţi pentru moderni­zarea și raţionalizarea proceselor de producţie, care sporesc eficienţa și reduc în continuare sarcinile rezultate din costuri. Exemplu: automatizare utilizând ultima generaţie a PROFINET.
A doua, se deschid posibilităţi pentru a echipa produsele în sine cu caracteristici suplimentare, care au ca rezultat avantaje competitive suplimentare.

Dezvoltarea lăţimii de bandă în reţelele de date

Exemplu: Informaţii pasager pe bază de Ethernet și sisteme de divertisment în trenurile pe distanţe lungi.
În consecinţă, din perspectiva HARTING Technology Group, tehnologia informaţiei – și în special Ethernet și cablarea Ethernet – reprezintă o tehnologie cheie.
Pentru a avansa dezvoltarea Ethernet-ului, industria IT s-a organizat sub forma unui organism mondial – IEEE (Institutul Inginerilor Electricieni și Electroniști).
O nouă și mult mai puternică tehnologie de dispozitiv (switchuri, routere, controlere) impune o cablare adecvată. Ca o consecinţă a acestei dependenţe, cablarea pentru această tehnologie de dispozitiv trebuie să avanseze tehnologic, de exemplu, trebuie să fie aptă în mod continuu de a manipula capacităţi de transmisie mai ridicate și viteze mai mari decât cele utilizate în starea de dezvoltare curentă.
Din acest motiv, HARTING investește puternic în dezvoltarea de tehnologii de cablare noi, care la rândul lor se integrează în noi produse cum ar fi tehnologia de terminaţie, conectori, cabluri și coarde. Totuși, trebuie create fundaţia tehnică și condiţiile prelimi­nare pentru ca aceasta să aibă loc. În mod curent eforturile se concentrează pe căutarea de soluţii pentru transmisia Ethernet de 100 Gigabit printr-un canal cu cabluri și conectori de cupru simetrici.

PROIECT DE CERCETARE

Ultima generaţie de tehnică de măsurare fără transformator de simetrizare în laboratoarele HARTING

Pentru a satisface provocările, HARTING a iniţiat un proiect de cercetare finanţat de Ministerul Federal pentru Cercetare și Tehnologie.
Grupul de proiect include experţi din industrie și de la Universitatea Reutlingen. Proiectul are ca sarcină inventarea unui canal de 100 Gigabit pe bază de modele de simulare și ulterior demonstrarea funcţio­nalităţii sale. Parametrii obţinuţi vor fi examinaţi apoi în laboratoarele HARTING.
După consolidarea tuturor rezultatelor, IEEE va primi o recomandare pentru dezvoltarea noului standard 100 Gigabit Ethernet pentru transmisia printr-un sistem de cablare definit de 100 GBase-T.
Această iniţiativă asigură clienţii HARTING că vor avea acces timpuriu și rapid la tehnologiile cele mai recente și la produsele corelate cu cablarea Ethernet.

PE SCURT

Avantaje competitive prin noi tehnologii cum ar fi 100GigaBit Ethernet
• Economii de cost în procesul de producţie mulţumită automatizării eficiente
• Timpi de ciclu mai rapizi pe baza reţelei de date unificate de la centrul de date la instalaţii și facilităţi

Contact:

HARTING Romania SCS
Str. Europa Unită nr. 21, RO-550018 Sibiu
Tel.: 0369 102 672
Fax: 0369 102 622
ro@HARTING.com
www.HARTING.ro

S-ar putea să vă placă și