Traductoare de current cu bobină despicată (II)

by donpedro

Controlul curentului în aplicaţii de telecomunicaţii

Reţelele de telecomunicaţii lucrează în patru moduri, funcţie de tipul convorbirilor:
pentru convorbiri locale, conexiunea fiind stabilită şi controlată prin “comutatoare locale”;
atunci când se solicită o convorbire la distanţă mare, comutatoarele locale sunt conectate la un “comutator de volum mare”;
pentru convorbiri internaţionale, convorbirile sunt dirijate prin comutatorul local, apoi printr-un comutator de volum mare şi în final printr-un comutator de volum mare internaţional;
reţeaua de telefonie mobilă este organizată în celule, fiecare celulă fiind conectată la celula cea mai apropiată. Fiecare celulă este alcătuită dintr-un set de transmiţătoare, receptoare şi staţii de relee (antene).

Pentru a menţine în bună funcţionare aceste unităţi, fabricanţii folosesc dispozitive (sisteme de management a energiei), care supraveghează alimentarea reţelei şi bateriile auxiliare, activând alarma în cazul în care apar probleme.
În aceste dispozitive, traductoarele LEM sunt folosite pentru măsurătorile de curent.
Toate comutatoarele folosite în reţelele publice sunt alimentate din reţeaua de 220Vca şi sunt prevăzute cu baterie tampon de 24Vcc sau 48Vcc.
1. Prima tendinţă este de a folosi un traductor pentru convertoarele ca / cc din staţiile de comutatoare sau relee; aceasta este aplicaţia de alimentare convenţională şi traductorul folosit poate măsura curenţi de ieşire ce pot atinge 10.000A.

Figura 1

O magistrală de curent continuu poate fi generată în două moduri:
1.1.Prin conectarea în paralel de surse în comutaţie (Figura 1), în acest caz curenţii de măsurat sunt mici (30A … 60A).

1.2. Prin redresare, curenţii generaţi în acest caz fiind mult mai mari, de la 200A până la 1000A (Figura 2 / partea stângă)

Figura 2

2. A doua oportunitate o reprezintă bateriile tampon. Curenţii de încărcare şi descărcare a grupurilor de baterii (200 … 1000A) sunt monitorizaţi în prezent cu şunturi. Tendinţa este de a înlocui aceste şunturi cu traductoare, datorită pierderilor de inserare. Tipurile de traductoare necesare trebuie să fie cu bobină despicată pentru montare uşoară şi rapidă. Aceasta este o aplicaţie de monitorizare baterie (Figura 2 / mijloc)

3. În final, LEM poate asigura măsurarea curenţilor la nivelul distribuţiei alimentării, unde fiecare ieşire poate fi verificată printr-un traductor de curent. Curenţii la acest nivel pot fi între 30 … 100A (Figura 2 / partea dreaptă).
Traductoarele LEM (cu excepţia seriei HT) au marca CE, ceea ce garantează conformitatea cu directiva europeană EMC 89/336/EEC.
Proiectarea cu bobină despicată a traductoarelor prezentate în numărul trecut al ziarului face ca aceste serii (HOP, HT, HTR) să fie ideale pentru aplicaţii de modernizare a controlului curenţilor în reţelele de telecomunicaţii.

• Calea Plevnei 139B • 77131 • Bucureşti – 6 • România
• Tel: (021) 310.26.78; 314.24.46 • Fax: (021) 222.91.76; 222.91.79
• http://www.syscom.ro • E-mail: georgeb@syscom.ro

S-ar putea să vă placă și

Adaugă un comentariu