Totul despre VoIP – Serial

by donpedro

VoIP este rezultatul unei provocări.
Având în reţeaua de telefonie publică şi Internet două sisteme de comunicaţie foarte puternice, ideea de a uni aceste două sisteme a fost primul pas în dezvoltarea conceptului VoIP – transmiterea vocii şi a faxurilor prin protocoale IP. Aplicaţiile de transmitere a faxurilor prin protocoale Internet permit integrarea aparatelor FAX standard în reţelele de date. Atât în transmiterea semnalelor vocale cât şi în transmiterea faxurilor, procedura este aceeaşi: semnalele analogice – voce, imagine – sunt convertite în semnale digitale şi comprimate în pachete ce pot fi transmise în reţele prin suita de protocoale TCP/IP.

Figura 1

Consideraţii generale

Figura 2

Organizaţiile din întreaga lume caută să-şi

Figura 3

reducă costurile datorate comunicaţiilor. Prin urmare posibilitatea integrării vocii, a faxurilor şi a datelor într-un singur sistem a devenit una din priorităţile administratorilor de reţele. Organizaţiile caută soluţii care le vor asigura obţinerea unor avantaje prin utilizarea reţelelor cu bandă largă pentru transmiterea vocii a faxurilor şi a datelor, precum şi utilizarea Internetului şi a reţelelor locale Intranet ca alternative în vederea realizării unor cheltuieli medii.
Transmiterea vocii, a faxurilor şi a datelor prin intermediul reţelelor cu bandă largă, precum şi utilizarea Internetului şi a reţelelor locale Intranet ca alternative, vor asigura economii importante pentru majoritatea organizaţiilor.
Acest curs prezintă principiile de realizare a sistemelor de transmitere în timp real a vocii şi a faxurilor prin protocoale IP. Vor fi prezentate elementele principale ale programelor şi echipamentelor folosite pentru transmiterea vocii şi a faxurilor sub forma pachetelor de reţea. Sistemele embedded folosite asigură obţinerea unor costuri reduse atât pentru producători, din punct de vedere al preţurilor de producţie, cât şi pentru utilizatori.
Cursul se referă la o categorie generală de reţele, ce conţin echipamente software şi hardware care permit regim asincron de trasfer (ATM) şi protocale Internet /Intranet (IP) pentru transmiterea vocii şi a faxurilor.
Uniunea Internaţională a Telecomuniaţiilor a definit protocoalele standard pentru transmiterea faxurilor sub forma pachetelor de reţea, principiile descrise putând fi aplicate şi în reţelele ATM.

Glosar
ATM – regim de transfer asincron
FAXoIP– transmiterea faxurilor prin protocolale Internet
IP – protocol de transmitere a datelor în reţeaua Internet
ISDN – Reţea digitală cu servicii integrate
ITU – Uniunea Internaţională a Telecomuniaţiilor
KBPS – kilo bytes pe secundă
LAN – reţea locală de calculatoare
MHz – megaherţi
PBX – centrală telefonică privată
PC – calculator personal
PSTN – reţea telefonică comutată publică
QoS – calitatea serviciilor
RTCP – protocol de control în timp real
RTP – protocol în timp real
SONET – reţele optice sincrone
VoIP – transmiterea vocii prin protocolale Internet
VPN – reţea particulară virtuală
WAN – reţele de arie largă

• va urma

S-ar putea să vă placă și