TELEVIZIUNEA DIGITALĂ TERESTRĂ (DVB – T) – continuare –

by donpedro

Aşa cum spuneam în numărul trecut al ziarului, în momentul de faţă există transmisii de televiziune digitală terestră în câteva ţări europene. Firmele producătoare la rândul lor au început să realizeze componente specifice acestui domeniu.

Tabel 1

În acest scop au fost proiectate antene TV special destinate recepţiei digitale caracterizate printr-un câştig mai mare în special în partea superioară a benzii UIF (aproximativ 15-17 dB), directivitate mai bună de 20 grade şi un raport faţă/spate mai mare pentru eliminarea perturbaţiilor.
De asemenea, au început să apară pe piaţă receptoarele DBV-T aşa cum este ilustrat modelul DVB-9850T în figura 1. El este echipat cu modul mediaguard necesar decodării programelor pey-per-view şi a altor servicii interactive. Aparatul este compatibil Dolby Pro-Logic Surround cu ieşire audio digitală şi poate să recepţioneze atât formatul 4:3 cât şi formatul 16:9 pentru “home cinema”.

Figura 1

În continuare ne vom referi la sisteme comunitare destinate recepţiei terestre atât analogice cât şi digitale.
Sistemele 905 ZG sunt staţii comunitare formate din sursa de alimentare în comutaţie şi 12 module. Modulele pot fi cu lăţime de bandă de un canal (8 Mhz) sau de 2, 3, 4, 5 canale. În cazul transmisiei digitale, în cadrul unui singur canal pot fi transmise până la 5 programe de televiziune de înaltă rezoluţie, programe radio la calitate CD precum şi alte servicii (e-mail, internet, e-banking, comerţ electronic, jocuri interactive).

Figura 2

Pentru transmisii digitale sunt folosite canalele 65-69 (5 canale) sau 66-69 (4 canale) în zone în care canalul 65 este ocupat de transmisii analogice.
În figura 2 este prezentată o astfel de staţie 905 ZG destinată instalaţiilor comunitare de până la 500 de utilizatori. În tabelul 1 sunt prezentate principalele caracteristici tehnice ale acestora.

Figura 3

Se poate observa că modelul ZG-421 este proiectat special pentru utilizare canal lângă canal având o selectivitate superioară. Acest tip de modul este folosit când se doreşte recepţia doar a unui singur canal dintr-un pachet de mai multe canale digitale adiacente. În cazul recepţiei combinate analogic şi digital, nivelul semnalului este critic în special pentru canalele digitale. În acest scop reglajul se face conform figurii 3.
În acest caz canalul C65 este analogic; se pot distinge purtătoarele de imagine şi sunet, iar canalele C 66,67,68,69 sunt digitale. Reglajul nivelului se face în aşa fel încât între purtătoarea de imagine a canalului 65 şi celelalte canale digitale să fie o diferenţă de 10 dB pentru o recepţie optimă.

Figura 4

În continuare (figura 4), vă prezentăm un exemplu de staţie în care sunt recepţionate: radio FM, canalele analogice C 24, 31, 34, 37, 41, 43 respectiv canalele C 66-69. În acest caz nu sunt probleme de canale adiacente, recepţia făcându-se separat cu antene diferite. O antenă este destinată recepţiei radio FM, o antenă pentru canale analogice şi o antenă pentru grupul de canale digitale. Se observă nivele care trebuie asigurate la ieşire.

Figura 5

În figura 5, este prezentat un alt exemplu în care recepţia TV se face cu o singură antenă. În acest exemplu sunt recepţionate: radio FM, canalele analogice 24, 31, 34, 37, 43, 65 şi digital canalele 66-69. Aici vor fi probleme mari de intermodulaţie între canalele 65 şi 66.
Mai mult, aceştia vor realiza potenţialul imens pe care îl reprezintă baza de abonaţi a operatorilor. Capabilităţile WAP de oferire de informaţii vor permite furnizorilor de informaţii despre vreme şi călătorii să folosească WAP. Acest mecanism de oferire de informaţii al WAP este un avantaj distinct faţă de Internet şi reprezintă un potenţial extraordinar pentru furnizorii de informaţii şi pentru operatorii mobili.

Pentru evitare, se utilizează la intrare filtrul SE-008, iar la ieşire filtrul AS-008 care elimină acest inconvenient. De asemenea, este indicat şi nivelul maxim pe care îl poate scoate la ieşire staţia – tot din considerentul de perturbaţii.
Informaţii suplimentare:
Ing. Adrian Andrei
Antech 98 s.r.l.
Tel/fax: 01-675.70.66
e-mail: aandrei@mailbox.ro
www.alcad.net

S-ar putea să vă placă și