SPECCTRAQuest signal explorer

by donpedro

Analiza integrităţii semnalelor înainte şi după rutare

Cadence Design Systems Inc. a furnizat de-a lungul timpului o tehnologie de vârf companiilor aflate în căutare de soluţii care să le asigure performanţele dorite. Introducerea pachetului de programe PCB design studio a continuat să furnizeze aceeaşi tehnologie de vârf într-o formă accesibilă din punct de vedere al costului.

Vizualizarea plăcii cu circuite imprimate cu Allegro Viewer

PCB design studio pune la dispoziţia utilizatorilor o soluţie completă pentru proiectarea plăcilor cu circuite imprimate (pornind de la desenarea schemei electrice, până la plasarea componentelor electronice, rutarea traseelor şi realizarea documentaţiei de fabricaţie).
SPECCTRAQuestTM signal explorer permite explorarea plăcilor cu circuite imprimate pentru frecvenţe înalte şi analiza integrităţii semnalelor acestora, fiind o opţiune complet integrată pentru PCB design studio.

Reprezentarea electrică a topologiei fizice a plăcii

SPECCTRAQuest signal explorer include:
• crearea, vizualizarea şi editarea grafică a topologiei fizice a plăcii;
• analiza completă în domeniul timp a integrităţii semnalelor pentru liniile cu pierderi;
• compatibilitate completă IBIS;
• extragerea grafică a topologiei plăcilor cu circuite imprimate înainte şi după rutare;
• asistenţă pentru configurarea bazei de date necesare simulării;
• vizualizarea bazei de date a plăcii cu circuite imprimate proiectate, cu posibilitatea de evidenţiere a modificărilor efectuate.

Explorarea topologiei grafice
SPECCTRAQuest signal explorer realizează proiectarea şi editarea grafică a topologiei,

Vizualizarea formelor de undă rezultate în urma simulării

permiţând proiectanţilor să studieze conexiunile semnalelor critice şi sensibilitatea acestora, pentru a dezvolta strategii optime de interconectare pe baza unor scenarii de tipul “ce s-ar întâmpla dacă?”.

Analiza completă a integrităţii semnalelor
Simulatorul pentru linii cu pierderi este integrat cu editorul grafic pentru topologii. Acesta simulează topologiile şi vizualizează formele de undă, permiţând afişarea rezultatelor pentru fiecare nod, prin suprapunere şi comparare grafică. Pot fi efectuate predicţii pentru cinci tipuri de parametri ai interconexiunii: propagare, comutare, revenire, supra-creştere şi margine de zgomot.

Compatibilitate completă IBIS
SPECCTRAQuest signal explorer este compatibil cu cea mai recentă versiune IBIS standard 3.2. Pentru situaţiile în care tehnologiile nu pot fi modelate cu ajutorul standardului IBIS, SPECCTRAQuest signal explorer oferă un limbaj flexibil pentru crearea macromodelelor. Acest limbaj permite modelarea rapidă şi precisă a funcţionării porţilor buffer I/O realizate în cele mai noi tehnologii pentru siliciu, pentru care nu au fost dezvoltate încă modele IBIS. Astfel, productivitatea creşte foarte mult deoarece macromodelarea durează câteva zile în timp ce dezvoltarea modelelor IBIS poate dura între trei şi nouă luni.

Extragerea topologiei plăcilor cu circuite imprimate înainte şi după rutare
Una dintre facilităţile oferite de SPECCTRAQuest signal explorer este posibilitatea de a creea o reprezentare electrică a topologiei fizice a plăcii cu circuite imprimate, incluzând găurile de trecere şi interconexiunile ce pot afecta impedanţa sau viteza. Aceasta permite proiectantului să efectueze investigaţii de tipul “ce s-ar întâmpla dacă?” asupra comportamentului electric, fără a fi nevoie să editeze proiectul plăcii cu circuite imprimate. Pot fi studiate efectele datorate modificării valorilor parametrilor şi pot fi dezvoltate soluţii optime fără a întrerupe procesul de proiectare. Această facilitate este disponibilă în orice stadiu al procesului de proiectare, începând de la amplasarea componentelor şi până la placa complet rutată.

Asistenţă pentru configurarea bazei de date
Pregătirea bazei de date pentru analiza integrităţii semnalelor poate fi constitui o problemă. Bibliotecile de componente alese pot să nu conţină modelele necesare, iar din baza de date pentru placa cu circuite imprimate pot lipsi informaţii importante legate de proprietăţile materialului. SPECCTRAQuest signal explorer depăşeşte aceste situaţii ghidând utilizatorul pe parcursul procesului de configurare a bazei de date, solicitându-i toate informaţiile necesare simulării.

Gestionarea modificărilor proiectului
Cea mai dificilă problemă cu care se confruntă proiectanţii este gestionarea modificărilor efectuate ca urmare a rezultatelor analizei integrităţii semnalelor. Majoritatea companiilor nu permit proiectanţilor să acceseze baza de date a plăcii cu circuite imprimate în vederea editării şi modificării. În aceste situaţii informaţiile cu privire la modificări sunt transmise verbal sau în scris, în ambele cazuri putând apărea erori. SPECCTRAQuest signal explorer rezolvă această problemă prin intermediul unui modul de vizualizare, care permite citirea bazei de date a plăcii cu circuite imprimate proiectate şi care are posibilitatea de evidenţiere a modificărilor efectuate, permiţând astfel proiectantului să preia informaţiile şi instrucţiunile direct în mod text. Acestea vor constitui un ordin de modificări ce poate fi transferat în format electronic şi gestionat cu ajutorul mediului de proiectare.

Tehnologie Cadence la un preţ accesibil
SPECCTRAQuest signal explorer are la bază aceeaşi tehnologie Cadence utilizată pentru SPECCTRAQuest SI expert. Având posibilitatea de a efectua predicţii asupra integrităţii semnalelor înainte şi după rutare, precum şi analize de tipul “ce s-ar întâmpla dacă?”, aveţi la dispoziţie o tehnologie de calitate, oferită de cel mai mare producător de software pentru automatizarea proiectării electronice. Combinând SPECCTRAQuest signal explorer cu PCB design studio, care este cea mai completă şi convenabilă soluţie pentru proiectarea plăcilor cu circuite imprimate, obţineţi un mediu de proiectare pentru frecvenţe mari, inegalabil atât din punct de vedere al productivităţii şi performanţelor cât şi din punct de vedere al costului.

Matei Olariu
ELSIX SRL
Tel: 092-738-882
elsix@webline.ro

S-ar putea să vă placă și