Dallas Semiconductor introduce controlerul de sistem portabil pentru aplicaţii “touch screen” – DS 1680

by donpedro

DS1680 – controler de sistem portabil pentru aplicaţii cu ecrane tactile (touch screen) integrează într-un singur chip timere, ceas de supraveghere, circuite de control NVRAM şi

circuite de control touch screen. În acest mod, DS 1680 simplifică setarea plăcii, economiseşte spaţiu şi nu în ultimul rând, reduce preţul de fabricaţie al sistemelor.
Tehnologia touch screen este utilizată în sistemele PDA (Personal Digital Assistant) şi POS (Point-of-Sales), reţele, detectori interactivi, senzori şi instrumente de testare.
Asemenea majorităţii calculatoarelor portabile, aceste sisteme necesită monitorizarea proceselor, monitorizarea sistemului de alimentare, salvarea datelor la anumite momente de timp stabilite şi salvare de siguranţă în cazul unor căderi de tensiune în sistem.
De asemenea, necesită un circuit de control pentru interfaţa cu ecranul tactil.
DS 1680 poate comanda echipamente care utilizează ecrane tactile cu 4 fire. Aceste ecrane sunt formate din două plăci rezistive dispuse la distanţă foarte mică una faţă de cealaltă. La atingerea ecranului plăcile intră în contact exact în poziţia de atingere. De la convertorul A/D controlerul DS1680 primeşte coordonatele x-y ale poziţiei de contact şi transmite informaţia procesorului.
Circuitul de supraveghere monitorizează activitatea procesorului şi iniţiază reîncărcarea programului dacă există pauze în rularea acestuia.
Dacă apar căderi de tensiune în sistem funcţionarea acestuia este protejată de circuitul de monitorizare al sistemului de alimentare prin oprirea procesorului.
Există circuite de control care iniţiază pornirea automată în anumite zile sau a alarmei şi alte circuite de control care conservă integritatea memoriei externe prin protejare la scriere şi comutare între sursele de alimentare.
Principalele aplicaţii sunt din domeniul sistemelor de telecomunicaţii, transferul datelor prin reţeaua Internet, servere, sisteme de stocare a datelor şi o mare varietate de echipamente industriale.
www.dalsemi.com

Sunnyvalle California, 29 ianuarie 2001
Maxim şi Dallas Semiconductor Corporation au făcut public acordul prin care Maxim va achiziţiona Dallas Semiconductor unul din liderii furnizorilor de semiconductori
Jack Gifford preşedintele companiei Maxim a declarat “De la începutul discuţiilor ambele părţi au privit cu seriozitate posibilitatea asocierii celor două organizaţii şi a liniilor de producţie. Dallas Semiconductor are multe linii de producţie complementare celor existente la Maxim, iar în viitor ne propunem o deschidere mai mare spre promovarea pe piaţa internă şi internaţională a excelentelor circuite digitale realizate de Dallas Semiconductor”.
Dr. Chao C. Mai preşedinte al Departamentului de Producţie al Companiei Dallas Semiconductor a declarat: “Suntem încântaţi de această tranzacţie. După o deliberare foarte atentă din punct de vedere tehnic, al dezvoltării şi al liniilor de producţie existente, am ales ca partener de drept compania Maxim”.

S-ar putea să vă placă și