SISTEM DE TELEVIZIUNE COMBINAT CABLU ŞI RECEPŢIE LOCALĂ

by donpedro

TAE 933

În acest număr vă prezentăm continuarea sistemului complex de televiziune care permite
distribuţia semnalului TV provenit de la reţeaua de cablu şi de la o instalaţie de recepţie proprie

.

splittere

Prize

(Partea a II-a)

Pentru echilibrarea semnalului provenit de la reţeaua de cablu cu semnalul recepţionat de la antena locală s-a procedat la atenuarea cu 16dB a semnalului local. În acest fel semnalul obţinut la ieşirea sumatorului avea valori cuprinse între 64 … 50dBuV pentru CATV şi 58 … 80dBuV pentru canalele terestre.
Schema de conectare este prezentată în figura 1.

AL-105 este un alimentator de 12V care asigură tensiunea de alimentare a preamplificatorului BR-105. MM-200 însumează semnalul provenit de la reţeaua de cablu cu semnalul recepţionat de antena terestră GA-454. Semnalul provenit de la antena terestră este atenuat de atenuatorul FAM-16. În continuare urmează amplificatorul TAE-933 care ridică nivelul semnalului la 92 … 105dBuV. Pentru distribuţia la prize, în total 12 ramuri, sunt utilizate splitterele XGHS-2 (splitter cu 2 ieşiri, atenuare 4dB) şi XGHS-4 (splitter cu 4 ieşiri, atenuare 8dB).

Figura 1

Caracteristicile tehnice ale amplificatorului TAE-933 sunt prezentate în tabelul 1.
Banda de frecvenţă a amplificatorului este 47 – 862Mhz deoarece s-a folosit un filtru pentru tilt de 862Mhz.

Tabelul 2

Tabelul 3

De asemenea, acesta este prevăzut cu posibilitatea reglajului de nivel şi a curbei de răspuns – tilt (filtru de compensare a amplificării funcţie de frecvenţă).
Pentru distribuţia spre cele 8 ramuri splitterele utilizate au datele conform tabelului 2.
Prizele utilizate în reţea sunt de mai multe tipuri în vederea asigurării uniformităţii semnalului la fiecare nivel funcţie de lungimea de cablu coaxial de coborâre cât şi de poziţia în cadrul reţelei.
Caracteristicile tehnice ale prizelor sunt prezentate în tabelul 3.
Nivelul semnalului la prize variază între 60dBuV pentru canalele slabe de la cablu şi 80dBuV pentru cele recepţionate terestru. Diferenţele relativ mari între canale sunt cauzate de inegalitatea nivelului recepţionat din reţeaua CATV, în special canalele din banda S superioară.
Avantajul acestei instalaţii constă în asigurarea unei recepţii alternative la cablu. În cazul în care din diverse motive reţeaua de cablu se defectează este posibilă recepţionarea canalelor din instalaţia proprie.

Pentru informaţii suplimentare:
Ing. Adrian Andrei
Antech 98 s.r.l.
Tel/fax : 01-675.70.66 , 01-331.34.04
e-mail : aandrei@mailbox.ro

S-ar putea să vă placă și