SENZORI PENTRU MĂSURAREA DISTANŢEI

by donpedro

LMS 200 reprezintă un sistem de măsurare laser fără contact, care scanează în mod bidimensional împrejurimile sale precum un radar cu laser. Acest dispozitiv poate îndeplini economic sarcinile particulare ale clienţilor.

Model / LMS 200-30106
Număr componentă / 1015850

Iată mai jos câteva exemple de utilizare şi sarcini:
– Compararea de valori relative de grad de reflexie (valori de energie recepţionate)
– Diferenţierea între diferite suprafeţe de materiale
– Măsurarea şi determinarea diferitelor tipuri de materiale
– Clasificarea vehiculelor
Aplicaţii tipice:

Sortarea şi clasificarea diferitelor obiecte
Poziţionare
Determinarea volumului obiectelor
Măsurarea nivelelor de umplere
Măsurarea materialelor vrac pe transportoare
Element de sprijin pentru pilotare

EXEMPLU DE APLICAŢIE
Pentru repararea canalelor şi a sistemelor de conducte pentru alimentare cu apă sau pentru ape uzate – Măsurarea tridimensională internă a canalelor fără a intra în ele

Institutul de Geodezie şi Fotogrametrie de la ETH din Zurich (Catedra de Metrologie Geodezică şi Inginerie Geodezică, geomETH) a dezvoltat un prototip al unui nou tip de sistem de măsurare, bazat pe LMS (Laser Measurement System), pentru determinarea dimensiunilor cavernelor.
Soluţia este mult mai precisă şi mai sigură din punct de vedere al personalului decât măsurările manuale convenţionale.
Coborârea în puţuri verticale cu umezeală ridicată, murdărie şi uneori condiţii neprevăzute este puţin agreată de oameni. Pătrunderea în puţuri, canale şi alte asemenea spaţii, va putea fi evitată în anumite situaţii prin utilizarea sistemului de măsurare CMS (Cavern Measurement System) dezvoltat de ETH Zurich.

Principiul de funcţionare
Montat pe o masă rotativă, LMS200 este coborât în adâncime pe un suport de telescop. Atunci când este atinsă partea cea mai de jos, el se roteşte cu 360° pentru a realiza măsurarea.

Pe durata acesteia, datele măsurate de LMS200 şi poziţia curentă a masei rotative comparată cu originea (punctul de zero) sunt înregistrate pe un hard disk.
Întunericul, pereţii închişi la culoare sau umezeala suprafeţelor din beton nu pot afecta operarea acestui sistem de măsurare 3-D,” declară entuziasmat Hans-Martin Zogg de la Institutul de Geodezie şi Fotogrametrie de la ETH din Zurich. Plaja de măsurare importantă practic este între 1 m şi 30 m. Rezultatul unei scanări de jur împrejur de aproximativ 3 minute cu ajutorul LMS200 este un “nor” de puncte constând din mai mult de 1 milion de puncte de măsurare individuale. Nivelul de detaliu al norului de puncte depinde de rezoluţia sistemului de măsurare 3-D. Rezoluţia verticală este fixată la 0,25°, în timp de rezoluţia orizontală este infinit variabilă. În acest fel, chiar şi cel mai mic dintre canale, sau treptele scării de intrare sunt în mod clar vizibile. Apoi software-ul de interpretare a datelor CMS oferă un model 3-D al canalului analizat.
Sistemul de măsurare CMS se încadrează într-un buget redus, şi datorită LMS200, făcându-l interesant pentru potenţialii cumpărători precum: administratorii de reţele edilitare, departamente de inspecţie şi control etc.

Distribuitor Autorizat
Aurocon COMPEC SRL
www.compec.ro
office@compec.ro

S-ar putea să vă placă și