Senzori pentru maşini-unelte – partea a V-a

by donpedro

Prin intermediul soluţiilor inovatoare de detecţie şi sesizare, COMPEC asigură suportul pentru proiectanţii şi producătorii de maşini-unelte în a introduce pe piaţă utilaje mai eficiente, mai sigure în utilizare, mai rapide şi mai fiabile. Folosind sistemele de securitate industrială de la COMPEC puteţi asigura securitatea utilajelor conform standardelor europene în vigoare. De asemenea, alegerea unor senzori optimi vă permite abordarea producţiei eficiente cu sisteme automate inteligente. Aici COMPEC vă poate asigura suportul în dezvoltarea de soluţii tehnologice superioare.
În articolul trecut am prezentat zona de presaj automat, zona de utilaje de îndoire tablă precum şi zona cu celula de îndoiri automatizate şi toate aplicaţiile adiacente acestor zone de producţie.

Zona 12 – zona de tăiere cu laser şi de ştanţare

Aplicaţia 1: Detecţia pieselor de la un braţ robotizat.

Un senzor fotoelectric cilindric GR18S monitorizează în mod fiabil ridicarea pieselor de tablă de către un braţ robotizat.
Întreruperile ce apar în cadrul procesului descris sunt detectate în mod fiabil, fiind îmbunătăţită productivitatea robotului.

Aplicaţia 2: Monitorizarea fără contact a foilor duble de tablă.

Doi senzori de distanţă OD determină grosimea foii cu o precizie de 10 microni. Soluţia detectează atât grosimea unei table cât şi prezenţa foilor duble. Metoda de măsurare non-contact îmbunătăţeşte timpul de funcţionare al maşinii, precum şi eficienţa acesteia. O unitate de evaluare adiţională prelucrează semnalele de la senzori pentru a calcula grosimea/distanţa şi transmite rezultatele către sistemul global de control.

Aplicaţia 3: Detecţia poziţiei superioare a mesei unui lift.

Masa liftului se deplasează în sus pentru a alimenta cu foi metalice zona de prelucrare. Bariera optică de automatizare inteligentă SAS asigură detecţia precisă a marginii superioare, indiferent de dimensiunea foii de tablă. Acest lucru permite ca echipamentul de manipulare să fie poziţionat pentru preluarea rapidă a foilor metalice.

Aplicaţia 4: Protecţia la acces cu diferenţiere între om şi material

Cortinele optice C4000 Fusion pot fi folosite pentru a fi învăţate o multitudine de contururi în funcţie de profilele paleţilor folosiţi. Acest lucru permite mutarea paleţilor în diferite zone de producţie fără probleme.
Totuşi, dacă un operator intră în zona periculoasă, producţia este oprită datorită diferenţelor de contur ce sunt imediat detectate de cortinele optice de securitate.

Aplicaţia 5: Monitorizarea nivelului de încărcare a cutiilor de alimentare cu piese.

Scanerul laser 2D TiM3xx este folosit pentru monitorizarea nivelului. Semnalele de la scannerul 2D sunt emise atunci când este atins nivelul de umplere superior al cutiei cu materiale. La acest moment, se semnalizează faptul că respectiva cutie trebuie înlocuită. Câmpurile configurabile în mod liber facilitează integrarea pe maşină a scannerului şi asigură adaptarea rapidă şi eficientă din punct de vedere al costurilor pentru diferite dimensiuni ale cutiei de materiale.

Aplicaţia 6: Soluţie de protecţie printr-o reţea securizată

Controllerul de securitate modular FlexiSoft este responsabil pentru monitori­zarea completă a tuturor funcţiilor de securitate aferente componentelor de securitate din întreaga secţie de tăiere cu laser şi de ştanţare.
Toate semnalele de securitate provenite de la porţi, butoanele de oprire de urgenţă precum şi de la echipamentele optoelectronice de securitate (cortine optice, bariere sau scannere 2D) pot fi combinate logic în controller pentru a asigura nivelul de securitate impus de standarde. Funcţionalitatea avansată a Flexi Line permite ca modulele de securitate de la o maşină să fie introduse/eliminate din sistemul de control fără programări adiţionale.
În plus, Flexi Loop permite integrarea simplă şi diagnoza clară a până la 32 de module printr-un simplu cablu cu conector M12. Platforma oferă posibilitatea la cele mai populare magistrale de date utilizate în industrie.

Aplicaţia 7: Detecţia locaţiei matriţelor

Procesul de prelucrare la o maşină de ştanţare are nevoie de o serie de matriţe ce sunt asigurate de către sertare speciale de alimentare în zona maşinii. Alocarea şi poziţionarea corectă a matriţelor sunt detectate în mod fiabil folosind un senzor fotoelectric de proximitate W27-3.

Aplicaţia 8: Protecţia la acces cu separarea zonelor de lucru

Mai multe bariere optice de securitate M4000 dispuse în coloane speciale precum şi o serie de oglinzi de ghidare a razelor optice sunt folosite pentru a delimita clar perimetrul de lucru de perimetrul considerat periculos la acces. Astfel, zona de încărcare poate fi monitorizată în mod independent faţă de zona de lucru. Raza laser integrată special destinată alinierii asigură alinierea precisă şi rapidă.

Aplicaţia 9: Poziţionarea pe înălţime şi protecţia la coli­ziune a capului de tăiere

Pe durata proceselor de producţie, căldura şi tensionările ce pot apărea pot conduce la foi metalice vălurite sau cu defecte de planeitate. Un senzor de distanţă OD Max verifică în mod continuu distanţa dintre capul de tăiere şi foile metalice de pe masa de tăiere. Poziţia relativă la foaia metalică este monitorizată, fiind astfel evitate orice fel de coliziuni.

Aplicaţia 10: Monitorizarea înălţimii masei liftului

Ca urmare a proceselor de prelucrare, o serie de reziduuri sunt transferate pe masa unui lift.
Pentru a asigura un transfer cât mai lin, înălţimea stivei trebuie aliniată cu cea a masei maşinii.
Semnalul analogic al encoderului cu fir retractabil din seria EcoLine este folosit pentru determinarea înălţimii la care este la un moment dat masa liftului. Când masa este încărcată la maxim, unui ope­rator îi este semnalizat că poate să o înlocuiască, cu o masă goală.

Aplicaţia 11: Protecţia la coliziune a masei maşinii de ştanţare

Un scanner laser 2D TiM3xx monitorizează foile metalice pentru a detecta eventuale defecte sau curburi nedorite care ar afecta procesul de producţie. TiM3xx semnalizează detecţia obiectelor contribuind decisiv la evitarea coliziunilor dintre matriţe şi masa maşinii. Câmpurile de detecţie configurabile în mod liber permit integrarea facilă şi rapidă la maşina de ştanţat.
O altă soluţie ce poate fi implementată este cea care apelează la o serie de senzori fotoelectrici W4S-3 cu rază focalizată prin tehnologia PinPoint, senzori ce sunt montaţi în puncte cheie pentru a determina alinierea paralelă cu foaia metalică.

Autor:
Mihai Priboianu
Aurocon COMPEC SRL

Distribuitor autorizat SICK: AUROCON COMPEC srl
www.compec.ro

S-ar putea să vă placă și

Adaugă un comentariu