Senzori inteligenţi pentru industria auto

by donpedro

Ca furnizor de sisteme de detecţie inteligente, COMPEC este partenerul ideal pentru industria automotive. Fie că este vorba despre aplicaţii

la scară mare sau mică, soluţiile COMPEC fac ca sistemele de producţie din automotive să fie mai sigure, mai rapide şi mai flexibile. Pericolele şi sursele de erori (precum insta­larea unor componente neadecvate) sunt detectate şi elimina­te. Sistemele inteligente de securitate asigură securi­tatea optimă pentru personalul operator şi pentru maşinile industriale. Trasabilitatea este asigurată tot în mod optim prin intermediul tehnologiilor de auto-identificare. În toate aplicaţiile COMPEC îşi foloseşte experienţa şi specialiştii pentru a propune soluţii noi şi optime.

Sisteme de stocare şi depozitare materii prime

Poziţionarea sistemelor de stocare şi manipulare cu monitorizarea sfârşitului de cursă
Senzorul de distanţă DL100 Hi permite poziţionarea cu precizie foarte mare. Senzorul generează valorile măsurate sincronizate cu frecvenţa de ceas a sistemului de comandă şi control.
Sistemul ISD400 de transmisii optice de date înlocuieşte cablurile caracteristice magistralelor de tip Fieldbus permiţând astfel operarea fără necesităţi de mentenanţă. Comutatorul de securitate i110R opreşte mişcarea sistemului când acesta ajunge la capătul de cursă.

Verificarea spaţiului de stocare
Înainte ca foile de tablă pentru caroseriile auto să fie depozitate în spaţiile dedicate, senzorul de măsurare laser TiM3xx se asigură că spaţiul este liber.
Datorită carcasei extrem de compacte pentru un scanner laser, montarea în spaţii restrânse este acum posibilă.

Acces securizat în zona de depozitare
Zăvorul electromecanic de securitate i10Lock asigură interblocarea porţii de acces în zona de lucru automatizată a depozitului.
Interblocarea este asigurată prin oprirea mişcărilor periculoase la deschiderea porţii. Sistemul permite deschiderea porţii doar prin funcţia dedicată de cerere acces.

Detecţia poziţiei la un greifăr de macara
În general, foliile meta­lice sunt stocate în depozitul din secţia de presare a componentelor caroseriilor. Enco­derul absolut A3M60 este folosit pentru a înregistra poziţia liniară pe direcţia ver­ticală a greifărului unei macara. Fiind vorba de detecţie magnetică, uzura mecanică practic ab­sentă recomandă sistemul pentru aplicaţia de faţă.

Linia de pretăiere

Sistem de control în buclă
Sistemul de control în buclă permite separarea proceselor precum desfăşurarea rolelor şi tăierea foliei metalice. Încovoierea foliei metalice este determinată continuu de către senzorul ultrasonic UM30. Aceste valori sunt folosite pentru controlul retracţiei vitezei foliei metalice.

Detecţia sudurilor şi măsurarea vitezei de derulare a foliei metalice
Bariera de automatizare MLG detectează găuri cu diametre mai mici de 15mm care marchează sudura foliei metalice. Encoderul incremental DFS60 oferă informaţii despre viteza de derulare.

Desfăşurarea foliei metalice
Pentru a asigura o viteză constantă de derulare a foliei metalice, această viteză trebuie controlată. Un senzor de distanţă DT50 măsoară pe durata derulării foliei raza sulului de folie, iar un encoder incremental DFS60 foloseşte o rolă de fricţiune pentru a măsura viteza de derulare.

Identificarea sulului corect de folie metalică
Pe durata întregului proces de producţie, trebuie să fie posibilă urmărirea şi identificarea univocă a materiei prime necesare producţiei. Informaţii importante precum tipul materialului, grosimea foliei, lăţimea foliei şi alţi parametri adiţionali, toate sunt stocate în codurile de bare. Cititorul de coduri de bare cu oglindă oscilantă CLV650 oferă versatilitate datorită distanţei mari de citire şi a versiunilor cu autofocalizarea sau cu focalizare dinamică, şi de asemenea şi datorită fiabilităţii sale ridicate.

Secţia de presaj şi de sudură

Protecţia la acces
Cu ajutorul barierelor optice de securitate M4000 şi a unei coloane de oglinzi reflectorizante, se poate creea un perimetru securizat în jurul unei zone cu prese pneumatice. Întreruperea a cel puţin uneia dintre raze va conduce la oprirea mişcării periculoase precum cea a masei de presaj. Un scanner laser de securitate S3000 protejează zona din faţa presei pentru a nu permite mişcarea meselor cu piesele prelucrate pe durata în care o persoană s-ar putea afla în zona câmpului de protecţie.

Monitorizarea securizată a poziţiei
Comutatorul de securitate i110R detectează mişcarea masei mobile a presei hidraulice în zona de prelucrare. Activarea senzorului conduce la activarea câmpurilor de protecţie şi de avertizare ale scannerelor de securitate S3000.

Detecţia părţilor de către un robot
Un senzor fotoelectric cu rază laser WT12L-2 verifică dacă o anumită componentă este localizată la greifărul robotului sau dacă respectiva parte a fost preluată de pe masa presei. Acest lucru previne eventualele defecte mecanice ce pot apărea la presă.

Detecţia matriţei presei
Senzorii de proximitate inductivi IQ40 semnalizează poziţia corectă a matriţei unei prese hidraulice pe masa respectivei prese, astfel încât să poată fi activată funcţia de blocare automată a mecanismului de reţinere a celor două componente ale presei.

Testarea conformităţii capetelor de sudură
Capetele folosite la sudura componentelor caroseriilor auto sunt periodic polişate pentru a fi conforme şi pentru a contribui la suduri fiabile. Dacă aceste capete de sudură sunt prea scurte, este posibil ca apa din circuitul de răcire să fie eliberată peste piesele de sudat, fapt ce va conduce la stoparea activităţii staţiei de sudură şi în consecinţă la scăderea productivităţii. Senzorul Vision Inspector analizează conformitatea capetelor de sudură astfel încât acestea să nu depăşească o anumită lungime.

Staţii de pretestare/retestare a caroseriilor auto

Identificarea caroseriei
Pentru a cunoaşte despre ce caroserie este vorba la nivel de pretestare, identificarea caroseriei auto se realizează în mod fiabil prin intermediul tehnologiei RFID în bandă UHF. Tag-ul RFID, dispus în zona roţii de rezervă, este citit de către interogatorul dotat cu antenă de la o distanţă destul de mare, pe măsură ce caroseria trece prin proximitatea antenei. Testările mecanice necesare pentru respectiva caroserie sunt înregistrate ca informaţie pe tag-ul RFID şi comunicate operatorului pe un ecran LCD separat.

Verificarea calităţii cu senzori Vision
Senzorul Vision Inspector verifică găurile şi întretăierile practicate pe caroserie pentru conformitate. Inspector comută între diferite imagini-referinţă pentru a testa diferite zone ale caroseriei (găuri, fante, interstiţii etc.)

Verificarea calităţii cu senzori fotoelectrici
Senzorii fotoelectrici compacţi din seria WTB27-3 Multipac au fost dezvoltaţi special pentru a detecta obiecte/zone reflexive şi strălucitoare. Două raze tip arie optică sunt emise pentru redundanţă, lucru ce permite obţinerea de rezultate concrete şi precise ale testărilor.

Protecţie acces cu diferenţiere om-material
Zonele de lucru sunt separate securizat de barierele C4000 în secţia de vopsitorie. Versiunile ATEX ale barierelor C4000 sunt pretabile aplicaţiilor din vopsi­torie, unde atmosferele explozive sunt prezente. Senzorii de distanţă DS50 activează din exterior funcţia de muting a barierelor de protecţie.

Monitorizarea agentului de răcire
Pentru controlul complet al proceselor este nevoie de monitorizarea presiunii, a temperaturii şi a nivelului agenţilor de răcire folosiţi. Senzorul de nivel cu tehnologie TDR, LFP Cubic, monitorizează permanent nivelul din recipientele de depozitare. Presostatul PBS este folosit pentru monitorizarea presiunii la momentul în care o pompă extrage agentul de răcire din recipient. Semnalele senzorului de temperatură TBS semnalizează orice eventuală supraîncălzire a agentului de răcire.

Autor:
Mihai Priboianu
Aurocon Compec
Bd. Theodor Pallady, Nr. 287, Sector 3, Bucureşti

Tel: 021.304.62.33
Fax: 021.304.62.34

S-ar putea să vă placă și