REŢELE DE DISTRIBUŢIE TV DE INTERIOR [3]

by donpedro

Continuăm în acest număr seria de articole legate de proiectarea şi realizarea reţelelor TV de distribuţie interioare. Sperăm astfel că venim în sprijinul firmelor care realizează cablări structurate, dar care nu au cunoştiinţele şi experienţa necesară pentru proiectarea şi realizarea unor astfel de reţele. Pe de altă parte în România nu există o tradiţie prin lipsa informaţiilor şi a pachetului de produse care definesc acest domeniu.

Am primit deja semnale de la firme specializate în telecomunicaţii şi de la cele care realizează cablările de joasă tensiune. Ele ne-au solicitat suport tehnic pentru abordarea acestui domeniu.
De asemenea, din informaţiile pe care le avem, în general, la proiectarea părţii de instalaţii pentru un imobil nu se regăseşte şi partea de distribuţie a semnalului TV. De regulă această parte este ignorată şi lăsată la latitudinea constructorului care improvizează un simulacru de sistem care în final nu are decât rol decorativ într-o clădire. Ţinem să precizăm că o reţea care transmite semnal TV nu seamănă nici cu o reţea de telefonie nici cu una de electricitate de interior. În foarte multe cazuri am fost solicitaţi să intervenim pentru a face funcţională o astfel de reţea TV după predarea clădirii către beneficiar lucru imposibil datorită cablării îngropate
.

PRIZE
Sunt componente pasive care asigură legătura de la reţeaua de distribuţie la aparatele terminale (televizoare, radio, receptoare de satelit, receptoare de cablu etc.) permiţând transmiterea spectrului de radiofrecvenţă necesar recepţiei.

Din punct de vedere al tipurilor de aplicaţii prizele pot fi:
aplicaţii MATV (antene colective) care permit conectarea receptoarelor de radio şi televiziune;
aplicaţii CATV (reţele de cablu) care permit conectarea receptoarelor de radio, TV sau alte echipamente pentru alte servicii (de exemplu serviciul internet, televiziune cu plată);
aplicaţii SMATV (antene colective) care permit conectarea receptoarelor de radio, TV sau satelit.

Din punct de vedere a poziţiei de conectare în reţea pot fi:
prize terminale: sunt prizele care închid linia de distribuţie ele fiind prevăzute cu rezistenţe de închidere de 75 ohmi. Este recomandabilă folosirea prizelor terminale decât conectarea directă a cablului coaxial de distribuţie la receptoare TV. Aceasta deoarece linia nu va mai prezenta impedanţa de 75 ohmi la capăt în momentul în care receptorul TV este închis şi pot apărea reflexii ale semnalului R.F. Acest lucru duce la degradarea calităţii semnalului recepţionat de către alţi utilizatori.
prize intermediare: sunt prize care se montează în cadrul reţelei de distribuţie fiind prevăzute atât cu borne de intrare şi ieşire reţea şi borne pentru conectarea utilizatorilor.

Principalii parametrii tehnici care definesc o priză de conectare sunt:
• Banda de frecvenţă: reprezintă domeniul de frecvenţă radio care poate fi transmis fără pierderi.
• Atenuare de bază (dB): reprezintă atenuarea semnalului de la intrare reţea spre ieşirile de utilizare. Prizele se fabrică având 3 până la 4 trepte diferite de atenuare. În cazul reţelelor în cascadă având multe prize legate în serie este necesară alegerea treptelor de atenuare pentru fiecare priză în aşa fel încât nivelul să fie uniform indiferent de poziţia utilizatorului în reţea.
• Atenuarea de trecere (dB): reprezintă atenuarea de la intrare reţea spre ieşire reţea. Acest parametru se defineşte pentru prizele intermediare şi teoretic ar trebui să aibă o valoare cât mai mică. În mod practic atenuarea de trecere este cu atât mai mică cu cât atenuarea de bază este mai mare.
• Izolaţie între ieşiri (dB): reprezintă atenuarea semnalului care ar pătrunde de la o ieşire de utilizare spre altă ieşire de utilizare a aceleiaşi prize.
• Pierderi de retur (dB): reprezintă atenuarea semnalului care ar putea pătrunde de la ieşire linie spre una din ieşirile de uilizare.

În continuare vă vom prezenta principalele serii de prize produse de firma ALCAD.
1. Prize pentru reţele MATV – seria BM.
Principalele caracteristici sunt prezentate în tabelul 1.

Tabel 1

Figura 1

Acest tip de prize sunt prevăzute cu două borne de ieşire de utilizare: TV şi FM.
Modelele BM-100, 111, 101 sunt tipul terminal celelalte sunt tipul intermediar (de trecere).
Atenuarea pe borna FM este mai mare decât la borna TV (VHF / UHF) deoarece sensibilitatea unui tuner radio este mult mai mare decât a unui TV.
În cazul distribuţiei în cascadă modul de conectare se poate face ca în exemplul următor (figura 1).
În acest caz este reprezentată o distribuţie având 9 utilizatori dispuşi în cascadă. Semnalul de reţea intră în partea de sus şi coboară distribuindu-se la utilizatori. Sunt folosite prize intermediare diferite având atenuare de utilizare mai mare în partea superioară şi mai mici în partea inferioară. În final linia este închisă cu un rezistor de 75 ohmi.
În figura 2 este prezentată o distribuţie pe nivele, fiecare nivel având configuraţia următoare.

Figura 2

Figura 3

Pentru fiecare nivel este folosit câte un distribuitor cu două ieşiri, fiecare ramură având câte 6 prize conenctate în cascadă.
În cazul reţelei cu distribuitoare şi prize terminale configuraţia este reprezentată în figura 3.

Figura 4

Pot fi folosite prizele terminale BM-111 sau dacă este necesară o atenuare suplimentară modelul BM100.
În cazul în care distribuţia se face stelar (plecare dintr-un punct spre mai mulţi utilizatori) configuraţia arată ca în imaginea 4.
În acest caz este folosit un splitter cu 1 intrare / 4 ieşiri.

2. Prize pentru reţele SMATV – seria BS.
În tabelul 2 sunt prezentate principalele caracteristici tehnice ale prizelor din seria BS.

Tabel 2

Exact ca şi la seria precedentă există modele pentru cuplare terminală BS-112, 110, 111 şi cele pentru montare în cascadă BS-210, 510, 710.
Deoarece aceste modele sunt destinate reţelelor având distribuţie şi în banda de satelit 950 – 2150Mhz ele au particularitatea transmiterii semnalelor de comandă dinspre receptorul satelit (tensiune cc, 22Khz şi comenzi DISECQ).
Un exemplu de distribuţie este prezentat în figura 5.

Figura 5

Figura 6

Acest tip de prize sunt prevăzute cu două borne de ieşire de utilizare: TV şi FM.
În cazul distribuţiei în cascadă modul de conectare se poate face ca în exemplul următor (figura 6).
În acest caz este reprezentată o distribuţie având 9 utilizatori dispuşi în cascadă. Semnalul de reţea intră în partea de sus şi coboară distribuindu-se la utilizatori. Sunt folosite prize intermediare diferite având atenuare de utilizare mai mare în partea superioară şi mai mici în partea inferioară. În final linia este închisă cu priză terminală tip BS-110, 111.
În figura 7 este prezentată o distribuţie pe nivele, fiecare nivel având configuraţia următoare.

Figura 7

Figura 8

Pentru fiecare nivel este folosit câte un distribuitor tip FD-213 cu două ieşiri, fiecare ramură având câte 4 prize conectate în cascadă.
În cazul reţelei cu distribuitoare şi prize terminale configuraţia este reprezentată în figura 8.
Pot fi folosite prizele terminale BS-112 sau dacă este necesară o atenuare suplimentară modelul BS-111, 110.

Figura 9

În cazul în care distribuţia se face stelar (plecare dintr-un punct spre mai mulţi utilizatori) configuraţia arată ca în figura 9.
În acest caz este folosit un splitter cu 1 intrare/4 ieşiri.

3. Prize pentru CATV – seria BC.

Tabel 3

Caracteristicile tehnice ale acestor prize sunt prezentate în tabelul 3.
Acest tip de prize au particularitatea separării benzi radio FM (87,5-108Mhz) la o bornă de restul benzii pe cealaltă bornă. De asemenea la borna TV priza permite transmiterea benzii 5 – 68Mhz pentru internet.

Figura 10

Figura 11

Figura 12

În figura 10 este prezentată o distribuţie CATV de la reţea pentru 4 utilizatori.
În cazul în care semnalul de la reţea este slab şi necesită o amplificare suplimentară pentru distribuţie o posibilă variantă este prezentată în figura 11.

În continuare, figura 12, prezentăm o reţea complexă de distribuţie SMATV pentru 192 utilizatori.
Nivelul minim la prize este de 63dBuV pentru TV la frecvenţa 862Mhz respectiv 51dBuV pentru Sat la 2150Mhz.

Adrian Andrei

S-ar putea să vă placă și

Adaugă un comentariu