PRODUSE KVM – performanţă şi utilitate

by donpedro

Aşa cum am promis în articolul din 29 noiembrie 2001 al ziarului Electronica azi, intitulat “Şi calculatoarele se pot clona”, în care am descris echipamentul PS-221 EasyClone, continuăm prezentarea şi a altor echipamente interesante şi totodată foarte utile, produse de firma Veriplus din Taiwan. Având în vedere evoluţia foarte rapidă a echipamentelor “periferice” unui calculator, atât din punct de vedere al conceptelor, care de cele mai multe ori nu ne mai sunt atât de familiare, cât şi din punct de vedere al denumirilor, care nu mai ajung să fie traduse şi asimilate în limba noastră maternă, materialul care urmează poate să prezinte interes, în mod deosebit, pentru utilizatorii “pragmatici” ai echipamentelor IT

Vom prezenta în acest articol câteva echipamente din categoria CPU KVM Switch. Sigla KVM provine de la Keyboard, Video, Mouse, adică acele elemente care la un calculator intră în relaţie directă cu operatorul, mecanic (prin contact fizic: tastatură, mouse) sau vizual (monitor), cunoscute şi sub denumirea de consolă, denumire pe care o vom folosi şi noi în continuare în acest articol. Nu este uşor de făcut o clasificare a acestor echipamente, având în vedere diversitatea lor, totuşi, în continuare vom face acest lucru, sub rezerva unor critici ale supercunoscătorilor în domeniu. Aşadar, echipamente din această categorie se pot grupa astfel:
CPU Sharing Device;
KVM Switch;
Console Extender.
Le vom analiza pe rând, scoţând în evidenţă unele aspectele interesante.

CPU Sharing Device reprezintă acele dispozitive care permit lucrul simultan al mai multor operatori, pe acelaşi calculator, evident, fiecare operator lucrând la consola proprie. Într-un număr anterior al ziarului am prezentat cel mai ieftin reprezentant al acestei grupe şi anume PS-221 EasyClone, care permitea lucrul a doi operatori pe acelaşi calculator. Nu vom insista pe aceste dispozitive, totuşi trebuie să mai arătăm că firma Veriplus mai produce şi dispozitivul CS-601A care permite lucrul simultan, pe acelaşi calculator a unui număr de 6 operatori, la 6 console diferite. Având în vedere costul destul de ridicat al unui calculator “tare”, este posibil ca aceste dispozitive să capete o răspândire destul de mare în perioada următoare. În lume sunt la ora actuală doar câteva firme care produc asemenea echipamente.

KVM Switch CS-142

KVM Switch reprezintă acele dispozitive care permit comutarea, manuală sau automată, a uneia sau mai multor console, la unul sau mai multe calculatoare. Există o foarte mare varietate de echipamente din această categorie.

Schema de conectare KVM: o consolă două calcularoare

De obicei, aceste echipamente au încorporate microprocesoare separate pentru fiecare dispozitiv cuplat, microprocesoare care fac o scanare permanentă pentru a depista existenţa dispozitivelor cuplate şi, în cazul lipsei unora, a emulării lor. Cu alte cuvinte, dacă o tastatură sau un mouse nu se află la un moment dat întroduse în KVM Switch, pentru a nu bloca dispozitivele cuplate, acestea sunt emulate. Înainte de a face o sumară trecere în revistă a unor dispozitive KVM Switch, reprezentative, vom prezenta acele caracteristici tehnice care le fac să fie clasate într-o zonă de vârf a echipamentelor IT:
suportă toate tipurile de mouse cunoscute până în prezent: Microsoft Intellimouse, Logitech FirstMouse, MouseMan şi alte tipuri speciale de mouse;
sunt HotPluggable, adică se pot scoate sau introduce elemente în sistem (calculatoare, tastaturi, mouse) fără a decupla alimentarea echipamentului KVM Switch, care de cele mai multe ori are alimentare proprie;
suportă o rezoluţie mare pentru monitor, până la 1920 x 1440;
nu necesită un soft special pentru comutare. Comutarea se face fie de la un pushbuton dispus de regulă pe panoul frontal, pentru echipamentele mai simple, de la Hot Keys, adică taste de pe tastatură destinate pentru acest scop, iar pentru echipamentele mai complicate şi mai pretenţioase, comutarea se face cu facilităţi OSD-On Screen Display;
starea tastelor speciale ale tastaturii (Kaps Lock, Num Lock, Scroll Lock, etc.), specifice fiecărui calculator, este salvată şi refăcută automat, la comutarea între calculatoare;
starea existentă la un moment dat este semnalizată prin LED-uri sau pe display;
pentru cuplare la calculatoare şi console, precum şi între ele, sunt utilizate cabluri standardizate.
Desigur că alegerea unui bun KVM, care să asigure un raport optim performanţă / preţ, nu este un lucru uşor. Caracteristicile prezentate mai sus, trebuiesc luate în considerare într-un mod particular şi critic. De obicei, fabricanţii de astfel de dispozitive oferă o gamă largă de produse, astfel încât, utilizatorul, zăpăcit dea-binelea, trebuie să fie înarmat cu un minimum de cunoştinţe, pentru a şti pe ce dă banii.
Vom prezenta în continuare câteva dispozitive, de la simplu la complex, pentru o minimă orientare în domeniu. Vom începe cu cel mai simplu reprezentant al acestui domeniu şi anume CS-142, realizat de către firma VERIPLUS din Taiwan. Acesta permite lucrul unui operator la două calculatoare. Vom prezenta şi o schemă de conectare, schemă care, cu puţină imaginaţie, poate fi extinsă şi la alte echipamente, cuplate atât între ele cât şi la un număr oarecare de calculatoare şi console.
Câteva observaţii practice se impun, totuşi, privind schema de mai sus:
cuplarea fiecărui calculator la CS-142 se face cu un set de cabluri standardizate (2L-101P cu lungimea de 1m sau 2L-103P cu lungimea de 3 m) care trebuie achiziţionat odată cu CS-142. Setul conţine cele 3 cabluri necesare calculatorului pentru tastatură (PS/2), pentru mouse (PS/2) şi pentru monitor (HDB-15);
CS-142 emulează tastatura (PS/2 sau AT) şi mouse-ul (PS/2 sau serial) pentru a permite bootarea corectă a celor două calculatoare;
comutarea de către operator a calculatoarelor se face cu un pushbuton dispus pe panoul frontal sau cu taste (Hot Keys) ale tastaturii. Calculatorul curent este semnalizat cu ledurile aflate pe panoul frontal.

On Screen display Module OSD-100

CS-142 se alimentează cu +5V de la o sursă exterioară. Unele KVM Switch nu au nevoie de alimentare exterioară, separată.

KVM Switch CS-228

Firma VERIPLUS produce o gamă largă de echipamente KVM switch, care pot cupla la o consolă, individual, până la 16 calculatoare. Însă prin cuplare în cascadă a acestor echipamente, se pot conecta până la 256 calculatoare la o singură consolă. Această cuplare în cascadă se poate face până la trei niveluri. Desigur că aceste echipamente complexe, nu sunt utilizate decât în locurile unde se administrează un număr mare de calculatoare: centre de calcul, reţele LAN sau WAN, centre de diagnosticare la fabricare sau programare / fiabilizare a calculatoarelor etc. Trebuie să arătăm că pe măsura complicării structurii şi funcţionalităţii acestor echipamente, apar alte funcţii, foarte necesare, cum ar fi:
K/M Reset, care permite resetarea numai a KVM-ului atunci când apar blocări de tastatură sau mouse;
funcţii OSD (On Screen Display) încorporate sau chiar module OSD speciale (vezi echipamentul OSD-100 al firmei VERIPLUS). Acestea permit o gestionare rapidă şi elegantă a resurselor sistemului de pe monitorul consolei, prin meniuri simple dar semnificative;
canale de sunet pentru microfon şi difuzor pentru comunicaţii verbale, la distanţă, cu persoane care se află în acelaşi loc cu unele echipamentele controlate;
O altă categorie de echipamente KVM Switch produse de către firma VERIPLUS o reprezintă echipamentele tip matrice, adică acele echipamente care fac posibilă cuplarea mai multor console la mai multe calculatoare. Cel mai simplu echipament din această categorie este CS-228 care permite cuplarea a două console la 8 calculatoare. Faţă de caracteristicile prezentate anterior, aceste echipamente au în plus şi posibilitatea de a gestiona starea de protecţie a sistemului prin existenţa nivelelor de securitate (Level Password Security), două sau mai multe, în funcţie de complexitatea echipamentului sau a sistemului realizat prin cuplarea mai multor echipamente KVM. În lume există foarte multe firme care produc echipamente KVM din această categorie, astfel că alegerea unui echipament potrivit scopului şi resurselor, nu este un lucru uşor.

CE-220(L+R) Conection

Console Extender reprezintă acele dispozitive care permit cuplarea unei console (mouse, tastatură, monitor) la o distanţă mai mare de calculator decât cea standard. Apariţia acestor echipamente a fost determinată de necesitatea dispunerii calculatoarelor în alt loc decât locul unde se află operatorul, din condiţii de securitate fizică sau informaţională. Firma VERIPLUS produce două echipamente din această categorie şi anume:
CE-120 care permite cuplarea la calculator a unei console până la distanţa de 80m. Extensia se face prin seturi de cabluri speciale KVM;
CE-220 (L+R) care permite cuplarea consolei până la distanţa de 150m prin intermediul unui cablu din categoria 5STP, cu conector RJ-45. Schema de cuplare a celor două module, local (CE-220L) şi de la distanţă (CE-220R).
După cum se observă din schema de bază de cuplare, CE-220 permite cuplarea a două console, atât local cât şi la distanţă. Prin combinarea echipamentului CE-220 cu alte KVM Switch prezentate anterior, se pot realiza combinaţii destul de interesante şi cu un accentuat caracter practic.
În încheierea acestei scurte prezentări putem concluziona că alegerea şi achiziţionarea unor echipamente din categoria prezentată în acest articol, necesită atât o cunoastere generală a problemei cât şi o documentare amănunţită, particulară.
În numerele următoare vom prezenta alte echipamente, la fel de interesante şi utile produse de aceeaşi firmă, cum ar fi echipamente USB, Video, Media Storage, FireWire, etc.
Mai multe informaţii tehnice şi comerciale se pot obţine de la:

Ing.Toader Melinte, S.C. SEEKTRON S.R.L.
e-mail: melin@xnet.ro,
Tel: 094-650352, Tel/Fax: 044-185920.
www.veriplus.com

S-ar putea să vă placă și