Efectuarea plăţilor pe WEB – m-commerce

by donpedro

Definirea părţilor
În m-commerce, părţilor de bază li se alătură varietatea de vizitatori. Modelul de bază al arhitecturii Internet Service Broker (Serviciul Comerţului prin Internet) are trei părţi de bază. Acestea sunt părţile care sunt implicate, pe de o parte, în furnizarea şi folosirea serviciilor, iar pe de altă parte, în furnizarea infrastructurii care fac posibile aceste lucruri. Aceste trei părţi principale sunt: Clientul, Operatorul Mbroker, şi Comerciantul (care poate fi un furnizor de produse sau un furnizor de servicii). Reţineţi că acestea sunt părţile: însă, este posibil ca Operatorul Mbroker şi Comerciantul (şi în rare situaţii chiar şi Clientul) să coincidă. Oricum, acestea sunt părţile care fac ca un sistem m-commerce să funcţioneze.

Operatorul Mbroker oferă servicii multiple Comercianţilor. În principiu, un Comerciant poate lucra cu mai mulţi Operatori Mbroker, dar modelul Mbroker nu suportă direct acest lucru. Operatorul Mbroker este de asemenea responsabil de funcţionarea serviciilor Mbroker. Adiţional, un Operator Mbroker are grijă de conexiunile cu sistemele externe pe care Mbroker-ul le foloseşte.
Clienţii sunt partea finală, cei care beneficiază de aceste servicii. În cele mai multe cazuri, aceşti Clienţi sunt persoane fizice care doresc să beneficieze de anumite servicii prin intermediul unui terminal, cum ar fi un telefon mobil sau un calculator. Există o legătură directă şi securizată între Client şi Comerciant în care nu este implicat Mbroker, iar această legătură se face pentru a se stabili tranzacţia. O altă legătură – cu Mbroker-ul – se ocupă de identificare şi plată. Din punctul de vedere al Mbroker-ului, aceste instrumente sunt sisteme externe. Deşi legătura fizică se face prin intermediul Mbroker-ului, trebuie să fie şi legături de afaceri (i.e. legături legale necesare) între clienţi şi alte părţi externe (e.g. o companie de cărţi de credit).
Comercianţii fac următorul lucru: ei vând produse şi servicii Clienţilor, care acum sunt sub atenţia Mbroker-ului. Comercianţii folosesc o legătură directă cu Mbroker-ul pentru serviciile de indentificare şi plată. Fiecare Comerciant ia apoi legătura cu unul sau mai multe sisteme externe care au rolul de a depozita şi distribui servicii sau produse.
În mod normal, sistemul Comerciantului este ori conţinutul unui server pus la dispoziţie de MProxy, ori conţinutul unui server care a fost activat de Mbroker prin integrarea bibliotecilor de conectare în server-ul respectiv.
Pe lângă părţile de bază descrise mai sus, mai pot exista două părţi. Aceste părţi adiţionale sunt în operaţiunile tehnice necesare operaţiunilor Mbroker-ului.
Iată şi rolul Administratorului Mbroker. Această persoană este responsabilă de funcţionarea serverului Mbroker, de configurarea lui şi de baza lui de date. Rolul principal este acela de a asigura acurateţea operaţiilor Mbroker-ului. De asemenea, schimbările care vin din exterior, cum ar fi înregistrarea de noi Comercianţi sau de noi produse, trebuie să se reflecte în configuraţia Mbroker-ului şi a bazei de date a acestuia. De asemenea, Administratorul monitorizează funcţionarea Mbroker şi răspunde la eventualele alarme trimise de server. De observat este că nu-i uşor de definit părţile adiţionale care implică responsabilitatea operaţiilor specifice managementului. Dacă sunt necesare alte modele cu alte părţi mai “fine”, acestea trebuie implementate după caz, dar trebuie să aibă la bază un integrator Mbroker. În cele mai multe cazuri, acest lucru se rezolvă uşor, modificând modul de acces la baza de date al Mbroker-ului.
Partea reprezentată de Operatorul de Sistem este uşor de descris. El sau ea manevrează sistemele care trebuie să funcţioneze, sisteme precizate de Mbroker. În general, ele se referă la sistemele hardware şi la conexiunile din reţea. Rolul Operatorului de Sistem din modelul Mbroker nu diferă de rolul unui obişnuit administrator sistem. Oricum, responsabilitatea conexiunilor cu sistemele externe este împărţită între Administratorul Mbroker (aspectele operaţionale) şi Operatorul de Sistem (aspectele tehnice, i.e. conexiunile din reţea).

Traducere după
“Payment Transaction Platform – Technology White Paper” – MoreMagic Software

Continuare în numărul viitor

S-ar putea să vă placă și