PICO achiziţie de date şi instrumentaţie pe portul paralel al calculatorului

by donpedro

În ceea ce priveşte achiziţia de date se pot da numeroase exemple de aplicaţii. Firma Aurocon COMPEC pune la dispoziţie o paletă largă de senzori şi traductoare ce permit realizarea unor sisteme de monitorizare cu senzor, dispozitiv de achiziţie PICO, calculator + software pentru înregistrare date

Pe plan mondial se poate constata un avânt puternic al sistemelor ce au la bază calculatorul (aşa numite PC based products).
Până astăzi puteam vorbi de două tendinţe în domeniul achiziţiilor de date:
– echipamentele dedicate, de masă, ce permit memorarea datelor şi apoi transmiterea lor, prin bus serial sau GPIB, la un PC pentru stocare şi prelucrări ulterioare;
– echipamentele înglobate în PC, sub forma unor plăci de achiziţie date; acestea au avantajul memorării unor cantităţi foarte mari de date, dar sunt dificil de obţinut rezoluţii comparabile cu echipamentele dedicate. Dezavantajul acestor echipamente este o portabilitate redusă, fiind necesară reinstalarea plăcii la plasarea pe alt PC şi un preţ încă ridicat, deşi mai redus comparativ cu echipamenetele dedicate.
Pornind de la cerinţele practice privind achiziţia de date, firma Aurocon COMPEC pune la dispoziţie familia de produse PICO, care introduc o nouă concepţie, bazată pe un echipament de achiziţie de date extern, de dimensiuni mici, ce transmite datele la un PC prin interfaţă paralelă. Se obţine o portabilitate sporită faţă de echipamentele înglobate în PC. Deoarece s-a renunţat la facilităţile de memorare, prelucrare şi afişare, rolul acestora fiind preluat de calculator, se obţine un preţ de cost scăzut faţă de echipamentele dedicate. Folosirea celor mai noi tehnologii a permis micşorarea semnificativă a costului chiar faţă de echipamentele înglobate în PC.
Ca o prezentare generală, dispozitivul din familia PICO este de regulă introdus în portul paralel sau serial al calculatorului (desktop sau laptop) şi nu necesită sursă specială de alimentare. Se elimină astfel utilizarea unor dispozitive sau plăci de achiziţie de date suplimentare. Dispozitivele PICO permit afişarea şi înregistrarea datelor direct pe calculator. Există o varietate mare de aplicaţii ce pot fi dezvoltate prin utilizarea PICO, pornind de la cele mai simple aplicaţii de achiziţie pe un singur canal (eventual chiar pentru aplicaţii de casă – hobby), până la cele mai complexe care necesită performanţe ridicate.
Deasemenea, se pot utiliza împreună cu senzorii potriviţi la monitorizare de temperatură, presiune, umiditate, viteză, vibraţii, etc.
Ca avantaje generale pot fi trecute în revistă următoarele:
uşor de instalat şi utilizat;
furnizate împreună cu PicoLog Software – program de înregistrare şi afişare a datelor achiziţionate cu compatibilitate Windows (3.1x,95/98,NT/2000,XP), în variantele Engleză, Franceză, Germană şi Suedeză;
datele pot fi afişate grafic sau tabelar, în timpul sau după înregistrare, pot fi selectate limite pe canale, opţiuni de scalare; Este posibilă salvarea setului de parametrii ce caracterizează achiziţia, analiza şi prezentarea datelor în vederea unei utilizări ulterioare. Este posibilă activarea unui set de parametrii la orice moment al testării.
poate colecta date simultan de la mai multe surse;
pentru utilizatorii ce doresc să-şi scrie propriul software, sunt incluse drivere şi exemple pentru C, Pascal, Delphi, Visual Basic, HP VEE şi LabVIEW. Este inclus de asemenea un macro ce permite achiziţionarea direct într-un tabel din Excel;
poate fi utilizat şi împreună cu programul PicoScope ce lucrează ca un osciloscop, analizor de spectru şi multimetru. Astfel, se poate transforma un PC obişnuit într-un sistem de analiză de semnal sau într-un multimetru de laborator. Se permite utilizarea simultană a facilităţilor de prezentare a semnalului (osciloscop), prezentare a spectrului (analizor de semnal) şi măsurare (multimetru), fiecărei facilităţi fiindu-i asociată o fereastră. Undele vizualizate şi rezultatele analizei pot fi salvate, tipărite sau chiar trimise prin e-mail în timpul testării.
Comparativ cu sistemele dedicate, ce au afişaje reduse, în cazul echipamentelor PICO se pot folosi facilităţile observării pe monitor a datelor sau chiar al prezentării lor pe un video proiector, ceea ce asigură o analiză vizuală mai performantă, evitarea oboselii vizuale şi oferă avantaje evidente şi pentru mediul educaţional.

Dar iată mai jos o scurtă prezentare a principalelor produse PICO:

ADC-10/12 achiziţie pe un sigur canal:

Preţ scăzut. (este furnizat împreună cu PicoScope + PicoLog).
Furnizează un singur canal analogic de intrare pe 8 biţi – ADC-10, respectiv pe 12 biţi ADC-12.
Funcţionare direct pe portul paralel al calculatorului, nefiind necesară sursă suplimentară de alimentare. Respectă avantajele generale prezentate anterior.

ADC-11/22 achiziţie de date pe mai multe canale:

Funcţionare directă pe portul paralel al calculatorului, nefiind necesară sursă suplimentară de alimentare. Respectă avantajele generale prezentate anterior.
Este furnizat împreună cu PicoScope + PicoLog.
Oprindu-ne puţin asupra aplicaţiilor posibile se pot da numeroase exemple. Astfel, firma Aurocon COMPEC pune la dispoziţie o paletă largă de senzori şi traductoare ce permit realizarea unor sisteme de monitorizare cu senzor, dispozitive de achiziţie PICO, calculator + software pentru înregistrare date. Fireşte că alegerea senzorilor şi a dispozitivului PICO este raportată la aplicaţia concretă. Pentru aplicaţii de interes general, cum ar putea fi monitorizări de mediu, sunt puse la dispoziţie chiar kit-uri complete. De exemplu, DrDAQ full kit ce include sistemul de achiziţie PICO (DrDAQ logger&software), 2 senzori de temperatură, un senzor pentru pH, un senzor de umiditate şi un switch Reed (detecţie câmp magnetic).

Osciloscoape bazate pe echipamente PICO
Unul din echipamentele de nelipsit din laboratorul oricărui electronist, amator sau profesionist, este osciloscopul. Demodatul osciloscop analogic a fost înlocuit prin osciloscopul digital sau analog / digital. Utilizând echipamentele PICO este posibilă transformarea într-un osciloscop chiar şi a unui calculator portabil, greu de de realizat folosind plăci de achiziţie date.
Prin echipamentele PICO se acoperă o plajă largă de facilităţi privind numărul de canale, rezoluţie, frecvenţă limită, astfel încât pot fi satisfăcute toate cerinţele de aplicaţii, de la cele mai simple din domeniul electro-mecanic, până la cele mai sofisticate din domeniul telecomunicaţiilor, inclusiv aplicaţii strict specializate de acustică.
Toate produsele sunt însoţite de programele PicoScope pentru prezentare şi PicoLog pentru analiză de semnal. La produsele de rezoluţie şi frecvenţă limitate nu este necesară sursă externă.

Osciloscop uni-canal ADC-40/42

Osciloscop bicanal de înaltă rezoluţie ADC-100

Osciloscop/ analizor de spectru de înaltă rezoluţie ADC-212/3, ADC-212/50, ADC-212/100

Osciloscop bicanal de mare vitez ADC200-20, ADC200-50, ADC200-100

Osciloscop convenţional digital de mare viteză, ce permite transformarea PC-ului, folosind programele PicoScope, într-un analizor de spectru şi într-un multimetru.
Frecvenţă de eşantionare foarte ridicată, ce îl face optim pentru aplicaţii cu microcontrolere şi aplicaţii de testare a circuitelor digitale ce necesită facilităţi de trigger performante.

Osciloscop/ analizor de spectru audio de înaltă rezoluţie ADC-216

Osciloscop / analizor dual FFT optimizat pentru aplicaţii audio ce necesită acurateţe
şi precizie.

Linia de produse PICO de achiziţie date este foarte variată, acoperind toate
cerinţele posibile privind numărul de canale, rezoluţie, frecvenţă limită.
Toate produsele sunt însoţite de programele PicoScope pentru prezentare şi PicoLog pentru analiză de semnal.

www.compec.com

S-ar putea să vă placă și

Adaugă un comentariu