MODUL ELECTRONIC FISCAL (IV)

by donpedro

În acest număr vom prezenta o serie de aspecte legate de soluţiile adoptate pentru comenzile lansate de PC şi modalităţile de execuţie al acestora de către modul.
Modulul fiscal este interogat de către PC în momentul efectuării diverselor comenzi şi răspunde în conformitate cu comanda aplicată. Software-ul din PC este “master” în ceea ce priveşte interfaţa cu modulul fiscal. Acest software este dotat cu parole de acces pentru diferite grupe de utilizatori. Funcţie de gradul de prioritate al utilizatorului este validat accesul la diverse opţiuni ale modulului fiscal. În modulul fiscal rulează un firmware ce realizează specificaţiile de funcţionare ale acestuia şi răspunde la interogaţiile software-ului din PC. Specificaţiile ce vor urma prezintă protocolul de comunicaţie între PC şi modulul fiscal, adică interogaţiile PC-ului şi răspunsurile corespunzătoare ale modulului fiscal. Sarcina software-ului din PC este de a genera comenzile corespunzătoare către modulul fiscal (în conformitate cu acţiunea ce urmează să o efectueze) şi să preia răspunsurile de la acesta, ce vor urma să fie interpretate.
Software-ul din PC va acorda drept de acces la o comandă unui utilizator îndreptăţit şi recunoscut prin tipul de acces (parolă), respectiv regimul de operare. Acelaşi lucru este realizat şi de firmware-ul din modulul fiscal.
Formatul unei comenzi lansate de PC este următorul:

ANT TIP LG XXXXX…XX CS TERM

ANT reprezintă antetul unei comenzi (este un cod unic, un
octet pentru toate comenzile posibile, care nu se mai
regăseşte în corpul comenzii);
TIP reprezintă codul comenzii (un octet distinct pentru fiecare
comandă);
LG este un octet în format hexazecimal ce reprezintă numărul
de octeţi ce urmează până la sfârşitul comenzii; XXXXX…XX
– un număr variabil de octeţi, funcţie de tipul comenzii, ce
reprezintă parametrii pentru comanda respectivă;
CS check sum, suma de control compusă din doua cifre în
format hexazecimal, în fapt o sumă de tip XOR (SAU
EXCLUSIV) pentru toate datele de la începutul mesajului
până la suma de control;
TERM un octet ce reprezintă terminatorul comenzii (este un cod
unic, un octet pentru toate comenzile posibile, care nu se
mai regăseşte în corpul comenzii).
Formatul unui răspuns al modulului fiscal la o comandă lansată de PC este următorul:
ANT TIP LG YYYYY…YY CS TERM

ANT reprezintă antetul unei comenzi (este un cod unic, un
octet acelaşi ca şi la comanda lansată de PC);
TIP reprezintă codul comenzii (un octet distinct pentru fiecare
comandă, acelaşi ca şi la comanda lansată de PC);
LG este un octet în format hexazecimal ce reprezintă
numărul de octeţi ce urmează până la sfârşitul răspunsului
la comandă;
YYYYY…YY un număr variabil de octeţi, funcţie de tipul răs-
punsului la comandă, ce reprezintă parametrii de răspuns
pentru comanda respectivă;
CS check sum, suma de control compusă din două cifre în for-
mat hexazecimal, în fapt o sumă de tip XOR (SAU EXCLU-
SIV) pentru toate datele de la începutul mesajului de
răspuns până la suma de control;
TERM un octet ce reprezintă terminatorul răspunsului la comandă
(este un cod unic, un octet pentru toate răspunsurile la
comenzile posibile, care nu se mai regăseşte în corpul
comenzii, acelaşi ca şi la comezile lansate de PC).

Se constată că protocolul este astfel realizat încât să permită un control foarte exact al comunicaţiei, cu detectarea erorilor apărute, atât la nivelul PC-ului, cât şi la nivelul modulului fiscal. Orice comandă lansată de PC şi receptată incorect de modulul fiscal va atrage un răspuns ce conţine un cod de eroare din partea modulului fiscal. Un răspuns al modulului fiscal receptat incorect va atrage repetarea lansării comenzii respective de către PC, software-ul din acesta fiind realizat în acest mod. De asemenea, dacă răspunsul modulului nu este receptat de PC într-un anumit interval de timp (time-out), comanda respectivă este reluată.
Comenzile lansate de PC se pot împărţi în două categorii: cele care pot fi executate în starea de fiscalizare, respectiv, cele ce se pot executa după ce fiscalizarea modulului a fost realizată.
Amănunte despre aceste categorii de comenzi vor fi detaliate în unul din numerele viitoare ale ziarului.

Prof. dr. ing. Gheorghe Şerban
Universitatea din Piteşti
Facultatea de Electronică şi Electromecanică
Catedra de Electronică
serban@electra.upit.ro

S-ar putea să vă placă și

Adaugă un comentariu