MODUL ELECTRONIC FISCAL (I)

by donpedro

După articolele dedicate taximetrului electronic, continuăm cu o nouă serie ce are ca subiect modulul electronic fiscal, un alt exemplu de aplicaţie custom design, concept promovat de firma TRION Company.
Modulul fiscal răspunde cerinţelor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr.28/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, anul XI, Nr.131 din 31 martie 1999, privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. De asemenea, sunt satifăcute şi cerinţele Normelor Metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului menţionată anterior.

Conform acestor acte normative, agenţii economici au obligaţia să emită bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale pentru bunurile livrate sau prestările efectuate către populaţie şi să le predea clienţilor. Aparatele trebuie să îndeplinească cumulativ funcţiile:
conservarea datelor prin acumulări progresive;
imprimarea şi emiterea de bonuri fiscale, role jurnal, rapoarte fiscale de închidere zilnică, rapoarte fiscale periodice;
înregistrarea în memoria fiscală a datelor de sinteză cu caracter fiscal provenite din rapoartele fiscale de închidere zilnică şi a oricăror modificări de parametri care afectează interpretarea datelor stocate şi evenimente care afectează continuitatea înregistrării datelor;
blocarea automată a funcţionării aparatului atunci când sunt inactive memoria fiscală, dispozitivul dublu de imprimare sau afişajul client;
asigurarea continuităţii funcţionării şi înregistrării datelor, a coerenţei structurii de date şi a documentelor emise, precum şi asigurarea procedeelor de recuperare din stări de eroare generate de manipulări greşite sau de erori de sistem.
Aparatele de marcat electronice fiscale pot fi:
case de marcat electronice fiscale cu structură închisă sau în reţea; acestea au hardware dedicat şi modulul fiscal este integrat în hardware-ul propriu;
case de marcat electronice computerizate; acestea sunt realizate pe o structură de calculator PC standard, în care este inclus un modul fiscal cu hardware şi program de control propriu, care se interfaţează cu programul de aplicaţie al aparatului de marcat electronic fiscal;
aparate / terminale cu funcţii de case de marcat electronice, care includ un modul fiscal;
imprimantă fiscală, care include un modul fiscal, memorie fiscală şi periferice controlabile de către acesta; ele nu au program de aplicaţie propriu şi se interfaţează ca periferice cu un sistem de calcul, cu structură hardware şi program aplicativ identificabil, împreună cu care formează ansamblul aparatului de marcat electronic fiscal.
Memoria fiscală este un dispozitiv unic inscriptibil din modulul fiscal, care trebuie să permită obligatoriu acumulări progresive ale datelor fără ca acestea să poată fi modificate sau şterse, precum şi conservarea în timp a acestora pe o perioadă de minimum 10 ani.
Modulul fiscal este un subansamblu hardware-software din aparatele de marcat electronice fiscale, cu resurse de procesare, de stocare de date, de program, de ceas de timp real şi de asigurare a protecţiei şi integrităţii datelor proprii, care izolează succesiunea critică din aparatul de marcat electronic fiscal, responsabilă pentru siguranţa gestionării datelor şi documentelor cu caracter fiscal, oferind un set limitat de comenzi de interfaţare cu restul aplicaţiei aparatului de marcat electronic fiscal. El captează toate datele transmise spre dispozitivul propriu de imprimare, gestionând independent şi asigurând sinteza acestor date pe termen scurt (pe zi, în totalizatoare şi în contoare distincte, pe categorii de operaţiuni permise) şi lung (durata de utilizare a memoriei fiscale înglobate), controlând datele afişate pentru client şi asigurând integritatea şi protecţia datelor colectate şi a documentelor emise.
Modulul fiscal, prin comenzi, trebuie să controleze:
memoria fiscală de tip (E)PROM;
un dispozitiv de afişaj client special, cu caractere de minimum 7mm, cu un număr minim de caractere suficient pentru afişarea lizibilă a valorii maxime pentru totalul de bon, în orice condiţii de lumină ambientă;
un dispozitiv de imprimare care să asigure tipărirea simultană a bonurilor şi a unei role jurnal, prevăzut cu senzori pentru ambele role utilizate pentru emiterea documentelor respective, cu minimum 18 caractere pe linie, acestea având o înălţime de minimum 2.5 mm.
Modulul fiscal trebuie să asigure inviolabilitatea accesului neautorizat prin existenţa unor regimuri de lucru protejate, accesibile fie prin chei, fie prin parole de minimum 4 cifre, doar unui personal autorizat. El va asigura stocarea datelor şi funcţionarea ceasului de timp real minimum 1440 ore în absenţa tensiunii de alimentare. Capacitatea regiştrilor interni trebuie să fie de minimum 7 cifre la introducere, 8 cifre la totalizatoarele de bon, de 10 cifre la totalizatoare şi suficientă pentru a prezenta bilanţul întregului conţinut al memoriei fiscale la totalizatoarele de bilanţ. Modulul trebuie să conţină elemente de detecţie a căderii tensiunii de alimentare şi pentru controlul bateriei de susţinere.
Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie să asigure prin comenzi de la tastatură, în regim de programare, fiscalizarea memoriei fiscale. Prin operaţiunea de fiscalizare, în sensul ordonanţei de urgenţă, se înţelege identificarea memoriei fiscale şi a utilizatorului prin datele înscrise în aceasta, şi anume seria fiscală a aparatului, denumirea, adresa şi codul fiscal ale utilizatorului, data şi ora la care se activează memoria. Alte operaţiuni ce trebuie asigurate în regim de programare sunt programarea antetului bonului fiscal, programarea cotelor de taxă pe valoarea adăugată (minimum 4 niveluri de cotă).
În regim de raportare, modulul fiscal trebuie să asigure emiterea raportului nefiscal “X”, care reprezintă o vizualizare a valorilor curente cumulate în totalizatoarele zilnice, de la ultimul raport fiscal de închidere zilnică şi până în prezent, a raportului fiscal “Z” de închidere zilnică pe baza totalizatoarelor zilnice din memoria de date proprie, însoţit de înscrierea datelor cu caracter fiscal care caracterizează sintetic ziua de lucru, în memoria fiscală ca operaţiune indivizibilă, urmat de operaţiunea efectivă de golire zilnică (ştergerea totalizatoarelor şi a contorilor zilnici). Atunci când capacitatea de înregistrare scade sub 60 de înregistrări de golire zilnică, utilizatorul trebuie să fie avertizat despre acest lucru printr-un mesaj explicit.
Ca funcţii interzise aparatelor de marcat electronice fiscale sunt amintite:
înregistrarea tranzacţiilor doar valoric, fără identificarea bunurilor şi a serviciilor, ca şi a celor care nu au specificată cota de taxă pe valoarea adăugată sau faptul că nu sunt taxabile ori înregistrarea de vânzari înainte de programarea cotelor de taxă pe valoarea adăugată;
funcţionarea aparatului în condiţiile deconectării dispozitivului de imprimare sau a afişajului client ori a memoriei fiscale;
emiterea de bonuri cu valori negative;
modificarea cotelor de TVA fără obţinerea în prealabil a raportului fiscal de golire zilnică;
corectarea sau anularea înregistrării unei operaţiuni după emiterea bonului fiscal;
emiterea unei copii a bonului fiscal;
ştergerea totalului general de vânzări;
programarea ceasului de timp real la o dată calendaristică anterioară celei a ultimei înregistrări din memoria fiscală, după ce memoria fiscală a fost activată.
Ca urmare a acestor condiţii deosebite, rezultă clar faptul că modulul fiscal trebuie să posede un hardware adecvat, precum şi un program software (firmware) care să răspundă tuturor acestor condiţii.
Proiectarea hardware şi cea software a ţinut seama de constrângerile specificate. Rezultatul obţinut urmează să fie prezentat în numerele viitoare ale ziarului. Figura 1 prezintă fotografia modulului fiscal.

Prof. dr. ing. Gheorghe Şerban
Universitatea din Piteşti
Facultatea de Electronică şi Electromecanică
Catedra de Electronică
e-mail: serban@electra.upit.ro

S-ar putea să vă placă și

Adaugă un comentariu