Modemuri de cablu

by donpedro

Nivelul MAC
Nivelul MAC oferă cerinţele generale pentru mulţi abonaţi care folosesc modemuri cu cablu pentru a partaja un singur canal de date upstream pentru transmisia către reţea. Aceste cerinţe includ detectarea coliziunilor şi retransmiterea. Aria geografică mare a reţelelor cablate de date ridică probleme speciale datorită întârzierilor de transmisie între abonaţii aflaţi în apropierea terminalului şi cei aflaţi la distanţă. Pentru compensarea pierderilor şi întârzierilor pe cablu datorate distanţei, nivelul MAC realizează o împărţire pe domenii, astfel fiecare modem putând estima întârzierea în transmisie. Nivelul MAC suportă temporizări şi sincronizări, alocări de lărgime de bandă pentru modemuri sub controlul CMTS, detectarea de erori, manipularea şi corectarea erorilor şi proceduri pentru înregistrarea de noi modemuri.

Securitate
Securitatea datelor utilizatorilor este realizată prin codarea datelor nivelului de legătură între modemuri şi CMTS. Modemurile şi controlerul terminalului CMTS codează datele din cadrele nivelului de legătură transmise pe cablurile reţelei. Un set de parametri de siguranţă este stabilit de Security Association (SA) pentru modemuri. Toate transmisiile upstream de la un modem trec printr-un singur canal de date upstream şi sunt recepţionate de CMTS. Pe canalul de date downstream un CMTS trebuie să selecteze SA-ul corespunzător pe baza adresei de destinaţie a modemului ţintă. Securitatea primară foloseşte standardul de codare a datelor (DES = Data Encryption Standard) pentru codarea datelor. Codarea poate fi direct integrată în interfeţele hardware şi software MAC.

Nivelul reţea
Reţelele cablate de date folosesc IP pentru comunicarea de la modem la reţea. Internet Engineering Task Force (IETF) DHCP este la baza tuturor denumirilor şi administrărilor adreselor IP pentru reţeaua cablată. Un sistem de codare al adreselor de reţea (NAT = Network Address Translation) poate fi folosit pentru adresarea mai multor calculatoare care folosesc un singur modem.

Nivelul de transport
Reţelele cablate de date suportă atât TCP cât şi UDP la nivelul de transport.

Nivelul aplicaţie
Toate aplicaţiile legate de Internet sunt localizate aici. Aceste aplicaţii includ e-mail, ftp, http, news, chat şi protocolul de administrare al semnalizărilor de reţea (SNMP = Signaling Network Management Protocol). Utilizarea SNMP se ocupă de administrarea CMTS şi reţelelor cablate de date.

Sistemul de operaţii

Cerinţele interfaţei sistemului pentru suportul operaţiilor (OSSI = Operations Support System) pentru DOCSIS specifică modul în care este administrată o reţea cablată de date. La momentul de faţă cerinţele specifică un RF MIB. Acesta permite vânzătorilor de sisteme să realizeze un EMS pentru administrarea spectrului, administrarea abonaţilor, realizarea plăţilor şi pentru alte operaţii.

Concluzii
Tehnologia de modem de cablu oferă un acces de înaltă viteză la serviciile Internet şi World Wide Web. Reţelele cablate de date integrează elementele necesare pentru a avansa dincolo de tehnologia modemurilor şi oferă securitate, folosirea datelor în reţea, acces Internet şi alte caracteristici. Arhitectura de reţea end-to-end permite unui utilizator de modem să se conecteze la un CMTS, care, la rândul lui, se conectează la un centru regional de date pentru acces la serviciile Internet. Astfel, printr-un sistem de reţele de conexiuni, o reţea cablată de date poate conecta utilizatorii între ei.
n Ing. Aurelian Blejan

TEST

1. Suplimentar faţă de alte funcţii, modemurile cu cablu funcţionează ca receptoare 64/256 QAM şi transmiţătoare QPSK/16-
a. adevărat b. fals
2. Utilizatorii de modemuri cu cablu pot modifica interfaţa BPI pentru a înlătura codarea datelor.
a. adevărat b. fals
3. Un CMTS oferă o reţea Ethernet extinsă cu o rază de până la ____.
a. 1 milă c. 100 mile
b. 0 mile d. niciuna
4. Cerinţele unui canal de date upstream includ:
a. formate 64 şi 256 QAM
b. rate de date de la 320 kbps la 10 Mbps
c. spectru ocupat de 6 MHz
d. toate
5. Dacă un abonat primeşte sau trimite date cu un modem, serviciile normale de televiziune sunt momentan întrerupte.
a. adevărat b. fals
6. Standardele pentru modemurile cu cablu resping protocoalele ATM ca metodă pentru transmisia de date, cum este propus de IEEE 802-14 Committee.
a. adevărat b. fals
7. Operaţiile unui modem cu cablu pot fi administrate de o companie locală de cablu sau de la distanţă.
a. adevărat b. fals
8. Printre alte funcţii, nivelul MAC oferă control pentru transmisiile upstream ale abonatului astfel încât mai puţin de 25% din transmisii pot interfera (cerând deci retransmisia).
a. adevărat b. fals
9. Pe măsură ce numărul de abonaţi creşte într-o reţea cablată de date, ceilalţi abonaţi vor avea un acces mai lent la Internet.
a. adevărat b. fals
10. Într-o reţea cablată de date, utilizatorii de televiziune Web pot accesa toate datele vecinilor lor pe televizor.
a. adevărat b. fals

Răspunsurile testului: office@electronica-azi.ro

S-ar putea să vă placă și