INSTALAŢII COMUNITARE DE RECEPŢIE TV PRIN SATELIT (SISTEME MATV ŞI SMATV)

by donpedro

Staţii satelit cu modulatoare US-912

Figura1

Figura 2

Figura 3

Figura 4 905-ZG

Figura 4 905-ZG

Figura 4 905-C

Figura 5 ZMATIC

CF 511 CF 512 CF 513 Figura 5

Figura 6

Figura 7

Figura 8

Figura 9


Sistemele de staţii satelit cu modulatoare sunt prezentate în figura 1 şi sunt formate din:
Sursa de alimentare FA-202 care permite alimentarea a până la 8 module. În cazul în care sunt necesare mai multe canale este necesară câte o sursă pentru un grup de 8 module;
Amplificator de putere de bandă largă de 116 dBuV, amplificare de 36 dB în banda 47-862 Mhz;
Modulele propriu-zise care conţin receptor de satelit şi modulator programabil pentru toate canalele C1-C69 şi S1-S42, practic în toată banda de recepţie de televiziune.
Modulele permit utilizarea în modul canal lângă canal (VSB) prin utilizarea în construcţia lor a filtrelor cu unda de suprafaţă (SAW – filtter). Numărul de module dintr-o staţie poate fi extins până la 32 canale. Fiecare modul conţine un procesor programabil în acest fel putând fi introduşi parametrii canalului de recepţie respectiv canalul în care emite.
În figura 2 sunt prezentaţi principalii parametrii tehnici ai sistemului.
În figura 3 este prezentată schema de realizare şi conectării ei specifice pentru o staţie US-912 care conţine 32 canale cu recepţie prin satelit la care se adaugă 7 canale recepţionate terestru (C 21, 23 ,25 ,27, 29, 31, 33) şi banda de Radio FM 88-108 Mhz. Partea de terestru este realizată cu staţia 905- ZP asupra căreia vom reveni.
Se observă că amplificatorul de putere însumează pe intrare semnalul provenit de la cele 32 module satelit precum şi de la cele 8 module de recepţie terestră. Nivelul maxim care pleacă la ieşirea din staţie, ţinând cont de numărul de canale transmise, este de 104 dBuV.

Staţii terestre pentru recepţie în analogic sau digital
Sistemele de recepţie terestră sunt modulare având un număr de 7, 10, 12 canale care pot fi recepţionate. Pentru un număr mai mare este necesar instalarea mai multor rame în funcţie de numărul de canale dorite.
În figura 4 sunt figurate principalele tipuri de staţii utilizate.

Acestea sunt sistemele:
905-ZG care sunt staţii monocanal de 10/12 module având nivel maxim de ieşire de 123 dBuV;
905-ZP staţii monocanal de 10/12 module având nivel maxim de ieşire de 115 dBuV;
905-C staţii monocanal de 7 module având nivel maxim de ieşire de 104 dBuV.
Un alt tip de staţie sunt amplificatoarele de putere de bandă largă care conţin 5 intrări diferite după cum urmează:
CF-511 având 2 intrări UIF, 1 intrare FIF BIII, 1 intrare FIF BI şi 1 intrare radio FM;
CF-512 având 3 intrări UIF, 1 intrare FIF BIII, 1 intrare FIF BI şi radio FM;
CF-513 este identic cu CF-512 având posibilitatea de montare a filtrelor de rejecţie pe intrările UIF.
O variantă sofisticată ale acestora este amplificatorul Zmatic care conţine amplificatoare de canal programabile pentru banda de UIF. Un astfel de amplificator permite programarea a până la 8 canale independente în UIF precum şi însumarea semnalului cu celelalte intrări de FIF BIII, FIF BI şi radio FM amplificarea până la 110 dBuV având şi un reglaj automat al amplificării.
În figura 5 sunt ilustrate aceste tipuri de staţii de recepţie terestră.

Amplificatoare de extensie
Pentru transmisia semnalului combinat TV radio de la staţia de recepţie către abonaţi se folosesc amplificatoare de extensie al căror rol este de a compensa pierderile pe cablu coaxial.
În figura 6 sunt prezentate caracteristicile principale pentru 2 tipuri de amplificatoare de extensie funcţie de nivelul maxim pe care îl pot transmite.
Modelul CF-111 permite un nivel maxim de 113 dBuV, iar CF-711 un nivel maxim de 120 dBuV.
Deasemena, se observă că aceste modele sunt cu cale de întoarcere activă existând 2 versiuni în funcţie de banda utilizată: 5-30 Mhz, 5-65 Mhz. Aparatele sunt prevăzute cu posibilitatea de reglaj a nivelului cât şi a tilt-lui.
Reglajul de tilt permite ajustarea caracteristicii amplitudine-frecvenţă în ideea compensării atenuării cablului coaxial. După cum se ştie atenuarea cablului coaxial este o fucţie dependentă de frecvenţă. Astfel la frecvenţe joase atenuarea cablului coaxial este mică, iar pe măsură ce frecvenţa creşte atenuarea creşte şi ea. Aşa se explică de exemplu calitatea canalelor recepţionate într-o reţea de cablu. Posturile care se emit în canalele inferioare au o calitate a recepţiei mai bună, iar ce le din canale superioare se văd mai zgomotoase (purici peste semnalul util).
În figura 7 sunt prezentate amplificatoare de extensie folosite pentru semnal TV radio cât şi pentru satelit.
Acestea conţin amplificatoare separate pentru banda 47-862 MHz pentru terestru cât şi amplificatoare pentru satelit pentru banda 950-2150 MHz. Acest tip de amplificatoare se utilizează în reţele avansate cu semnal combinat terestru şi satelit. În acest tip de aplicaţie utilizatorul are în apartament şi un receptor de satelit.
La fel ca şi predecesoarele, amplificatoarele acestea au variante funcţie de banda de întoarcere transmisă.

Amplificatoare de distribuţie
Acest tip de amplificatoare sunt utilizate la distribuţia semnalului către un grup de abonaţi, de exemplu locatarii dintr-un bloc de locuinţe sau dintr-un grup de case.
În figura 8 sunt prezentate modelele pentru transmisa semnalului terestru.
În figura 9 sunt prezentate modelele pentru transmisia semnalului combinat terestru şi satelit.

Informaţii suplimentare :
Ing. Adrian Andrei
Antech 98 s.r.l.
Tel/fax: 01-675.70.66
aandrei@mailbox.ro
www.alcad .net

S-ar putea să vă placă și