INSTALAŢII COMUNITARE DE RECEPŢIE TV PRIN SATELIT (MATV ŞI SMATV)

by donpedro

Figura 10

Figura 11

Figura 12

Figura 13

Figura 14

Figura 15

În figura 10 sunt prezentate principalele caracteristici tehnice ale prizelor TV şi SAT.
Acest tip de prize permit conectarea atât a receptorului de TV cât şi un receptor de satelit. Comenzile necesare alegerii subbenzii SAT sunt comandate din receptor prin schimbarea tensiunii 14/18V respectiv 0/22Khz despre care am vorbit deja.
În figura 11 este prezentată o reţea de distribuţie TV + SAT.

Tipuri de sisteme de instalaţii comunitare
În figura 12 este prezentată o instalaţie de semnal TV care permite recepţionarea a 17 canale TV (9 recepţionate terestru şi 8 din satelit) şi a benzii de radio FM 88 – 108 Mhz pentru un număr de 32 de utilizatori.
Sistemul este format din staţia 912 (8 module de satelit) şi staţia 905 ZG (9 canale TV şi 1 modul radio FM). Acest sistem deserveşte o scară de bloc de exemplu sau un grup de case.
Dacă se doreşte extinderea sistemului la un număr mai mare de utilizatori se foloseşte sistemul din figura 13.
În acest caz, pentru fiecare scară de bloc se adaugă un amplificator de distribuţie pentru compensarea pierderilor datorate distribuţiei. Este prezentată doar o parte a sistemului care poate fi extinsă în continuare.
În figura 14 este prezentat un sistem care conţine staţia 912 FI (8 module duble de satelit, deci 16 transpondere satelit) şi staţia 905 ZG (9 canale TV şi 1 modul radio FM). În acest caz numărul de canale recepţionate este de 160 canale digitale prin satelit, 9 canale terestre şi banda radio FM.
În figura 15 este prezentată schema de extindere pentru mai multe scări de bloc sau grup de case.
Evident că varianta extinsă este mai economică prin scăderea costurilor pe utilizator.

Informaţii suplimentare:
Ing. Adrian Andrei
Antech 98 s.r.l.
Tel/fax : 01-675.70.66
aandrei@mailbox.ro
www.alcad .net

S-ar putea să vă placă și