INSTALAŢIE DE RECEPŢIE TV, MINICOMUNITARĂ CU DISTRIBUŢIE LA 3 LOCUINŢE (I)

by donpedro

Vă prezentăm în continuare un sistem de recepţie TV care distribuie semnalul la 3 case alăturate folosind o schemă de aplicaţie cu costuri minime.

TEMA INIŢIALĂ
Conform cerinţei beneficiarului sistemul trebuia să recepţioneze într-o locaţie la distanţă de aproximativ 20Km de Bucureşti şi să poată distribui semnalul la 4 televizoare, 2 aflate în aceiaşi locuinţă şi 2 situate în case diferite la distanţe de aproximativ 40 metri. S-a cerut de asemenea ca sistemul să fie minimal din punct de vedere al componentelor şi a preţului fără a coborî calitatea echipamentelor şi a recepţiei.

ANALIZA RECEPŢIEI ŞI ALEGEREA ECHIPAMENTELOR
Conform analizei locului de amplasare a antenei de recepţie s-a stabilit necesitatea realizării unui stâlp de ancorare de minimum 15 metri pentru depăşirea obstacolelor care obturau vizibilitatea spre emiţătoare. De asemenea, la măsurătorile iniţiale s-au determinat canalele care pot fi recepţionate şi direcţiile spre emiţătoare.
Având în vedere că recepţia tuturor acestor canale se face, din locaţia respectivă, sub un unghi de 30 grade iar spre extremităţi se recepţionează canalele mai puternice: 34, 51 respectiv 31 s-a optat pentru o singură antenă de bandă largă cu câştig mare şi cu unghi de deschidere mai larg.
În tabelul următor sunt enumerate canalele recepţionate şi nivelul măsurat cu antena montată pe un stâlp de 15 metri având o direcţionare medie:

Figura 1

După cum se observă din tabel posturile de pe canalele 31, 34, 51 au nivel bun de semnal, probleme semnificative vor fi cu canalele 38 şi 57. S-a optat pentru antena MX-045 care are un câştig de maxim 15dB situat în zona canalelor 50-60 şi cu un unghi de deschidere pe orizontală de 32 grade.
În figura 1 este prezentată antena MX-045 iar în tabelul 1 sunt prezentate principalele caracteristici tehnice.

Tabel 2

Avantajul acestei antene este că are un câştig mare, dimensiune redusă (990 mm) şi greutate foarte mică (2,67kg) iar unghiul de deschidere la 3dB este 32 grade suficient pentru recepţia celor 7 canale TV cu pierderi minime.
Datorită robusteţii, dimensiunilor şi greutăţii reduse nu vor fi probleme la vânturi puternice şi precipitaţii. Ţinând cont de necesitatea unui nivel de semnal bun la toţi cei 4 utilizatori pentru amplificarea semnalului s-a optat la varianta utilizării unui preamplificator de zgomot redus, de UIF de bandă largă, canale 21-69, tip BR-105, montat chiar la dipolul antenei. În figura 2 este prezentat dispozitivul BR-105.

Câteva date tehnice ale acestuia:

Figura 2

banda recepţionată UIF canale 21-69
câştig 14dB în toată banda având neuniformitate mai mică de 2dB
factor de zgomot mai mic de 1,5dB
alimentare la +12V, consum 7mA
buclă de adaptare 300/75 ohmi încorporată

Figura 3

În continuare semnalul este amplificat de amplificatorul de interior tip CA-215 care asigură semnalul pentru cele 4 televizoare.
Acest amplificator asigură şi tele-alimentarea preamplificatorului BR-105.
În figura următoare (3) este prezentat CA-215, iar în tabelul 2 principalele caracteristici tehnice.

Tabel 2

Figura 4

Amplificatorul este prevăzut cu protecţie la scurt circuit pe intrare şi protecţie la supratensiune. În cazul unui s.c în preamplificator sau pe cablul coaxial de coborâre alimentarea este întreruptă automat şi semnalizată optic. În cazul unei creşteri accidentale a tensiunii de alimentare peste valoarea de 253V alimentarea se blochează automat. Pentru reactivare este suficientă scoaterea din priză a cablului de alimentare a acestuia şi reconectarea după aproximativ 5 secunde. CA-215 încorporează 2 amplificatoare, unul de FIF şi banda radio FM şi unul de UIF. Pentru fiecare din acestea se poate regla nivelul de ieşire cu ajutorul a două potenţiomentre. De asemenea este prevăzut cu 2 ieşiri. Pe fiecare din aceste ieşiri au fost montate câte un splitter cu două ieşiri de tip XGHS-2 care arată ca în figura alăturată. Fiecare din aceste 4 ieşiri distribuie semnalul la cele 4 televizoare. Pentru cele 2 apropiate situate la aproximativ 12 metri s-au folosit prize tip BM-500 având atenuare pe UIF de 10,5dB iar pentru cele depărtate la 50 metri s-au folosit prize tip BM-111 cu atenuare de 0,5 dB pe UIF. Prizele BM-500 fiind de tip “trecere” a fost necesară închiderea ieşirilor cu sarcini de 75 ohmi.

Ing. Adrian Andrei Magazin de prezentare
Antech 98 s.r.l. vânzari de componente electronice pentru industrie
Tel/fax: 01-331.34.04 VECTOR ELECTRONIC s.r.l.
e-mail: aandrei@mailbox.ro Str. Maica Domnului nr. 64
www.alcad .net Tel: 021-242.31.90; Fax : 021-688.12.64

S-ar putea să vă placă și

Adaugă un comentariu