“ÎNREGISTRATOR FĂRĂ HÂRTIE”

by donpedro

SISTEM DE ACHIZIŢIE, MEMORARE ŞI ÎNREGISTRARE pentru mărimi de proces

Generalităţi:
Sistemul bazat pe un calculator compatibil IBM PC asigură prelucrarea, memorarea şi afişarea în regim înregistrator a mărimilor de proces de tip mV, V, mA [0-10/0-20/2-10/4-20 mA] furnizate de către traductoarele de câmp. Practic, structura este un înregistrator fără hârtie, permiţând înregistrarea informaţiilor pe hard-disk şi afişarea acestora în timp real, în regim grafic şi numeric sau afişarea de tip istoric (ore, zi, zile) funcţionând ca o “cutie neagră”.
Funcţionarea sistemului se bazează pe programe de proces şi programe grafice care permit o operare simplă şi totodată oferă o multitudine de facilităţi privind afişarea informaţiilor (numerică, grafică tip înregistrator, grafică tip istoric, alarme, scalare).
Structura hardware este modulară permiţând extinderea numărului de semnale achiziţionate fie prin completarea cu module SYS7 care permit cuplarea a 16 semnale analogice fie cu module multiplexoare MPX01 care permit cuplarea a 8 semnale analogice.
Modulele SYS7 se afişează în magistrala tip ISA a calculatorului permiţând revalorificarea unor calculatoare 386/486 existente de obicei în unităţile industriale.

Structură:
Calculator compatibil IBM PC
– Magistrala ISA;
– Procesor, 32Mb RAM;
– HDD;
– FDD 31 1,44 Mb;
– Tastatură;
– Mouse;
– Placă video / accelerator grafic SiS 4 Mb;
– Monitor 14”.
Modul de achiziţie semnale analogice SYS7
– Rezoluţie 12 biţi;
– Convertor analog/numeric Burr-Brown;
– 16 canale analogice /24 I/O numerice /3 canale de numărare;
– Adrese selectabile;
– Compatibil magistrală ISA.
Module multiplexoare MPX-01
– Multiplexor cu relee reed;
– 8 canale pe modul;
– Amplificator instrumental;
– Izolare între canale.
Cabluri de conexiune
– Cabluri tip Augat – 26 fire pentru magistrala de proces;
– Cablu 10 fire pentru conectarea între modulul SYS7 şi multiplexoare.
Programe de proces SYS7
– Achiziţie;
– Filtrare;
– Conversie;
– Memorare.
Programe de afişare
– Afişare numerică a mărimilor de proces;
– Afişare grafică tip înregistrator a 6 canale simultan;
– Afişare grafică tip istoric – ore, zi, zile;
– Alarme;
– Iniţializare, scalare.

Funcţionare generală
Semnalele de proces sunt conectate prin borne cu şurub la multiplexoarele MPX-01. Se pot conecta în total 16 multiplexoare [128 semnale].
Fiecare multiplexor poate prelua 8 semnale de proces în mod diferenţial. Multiplexoarele sunt conectate pe magistrala de proces generată de modulul SYS7 din calculator. Această magistrală permite adresarea succesivă a multiplexoarelor de către modulul SYS7, asigură alimentarea multiplexoarelor cu tensiunile necesare: +5V, +12V, -12V şi preia semnalele analogice reprezentând mărimile de proces. Mărimile analogice preluate de modulul SYS7 sunt convertite în coduri digitale, prelucrate şi memorate pe hard-disk.
Modulul SYS7 se afişează în magistrala calculatorului prin intermediul căreia este controlat de unitatea de calcul. Mărimile prelucrate sunt afişate pe display, numeric sau grafic la cererea operatorului. Operatorul poate urmării evoluţia în regim înregistrator a 6 semnale de proces selectate din cele 128 posibile. Există facilitatea de a folosi regimul “lupă” pentru o mai bună vizualizare. Se pot programa 2 nivele de alarmă pentru fiecare canal, depăşirea acestora fiind semnalată prin modificarea culorii canalului în depaşire.
Valorile maximale pentru fiecare canal, pe durata urmăririi procesului sunt memorate.
Dacă semnalele de intrare sunt de tip termocuplu există posibilitatea compensării joncţiunii reci precum şi liniarizarea caracteristicii termocuplului.
Se pot folosi [refolosi] calculatoare mai vechi 386/486 cu viteze şi capacităţi de stocare normale rezultând o reducere importantă a costurilor.
Timpul de eşantionare este programat de către operator [minim o secundă pentru 48 semnale achiziţionate].
Această structură permite economii foarte importante prin reducerea costurilor pentru hârtie şi capete de înregistrare.

Aplicaţii:
REFER Bucureşti, Rafinaria Dărmăneşti
Mănăstirea Agapia, Carbid Fox Târnăveni,
ICM Constanţa, Renel Ploieşti,
Fulger Bragadiru, ICS Bucureşti,
Ambro Suceava.

Pentru informaţii tehnice şi de preţ vă puteţi adresa la adresa:
e-mail: comat-elth@xnet.ro

S-ar putea să vă placă și