Fluke 345 – Cleşte pentru Calitatea Energiei

by donpedro

Fluke 345 combină funcţionalitatea unui analizor de calitatea energiei, a unui osciloscop şi a unui data logger într-un instrument portabil.
Cu afişajul color pentru analiza spectrului de armonici, filtrul trece-jos pentru eliminarea zgomotului de înaltă frecvenţă şi cu o protecţie sporită la radiaţie electromagnetică, Fluke 345 este ideal pentru depanarea problemelor de calitatea energiei la sarcinile de comutare.
Proiectat de Fluke pentru service şi sarcini variabile incluzând şi motoare cu variaţie în frecvenţă, iluminare electronică şi sisteme de alimentare neîntreruptibile (UPS), Fluke 345 este un cleşte wattmetric pentru măsurarea majorităţii parametrilor de calitate a energiei. Instrumentul are afişaj color pentru vizualizarea masurătorilor în timp real şi poate stoca date în memorie pentru analiza ulterioară cu programul Fluke Power Log (inclus la livrare).
Măsurarea utilizând principiul efectului Hall oferă posibilitatea de a face măsurări true rms ac şi dc până la 2000A fără deconectarea sarcinii. De asemenea, Fluke 345 are un filtru trece-jos care este important în măsurările la motoare cu viteză variabilă sau care au alte zgomote de natură electrică.
Funcţia de înregistrare a instrumentului îndeplineşte rolul de a captura valorile minime, maxime şi medii pentru o vizualizare rapidă a evenimentelor la apariţia acestora. Pentru probleme de intermitenţă sau testare, se poate folosi modul de logare, în acest mod putând capta valorile măsurate ale tensiunii, curentului şi puterii cu perioade de mediere de la 1s până la 15 minute. Datele stocate pot fi vizualizate direct pe instrument sau pot fi descărcate pentru analiza şi întocmirea de rapoarte utilizând Power Log software.
Fluke 345 este construit în conformitate cu cerinţele standardelor de securitate 600V CAT IV / 1000 V CAT III. Măsoară tensiune, curent, frecvenţă, factor de creastă, coeficient total de distorsiune, cosf, putere activă, putere aparentă, putere reactivă, energie şi factor de putere chiar şi pe forme de undă distorsionate.

Alte facilităţi ale instrumentului sunt:
– mod de verificare rapidă în sisteme trifazate al dezechilibrului pentru curent;
– mod inrush (curent de pornire) pentru depanarea întreruptoarelor de circuit delanşate;
– măsurare de riplu dc pentru a stabili efectul sarcinii.

Ca aplicaţii concrete ale instrumentului menţionăm următoarele:
• Instalarea şi depanarea sistemelor UPS şi a surselor cu frecvenţă variabilă – se verifică funcţionarea corectă prin măsurarea parametrilor de calitate a energiei;
• Măsurări de armonici – descoperirea problemelor de armonici care pot produce pagube sau întrerupe funcţionarea echipamentelor critice;
• Capturi Inrush – măsurarea curentului de pornire acolo unde există resetări false sau declanşări de întreruptoare la circuite periculoase;
• Studii de sarcină – verificarea capacităţii sistemelor electrice înainte de adăugarea de sarcini noi.

Caracteristici
Curent AC/DC: măsurări pe cleşte până la 1400A ac rms şi până la 2000A dc rms fără întreruperea circuitului.
Cel mai înalt nivel de securitate: 600V CAT IV.
Exact în medii cu zgomot: Cleştele măsoară chiar şi pentru forme de undă distorsionate prezente la sarcini electronice cu filtru trece-jos.
Achiziţie de date: identificare defecte intermitente prin salvarea valorilor parametrilor de calitate a energiei, inclusiv armonicile, la intervale de ordinul minutelor sau pentru o perioadă de o lună etc.
Verificare baterii: măsurare directă de riplu dc (%) pentru baterii şi sisteme dc.
Depanare armonici: analiză şi stocare armonici digital sau grafic.
Curent Inrush: capurare şi analiză de declanşări periculoase de la 3 la 300 secunde.
Uşor de folosit.
Putere trifazată: în sistemele echilibrate.
Vizualizare grafice şi generare de rapoarte: software Power Log.

Specificaţii
Măsurare curent
DC, DC rms, AC rms: Toate măsurările DC şi cele între 15Hz şi 1kHz.
Suprasarcină maximă: 10.000 A sau RMS x frecvenţă < 400.000. Domeniul de măsură: 0 - 2000 A dc sau 1400 ac rms Armonici: - Toate măsurările până la armonica a 30-a (până la a 40-a pentru frecvenţă între 15 şi 22Hz); Frecvenţă: domeniu F0: 15 … 22Hz şi 45 … 65Hz; I ac rms > 10A
Măsurare tensiuni
DC, DC rms, AC rms:
– Toate măsurarile dc şi între 15Hz şi 1kHz.
– Suprasarcina maximă: 1,000V rms.
– Tensiunea rms este o măsurare true – rms.
Domeniu de măsură: 0 – 825V dc sau ac rms
Armonici:
Toate măsurările până la armonica a 30-a; domeniu frecvenţă F0: 15 … 22Hz şi 45 până la 65Hz; Vac rms > 1V
Măsurarea puterii (mono şi trifazat) DC, DC rms, AC rms
Domeniu de măsură: 0 – 1650kW dc sau 1200kW ac
Măsurare VA (mono şi trifazat) DC, DC rms, AC rms
Domeniu de măsură: 0 -1650kVA dc sau 1200kVA ac
Măsurare VAR (mono şi trifazat)
Domeniu de măsură: 0 – 1250kVAR
Factor de putere (mono şi trifazat)
Domeniu de măsură: 0.3 cap … 1.0 … 0.3 ind (72.5°cap … 0° … 72.5°ind)
Cos f (pentru armonica fundamentală)
Domeniu de măsură: 0.3 cap … 1.0 … 0.3 ind (72.5° cap … 0° … 72.5° ind)
Energie (kWHr)
Domeniu de măsură: 40.000kWHr
Funcţie osciloscop
Bază timp: 2.5 ms, 5 ms, 10 ms, 25 ms, 50 ms/div
Măsurarea curentului
Domenii 10 A/20 A/40 A/100 A; 200 A/400 A/1000 A/2000 A
Măsurare tensiune
Domenii 4 V/10 V/20 V/40 V/100 V; 200 V/400 V/1000 V
Funcţie măsurare curent de pornire:
Toate măsurările dc şi între 15Hz şi 1kHz
Domenii: 40, 400 şi 2000A
Memorie: Până la 50 ecrane şi peste 150.000 de valori individuale măsurate

Ing. Adrian HĂLĂNGĂU
RONEXPRIM srl
Str Cotiturii, nr 5, sector 1, Bucureşti
Tel: 021/314 3599, 314 3598
Fax: 021/313 6244
e-mail: ah@ronexprim.com
www.aparate-masura-control.ro

Adaugă un comentariu