Fluke 1730 – Înregistrator de energie electrică trifazată

by donpedro

Înregistrarea energiei este acum la dispoziţia dvs. – descoperiţi unde pierdeţi energie, optimizaţi consumul de energie din facilitatea dvs. şi reduceţi costurile.

Noul înregistrator de energie electrică trifazată Fluke 1730 introduce o nouă simplitate pentru descoperirea surselor pierderii de energie electrică. Descoperiţi când şi unde este consumată energia în facilitatea dvs.; de la punctul de intrare la instalaţia electrică la circuitele individuale. Profilarea utilizării energiei la nivelul facilităţii dvs. vă ajută să identificaţi oportunităţile pentru economie de energie şi vă oferă datele de care aveţi nevoie, pentru a lua măsuri.
Noul pachet software Energy Analyze vă permite să comparaţi mai multe puncte de date în timp, pentru a crea o imagine completă a utilizării energiei, care este primul pas pentru a reduce costul facturii cu energia.

• Măsurători principale: tensiunea, curentul, puterea, factorul de putere şi valorile asociate permit implementarea strategiilor de economisire.
• Ecran tactil color, luminos: efectuaţi analize şi verificări de date la locul de consum, în mod comod cu afişaj grafic complet.
• Înregistrare cuprinzătoare: toate valorile măsurate sunt înregistrate automat şi pot fi examinate în timpul înregistrării şi înainte de descărcare, pentru analiză în mişcare. Peste 20 de sesiuni de înregistrare separate pot fi stocate pe instrument.
• Interfaţă cu utilizatorul optimizată: configurarea grafică rapidă şi ghidată asigură că efectuaţi capturi de date corecte de fiecare dată şi funcţia de verificare inteligentă indică dacă au fost efectuate conexiunile corecte, reducând nesiguranţa utilizatorului.
• Finalizaţi configurarea la locul de consum prin panoul frontal: nu trebuie să vă întoarceţi la atelier pentru descărcare şi configurare sau pentru a duce un computer la panou electric.
• Domeniu larg de puteri: instrumentul poate fi alimentat direct de la circuitul măsurat, ceea ce elimină necesitatea de a găsi o priză electrică şi permite instrumentului să fie fixat în siguranţă în interiorul panourilor electrice.
• Două porturi USB: unul pentru conectare la PC şi altul pentru descărcare rapidă şi simplă pe unităţi de memorie USB standard sau alte dispozitive USB.
• Dimensiune compactă: proiectat să încapă în spaţii şi panouri restrânse.
• Cea mai mare tensiune de siguranţă din industrie: Categoria 600 V CAT IV/1000 V CAT III pentru utilizarea la punctul de intrare la instalaţia electrică.
• Accesorii de măsurare optimizate: cablul de tensiune plat şi sondele de curent flexibile subţiri asigură instalarea uşoară, chiar şi în spaţii înguste.
• Durata de viaţă a bateriei: durată de funcţionare de patru ore (durată de backup) la o încărcare a bateriei litiu-ion.
• Securitate: protecţie antifurt cu încuietoare Kensington.
• Software pentru aplicaţie Energy Analyze nou: descărcare, analiză şi raport automat pentru o imagine completă a economiei potenţiale de energie.

Aplicaţii

Studii de sarcină
Descoperiţi câtă energie consumă fiecare echipament, atunci când funcţionează la capacitate minimă şi maximă. Verificaţi capacitatea circuitelor, înainte de a adăuga sarcini suplimentare (există standarde variate pentru acest proces). De asemenea, studiile de sarcină pot identifica

situaţiile în care depăşiţi sarcina permisă pe circuit sau când o cerere maximă acceptată este aplicată de către compania de furnizare a energiei. Pentru comoditate, unele studii de sarcină măsoară pur şi simplu curentul care face instalarea echipamentului de măsurare rapidă şi uşoară. De multe ori se recomandă ca studiile de sarcină să fie efectuate timp de 30 de zile, astfel încât toate condiţiile de sarcină tipice să fie întâlnite în timpul testului.

Studii privind energia
Utilizatorii întreabă adesea unde trebuie efectuate măsurările pentru un studiu privind energia. Răspunsul este în mai multe puncte din facilitate. Porniţi alimentatoarele de serviciu principale; comparaţi puterea şi energia măsurate aici cu măsurătorile contorului companiei de furnizare a energiei, pentru a vă asigura că primiţi sarcinile corecte. Apoi treceţi în aval la sarcini mai mari; acestea trebuie să fie uşor de identificat prin valoarea nominală a curentului de la panourile electrice din avalul punc­telor de intrare la instalaţia electrică. Măsurarea în mai multe puncte va permite crearea unei imagini complete a utilizării energiei la nivelul întregii facilităţi. Următoarea întrebare pe care o adresează, de obicei, utilizatorii este cât ar trebui să dureze un studiu privind energia. Aceasta depinde, bineînţeles, de facilitate, dar este recomandat să măsuraţi pentru o perioadă corespun­zătoare unei perioade tipice de activitate în cadrul facilităţii. Dacă facilitatea funcţionează cinci zile lucrătoare pe săptămână şi nu funcţionează în weekend, un studiu de şapte zile va înregistra cu siguranţă condiţiile normale.
Dacă facilitatea funcţionează la un nivel constant timp de 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an, o singură zi poate fi suficient de reprezentativă, dacă evitaţi o perioadă în care are loc o întreţinere planificată.
Pentru a înregistra o imagine completă a utilizării ener­giei în cadrul facilităţii, nu este obligatoriu să efectuaţi măsurători simultan la fiecare punct de consum din facilitate. Pentru a obţine o imagine completă, pot fi efectuate măsurători punctuale, care pot fi comparate pe o scară de timp mobilă. De exemplu, puteţi compara rezultatele de la punctul de intrare la instalaţia electrică dintr-o zi normală de marţi, între orele 6 şi 24, cu cele ale unei sarcini mai mari din facilitate. În mod normal, va exista o corelare între aceste profiluri.

Înregistrarea puterii şi energiei
Atunci când un echipament este exploatat, acesta consumă instantaneu o cantitate specifică de putere în waţi (W) sau kilowaţi (kW). Această putere este acumulată pe perioada de funcţionare şi exprimată ca energie consumată în kilowaţi oră (kWh).
Compania de furnizare a energiei electrice calcu­lează factura pe baza energie şi aplică un tarif standard pe kilowat oră. Companiile de furnizare a energiei electrice aplică şi alte tarife suplimentare, precum cerere maximă, care este cererea maximă de energie pe o perioadă de timp definită, adesea 15 sau 30 de minute. Pot exista, de asemenea, şi alte tarife legate de factorul de putere, care sunt bazate pe efectele sarcinilor inductive sau capacitive din facilitate.
Optimizarea cererii maxime şi a factorului de putere rezultă, adesea, în scăderea facturilor lunare pentru energie electrică. Înregistratorul de energie electrică trifazată 1730 are capacitatea de a măsura şi caracteriza aceste efecte, ceea ce vă permite să analizaţi rezultatul şi să economisiţi bani.

Studii simplificate privind sarcina
Pentru situaţiile în care este dificil sau nepotrivit să faceţi o conexiune de tensiune, funcţia de studiu de sarcină simplu permite utilizatorilor să efectueze un studiu de sarcină simplificat, prin măsurarea exclusivă a curentului. Utilizatorul poate introduce tensiunea estimată nominală, pentru a crea un studiu de putere simulat. Pentru studii de precizie privind puterea şi energia, trebuie să monitorizaţi, atât tensiunea, cât şi curentul, dar această metodă simplificată este utilă în anumite circumstanţe.

1. Siguranţa

Electricienilor li se cere de multe ori să efectueze un studiu energetic înainte de adăugarea unei noi sarcini electrice într-un panou sau serviciu existent. De ce? Cerinţele provin de la inspectorul respon­sabil cu controlul instalaţiilor electrice, de la inginerul electrician care a conceput proiectul sau de la clientul care adaugă o sarcină nouă, iar motivul este acela de a stabili dacă există o capacitate suficientă pentru a adăuga sarcini noi. Un studiu energetic implică utilizarea unui dispozitiv de înregistrare pentru documentarea nivelurilor existente de sarcină (absorbţia curentului trifazic) în funcţie de timp. Aici intervin problemele legate de siguranţă.
Privind latura pozitivă, un studiu energetic poate fi utilizat pentru a asigura respectarea reglementărilor locale de siguranţă. Privind latura negativă, nerealizarea unui studiu energetic înainte de adăugarea sarcinilor noi poate duce la supraîncărcarea sursei electrice existente, creând pericole legate de siguranţa electrică şi fiabilitate.

2. Gestionaţi costurile cu energia şi identificaţi oportunităţile de economisire

Deşi cheltuielile cu energia sunt o parte semnificativă a costurilor totale de exploatare, multe companii nu ştiu exact unde se duc banii pentru curentul electric, deoarece tot ceea ce primesc este o factură lunară cumulată, care nu explică dacă acel consum este standard sau excedentar faţă de operaţiunile efectuate în luna respectivă. Prin înregistrarea consumului de pu­tere la punctul de intrare principal în instalaţia electrică şi, mai apoi, la sarcini mari şi surse secundare de alimentare, instalaţiile pot afişa câtă putere este utilizată, când, de către ce consumatori şi la ce tarife orare. Fără niciun dubiu, datele vor scoate la iveală pierderile de energie care pot fi rectificate numai prin modificări operative, cum ar fi deconectarea anumitor sarcini, reducerea sarcinilor în timpul orelor de vârf sau ajustarea programului, astfel încât sarcinile să funcţioneze în afara orelor de vârf.

3. Acurateţea facturii pentru energie electrică

Proprietarii instalaţiilor de dimensiuni mari şi medii instalează, de multe ori, contoare electrice secundare, pentru a factura clienţii pentru consumul lor specific de energie electrică.
Totuşi, aceste contoare secundare sunt de cele mai multe ori instalate greşit, punând sub semnul întrebării acel mod de facturare. Problemele legate de instalare variază, de la traductoare de curent instalate invers, traductoare de curent pe faza greşită şi erori în configurarea contorului secundar.
O practică bună este reverificarea citirii cu un dispozi­tiv portabil de înregistrare a energiei. Datele proveni­te de la dispozitiv oferă o comparaţie aproximativă între ceea ce se facturează şi consumul propriu-zis. O diferenţă semnificativă între valoarea tarifată a consumului de energie electrică şi datele provenite de la dispozitivul de înregistrare va semnaliza nevoia de a investiga configuraţia contorului secundar.

4. Reduceri şi stimulente financiare

Companiile de utilităţi oferă stimulente şi reduceri, pentru a-şi încuraja clienţii să micşoreze consumul de energie. Scopul este acela de a deservi mai mulţi clienţi cu aceeaşi sursă existentă de alimentare, deoarece construirea unor centrale noi de cogene­rare a energiei electrice este prohibitivă. Sunt disponibile multe stimulente şi reduceri pentru reabilitarea clădirilor existente, cum ar fi iluminatul eficient din punct de vedere energetic şi motoarele cu randament mare, ca şi înlocuirea demaroarelor cu mecanisme de acţionare cu frecvenţă variabilă. Pentru a beneficia de stimulentul financiar, compania de utilităţi va solicita, de multe ori, o verificare a meto­delor de economisire a energiei-scenariul ideal pentru un studiu energetic. Un studiu energetic realizat înaintea reabilitării va documenta consumul existent de energie, pentru a oferi datele de referinţă, în timp ce un studiu energetic realizat după reabilitare verifică economisirea de energie făcută la completarea modificărilor.

5. Depanare

De multe ori, singura modalitate de a depana o problemă este captura şi analiza datelor pe o perioadă prelungită de timp.
Pentru aceste scenarii avansate de depanare, dispo­zi­tivele de înregistrare a energiei sunt de nepreţuit şi sunt mult mai accesibile şi mai uşor de utilizat decât un analizor mai complex de energie. Un exemplu potrivit este atunci când un întrerupător de circuit se declanşează aleatoriu. Este posibil ca evenimentele evidente, cum ar fi pornirea unui motor mare, să nu fie cauza acestui proces. De fapt, factorul care provoacă declanşarea poate fi complet aleatoriu sau poate apărea atunci când tehnicienii nu sunt prin preajmă pentru a-l observa (de exemplu, la miezul nopţii). Deoarece unui tehnician de întreţinere îi este imposibil să monitorizeze sarcina până când întreru­pătorul de circuit nu s-a declanşat, conectarea unui dispozitiv de înregistrare a energiei pe partea sub tensiune a întrerupătorului de circuit, pentru a înre­gistra absorbţia curentului în funcţie de timp, poate fi de ajutor la depanarea declanşării.

Contact
Ing. Gabriel Ghioca
gabriel.ghioca@arc.ro

ARC BRAŞOV SRL
Tel.: 0268-307915
Fax: 0268-419749
www.arc.ro

ARC BRAŞOV distribuitor autorizat FLUKE în România

S-ar putea să vă placă și

Adaugă un comentariu