Evenimente de supratensiune de lungă durată, în cazul fabricilor de componente din industria auto

by donpedro

Introducere

O fabrică de componente auto a făcut o constatare privind declanșarea dispozitivelor de protecție la supratensiune și întreruperea alimentării pentru anumite hale de producție. Pentru descoperirea cauzelor și localizarea defectului, au fost efectuate măsurători de calitate a energiei asupra utilajelor de producție, pe partea de joasă tensiune. Pentru efectuarea măsurătorilor și analiza rezultatelor, a fost utilizat un analizor trifazat de calitate a energiei, Mavowatt 270.

Figura 1: Evenimentul de depășire a valorii limitei superioare de tensiune (Un+10%)

Inițial, au fost efectuate măsurători la tablourile principale de distribuție a energiei electrice aferente halelor de producție afectate de aceste întreruperi ale alimentării. Apoi, s-a efectuat un studiu privind calitatea energiei electrice, pe o durată de 7 zile.

Analiză

Figura 1 arată evenimentul de depășire a valorii limitei superioare de tensiune. S-au înregistrat următoarele tendințe și valori numerice.

  • Analiza totală, include trei măsurători:
  • Măsurători la tabloul de distribuție înainte și în timpul evenimentului de supratensiune,
  • Măsurători la tabloul de distribuție, după producerea evenimentului de supratensiune,
  • Măsurători pe partea de medie tensiune, 10 kV, după producerea evenimentului de supratensiune.
  • În timpul acestor măsurători, a avut loc un efect nedorit – o creștere a tensiunii rețelei la valoarea (Un + 31.7%), eveniment a cărui durată a fost de mai mult de 2 ore. În timpul acestui eveniment, au fost înregistrate pagube și/sau defectări ale mașinilor de producție și ale echipamentului electric aferent.
  • Luând în considerare faptul că supratensiunea a durat mai mult de 2 ore, se poate considera că anumite părți ale sistemului de transmisie a energiei electrice, în special transformatoarele de putere, au fost supuse la solicitări de lungă durată dincolo de parametrii constructivi, ceea ce poate duce în cele din urmă la reducerea duratei de viață a acestora.
  • S-a recomandat către conducerea fabricii, informarea rapidă a furnizorului și producătorului de energie despre apariția acestui eveniment, pentru identificarea cauzei și responsabilității fiecăruia în acest caz.
  • Măsurătorile și analiza datelor au fost efectate cu un analizor portabil de calitate a energiei de clasă A, MAVOWATT 270 și software-ul de analiză și raportare DranView 7 produse de GOSSEN METRAWATT.

Este recomandată instalarea unui instrument de monitorizare continuă a calității energiei electrice. În acest sens, recomandăm software-ul PQ VIEW, împreună cu analizoarele de calitate a energiei produse de grupul GMC-INSTRUMENTS. În acest fel, utilizatorul poate colecta datele măsurate 24/7, pentru a obține o vedere detaliată a tuturor evenimentelor de calitate a energiei electrice apărute în rețea și pentru identificarea cu ușurință a cauzelor evenimentelor diverse care pot apărea la un moment dat într-o rețea electrică.

ARC BRAȘOV SRL este partener autorizat GOSSEN-METRAWATT  în România.

Pentru detalii discutați cu specialiștii noștri.

Tel: 0268 472577; 0268 – 477 777 | arc@arc.ro | www.arc.ro | Blog.arc

S-ar putea să vă placă și