ECHIPAMENTE PERIFERICE VIDEO

by donpedro

În acest articol vom prezenta o serie de dispozitive electronice cunoscute sub denumirea de Video Peripheral. Acestea au ca principală destinaţie efectuarea unor transformări asupra imaginii de calculator în vederea afişării acesteia pe mai multe monitoare de calculator sau pe monitoare TV. Dispozitive prezentate în acest articol sunt produse de firma ATEN şi comercializate în România de firma SEEKTRON.
Acestea sunt folosite cu bune rezultate în prezentări multimedia de calitate, pentru videoconferinţe, educaţie, prezentări demonstrative, în învăţământ şi în multe alte domenii în care imaginea de calculator reprezintă elementul de bază.
Înaintea prezentării acestor dispozitive, vom defini principalele noţiuni specifice acestui domeniu, care apar în acest articol.
Rezoluţia imaginii de calculator este definită ca fiind numărul de pixeli (puncte de imagine) pe orizontala şi pe verticala imaginii. Rezoluţia imaginii pe care o vedem la un moment dat, este dată de placa video a calculatorului care generează semnalele electrice ale imaginii şi de “puterea” de reprezentare a acestor semnale de către dispozitivul de afişare, respectiv monitorul de calculator. Rezoluţia este exprimată prin două numere, în raport de 4/3, raport corespunzător dimensiunilor fizice ale ecranelor de afişare a imaginii. O imagine statică, formată din mxn pixeli defineşte un cadru.
Frecvenţa cadrelor de imagine reprezintă numărul care arată de câte ori apare într-o secundă o imagine, aşa cum a fost ea definită mai sus. Această frecvenţă, pentru imaginile de calculator uzuale este cuprinsă între 60Hz şi 100Hz.
O imagine este cu atât mai bună din punct de vedere al calităţii ei cu cât are atât rezoluţia cât şi frecvenţa cadrelor mai mari. Cele două caracteristici sunt totuşi limitate din punct de vedere al propagării semnalelor electrice. Ambele caracteristici ale imaginii pot fi cuprinse intr-un singur parametru şi anume banda semnalului video. Aceasta defineşte capacitatea dispozitivului de a transmite o anumită cantitate de semnale numerice în unitatea de timp. Dacă pentru transmiterea semnalului analogic de televiziune este nevoie de o lărgime de bandă de 6 MHz, pentru o rezoluţie de 1920×1440 pixeli şi o frecvenţă a cadrelor de 80Hz, banda semnalului video este de 350MHz, adică de peste 60 ori mai mare. Acest lucru este determinat de numărul mare de pixeli dintr-un cadru de imagine, numărul mare de biţi 24 sau 32 necesari pentru reprezentarea unui pixel color precum şi ratei mari de reîmprospătare a imaginilor. Atunci când analizăm un echipament video, trebuie să ţinem cont de aceste caracteristici pentru că ele reprezintă caracteristici de performanţă care pot transforma corect sau cu pierderi mari o imagine de calculator, cu atât mai mult cu cât transformările de imagini se fac în scopul afişării acestora pe dispozitive de afişare mai mari şi aflate, de cele mai multe ori, la distanţe de zeci de metri de locul unde este dispus calculatorul.
Vom prezenta în continuare o clasificare a acestor dispozitive pe clase de funcţiuni, împreună cu schemele de utilizare şi principalele caracteristici tehnice.
1. Video Splittere – sunt dispozitive care fac o multiplicare a semnalului video de tip VGA, SVGA sau multisinc aplicat la intrare, în vederea trimiterii acestuia pentru afişare pe mai multe monitoare aflate la distanţă. Schema generală de utilizare a acestor dispozitive este prezentată în figura 1,

Figura 1

iar în figura 2

Figura 2

sunt prezentate principalele dispozitive din această categorie produse de ATEN. Principalele lor caracteristici tehnice sunt prezentate în Tabelul 1.

Tabel1

2. Video Switch – sunt dispozitive care fac o comutare a unor surse de semnal video de tip calculator (VGA, SVGA, multisinc) către un singur element de afişare (monitor) aflat la distanţă. Din această categorie, firma ATEN produce dispozitivul VS-201. Schema de conectare a acestuia este prezentată în figura 3.

Figura 3

3. Video Extender – sunt dispozitive care fac translaţia unei imagini video, până la distanţa de 150m. Spre deosebire de dispozitivele prezentate anterior, la care semnalele electrice ale imaginii sunt transmise prin cabluri standard VGA, aceste dispozitive se leagă între ele prin cabluri 5 STP sau UTP. Deci imaginile sunt transmise ca pachete de date într-o reţea de calculatoare. Unele dispozitive fac o compresie a datelor la emisie şi o decompresie a acestora la recepţie pentru a asigura o percepţie în timp real a imaginii. În figura 4

Figura 4

sunt prezentate cele două dispozitive ale Video Extender-ului VS-120 produs de ATEN.
4. VGA to TV Converter – sunt dispozitive care fac o conversie a semnalului video de tip calculator în semnal TV, pentru afişarea acestuia pe monitoare TV, înregistrării pe VCR sau pentru videoproiectoare. Aceste dispozitive oferă o imagine TV de foarte bună calitate, sunt plug & play. La cuplarea cablului VGA ele detectează automat frecvenţa de lucru şi rezoluţia semnalului grafic de la intrare, fără să fie necesar un anumit soft. Permit afişarea imaginii atât pe monitorul de calculator cât şi pe monitorul TV, semnalul TV putând fi generat în cele trei standarde: PAL, NTSC şi SECAM. Din această categorie firma ATEN produce dispozitivul VC-1020, prezentat în figura 5.

Figura 5

În plus faţă de caracteristicile prezentate mai sus, acesta are facilităţi OSD (On Screen Display) cu ajutorul cărora se selectează anumite funcţii, permite o scalare full-screen a imaginii, realizează o captură de imagine (freeze), etc.

Figura 6

5. Video Converter – sunt dispozitive care transformă semnalul video analogic al unei camere de luat vederi sau de la un VCR, într-un semnal numeric, afişabil şi prelucrabil pe calculator. Din această categorie face parte dispozitivul UVD-200, figura 6, care face transformarea semnalului video analogic în semnal numeric, în standard USB. Captura video ce se realizează cu acest dispozitiv are rezoluţii de 160×120 pixeli, 352×280 pixeli, iar rezoluţia unei imagini singulare capturate este de 640×480 pixeli. Având dimensiuni reduse, practic este dispus pe un cablu, el este ideal pentru aplicaţii portabile.

Mai multe informaţii tehnice şi comerciale despre dispozitivele Video Pheripheral prezentate în acest articol se pot obţine de la:

Ing. Toader Melinte S.C.SEEKTRON S.R.L.
e-mail: melin@xnet.ro Mobil: 094-650352
Tel/Fax: 044-185920 www.seektron.ro

S-ar putea să vă placă și