Convertoare serial-paralele şi extendere paralele

by donpedro

În acest articol vom prezenta câteva dispozitive care au ca subiect interfaţa paralelă. Se ştie că această interfaţă a calculatoarelor este destinată în special pentru transferul datelor, în paralel pe 8 biţi, între calculator şi imprimante. Conectorul dinspre calculator este de obicei un conector DB25, tată, iar cel dinspre imprimantă este de obicei un conector Centronics cu 36 de pini, mamă. Între timp au apărut produse (calculatoare, imprimante, modemuri, e.t.c.) care nu respectă această regulă şi anume: calculatoare care au ieşirea către imprimantă pe port serial, imprimante care au intrarea de date pe port serial, e.t.c. Pentru a înlătura această nepotrivire, s-au inventat şi se construiesc dispozitive denumite “Serial to Parallel Converter”. Aceste dispozitive vor fi descrise şi prezentate în continuare în acest articol. O altă problemă legată de interfaţa paralelă este aceea a nevoii ca la un moment dat semnalele acestei interfeţe să fie duse la distanţe mari, de zeci de metri. Această problemă a fost rezolvată cu dispozitivele intitulate “Parallel Line Extender” pe care le vom prezenta în continuare.
Serial to Paraller Converters, sunt acele dispozitive care transformă fie semnalele seriale, specifice standardului RS-232, în semnale paralele, pe 8 biţi, fie invers. Există o multitudine de asemenea dispozitive. Unele fac conversia serial-paralel, unele fac conversia paralel-serial, iar unele fac ambele conversii, într-un mod selectabil. Înainte de a prezenta un asemenea dispozitiv, vom descrie principalele trăsături specifice, corespunzătoare fiecărui tip de convertor.
Convertorul serial-paralel, este specific situaţiei în care un calculator trimite pe portul serial, date către o imprimantă paralelă, (figura 1).

Figura 1

Acest convertor transformă datele seriale primite de la calculator în octeţi de date, pe care îi trimite apoi la imprimantă. Problema majoră care apare este aceea a vitezei diferite în care cele două moduri de reprezentare a datelor trimit datele către convertor şi de la convertor la imprimantă. Se ştie că imprimanta, deşi are o anumită capacitate de recepţie şi memorare a datelor, este totuşi un dispozitiv de viteză mică, comparativ cu calculatorul care transmite datele. De aceea imprimanta va controla transferul fluxului de date, generând un semnal către convertor, atunci când trebuie întrerupt transferul de date, proces numit hard flow control. Apariţia acestui semnal la convertor, determină oprirea transferului serial de date de la calculator către convertor, proces numit soft flow control(Xon/Xoff). Acest tip de convertor acceptă orice format asincron, pe 7 sau 8 biţi, cu un bit de stop, cu sau fără paritate.
Aceste convertoare sunt uşor de instalat, de obicei nu au alimentare separată ci îşi realizează o tensiune de alimentare din datele transmise sau din semnalele de comandă. Unele convertoare realizează chiar o compresie a datelor pentru a asigura o viteză maximă de transmitere.
Convertorul paralel-serial are aceeaşi logică globală, dar văzută în sens invers. Schema tipică de utilizare este prezentată în figura 2.

Figura 2

Figura 3

În figura 3 se prezintă trei tipuri de convertoare serial-paralel produse de firma ATEN. Toate pot realiza conversia bidirecţională. Convertorul SXP-500 fiind mai interesant din punct de vedere al raportului preţ-performanţă, voi prezenta principalele lui caracteristici.
Viteza de transfer a datelor serale este de 300-460800 bps, selectabilă cu ajutorul unor DIP Switch. Viteza către interfaţa paralelă este de 92,16 KB/sec. Toate setările privind modul de transfer al datelor, direcţia de transfer, categoria cât şi destinaţia semnalelor pentru cele două tipuri de interfeţe, serială şi paralelă, sunt setate cu DIP Switch-uri, aflate pe carcasa convertorului. Convertorul este realizat cu un microcontroler ASIC şi asigură o rată de compresie a datelor de 15-85%. Este prevăzut cu două conectoare astfel: în partea serială, la capătul cablului cu lungimea de 1,8 m, mufă DB9 mamă, iar în partea paralelă, pe corpul convertorului, mufă Centronics mamă, cu 36 de contacte.

Figura 4

Parallel Line Extender, sunt acele dispozitive care duc semnalele unei magistrale paralele la distanţe mari. De obicei aceste dispozitive au o construcţie simplă, nu au sursă de alimentare proprie ci îşi realizează alimentarea din semnalele transmise. Un asemenea dispozitiv este compus dintr-un emiţător şi un receptor. Cele două componente sunt prevăzute cu două tipuri de conectori. Un conector DB25 tată în partea dinspre dispozitivele care transmit sau primesc semnalele paralele şi un conector RJ-11 la care se cuplează 4 fire telefonice prin care se transmit semnalele între cele două dispozitive. În figura 4 se prezintă modelul IC-164T şi IC-164R, produse de firma ATEN, care materializează un asemenea dispozitiv. Viteza de transmitere a datelor este de maxim 21KB/sec, iar distanţa este de 400 m.
Mai multe informaţii tehnice şi comerciale despre dispozitivele prezentate în acest articol se pot obţine de la:

Ing. Toader Melinte
S.C. Seektron S.R.L.
E-mail: melin@xnet.ro
Mobil: 0744-650352
Tel/Fax: 0244-185920
www.seektron.ro

S-ar putea să vă placă și