Conectoare flexibile

by donpedro

Conectoarele flexibile pentru PCB-uri devin indispensabile, în contextul trendului miniaturizării din domeniul aplicaţiilor industriale. HARTING lărgeşte gama domeniilor de utilizare, dezvoltând familia har-flex® cu conectorul cu clemă de desizolare (IDC).

de Michael Seele, Global Product Manager, Germany, HARTING Technology Group, Michael.Seele@HARTING.com

Trendul miniaturizării se propagă în continuare, fără oprire, în producţia industrială. Independent de mărimea produsului finit, controlerele şi celelalte componente sunt construite la dimensiuni din ce în ce mai mici. Miniaturizarea se propagă până la nivelul PCB-urilor, ca elemente de bază ale structurii sistemelor industriale. Cerinţele impuse de designerii aparatelor sunt din ce în ce mai ridicate rezultate din presiunea legată de costuri, de cerinţele de performanţă în creştere şi de necesităţile legate de flexibilitatea în utilizare. Constrângerile în direcţia miniaturizării au dus la noi orientări şi în ceea ce priveşte conectarea PCB-urilor. În mod convenţional, până nu de mult, PCB-urile erau interconectate cu ajutorul “backplane”-urilor.

Se impune ca acest mod rigid de conectare să fie abandonat, pentru a face posibilă abordarea de forme neconvenţionale în realizarea aparatelor în care sunt incluse PCB-uri. De aceea, se merge mai nou în direcţia ca modulele individuale ale aparatelor să fie conectate direct între ele.
Ca şi până acum, aceasta se poate realiza prin dispunerea lor perpendiculară unul faţă de altul. Trendul merge însă atât în direcţia poziţionării în paralel a PCB-urilor (suprapuse), în aşa numita tehnică-mezanin, cât şi în direcţia dispunerii în acelaşi plan, unul lângă celălalt.
În cazul în care distanţa dintre module este prea mare pentru a utiliza conectorii clasici, la conectare se folosesc cabluri tip panglică. Această direcţie de dezvoltare prezintă un larg interes în ceea ce priveşte conectoarele. Noua orientare conceptuală deschide noi posibilităţi şi duce la forme noi de design. În acest sens dispare nu numai “backplane”-ul ca element constructiv suplimentar, dar şi designul în sine devine în mod fundamental mai flexibil. HARTING a transpus aceasta cu consecvenţă în sistemul har-flex®, sistem ce a fost dezvoltat ca o familie de conectoare compatibile “board-to-board”. Ca variante constructive, această familie dispune de versiuni în linie, unghiulare, precum şi pentru cabluri panglică, prevăzute cu terminaţii cu clemă de desizolare (IDC ). Acestea permit realizarea tuturor combinaţiilor de moduri de conectare pentru noile variante de poziţionare ale PCB-urilor. Astfel, pentru conectarea tip mezanin se vor folosi doi conectori în linie, pentru conectarea coplanară doi conectori unghiulari, iar prin combinarea lor se obţine împerecherea clasică a plăcilor, de tip mamă-fiică. PCB-urile pot fi astfel configurate ca sisteme complexe, perfect integrate în formele constructive care le înconjoară.
Şi mai multe avantaje obţine utilizatorul în cazul folosirii conectorului pentru cabluri panglică. Varianta har-flex® IDC se poate configura uşor la faţa locului, oriunde este nevoie, fiind prevăzută cu clema de desizolare (IDC), desizolarea firelor individuale nemaifiind necesară.

În plus, har-flex® IDC se evidenţiază printr-o conexiune etanşă, nesolicitată la tracţiune.
har-flex® IDC este prevăzut cu un sistem integrat de blocare/deblocare, care se fixează printr-un simplu clic pe conectorul PCB-ului.
La cerere, pot fi livrate şi cabluri preasamblate. Un alt avantaj ar fi distanţele flexibile dintre PCB-urile aranjate vertical şi orizontal. Mai multe PCB-uri pot fi conectate la un BUS (daisy chain), sau la o conexiune paralelă (multiple board connection). Sunt posibile legături de tipul punct la punct, fără a necesita realizarea de trasee complicate pe PCB. În plus, întreaga familie de conectori pentru PCB-uri har-flex, poate fi folosită în procesul standard de fabricaţie fără a necesita paşi suplimentari în proces. Dispar paşii suplimentari în producţie, ca de exemplu asamblări de conectoare sau cositoriri, care ar fi putut duce la defectări. Conectoarele sunt cositorite în proces “reflow” şi se pretează asamblării automate (pick-and-place). Conectorul har-flex® are pasul contactelor de 1,27mm, care şi-a dovedit deja bunele calităţi mecanice în aplicaţiile industriale şi îndeplineşte şi cerinţele impuse de ratele de transfer ridicate. Pentru cerinţele specifice ale industriei în ceea ce priveşte conectorul, HARTING oferă o gamă diversă de forme constructive şi un număr variat de poli (6 până 100 de poli în paşi din 2 în 2). Conceptul modular al sculelor transformă designul individual într-un element standardizat. Nu sunt necesare modificări de scule pentru a realiza soluţii specifice pentru client.
Flexibilitatea har-flex® deschide producătorilor de aparatură noi perspective şi chiar dacă ciclurile de inovaţie în acest sector sunt extrem de scurte, se păstrează pe de-o parte continuitatea în tehnica de conectare, iar pe de altă parte opţiunile de dezvoltare nu sunt îngrădite.

Beneficii:
• Soluţie flexibilă, eficientă din punct de vedere al costurilor şi care necesită spaţiu restrîns
• Cleme desizolatoare apreciate şi sigure
www.HARTING.com

Traian Moga – Area Sales Manager
HARTING Romania SCS
Tel: 0369 102 671
traian.moga@HARTING.com

S-ar putea să vă placă și

Adaugă un comentariu