ANTENĂ COLECTIVĂ PENTRU BLOC DE LOCUINŢE – PARTEA II

by donpedro

În acest articol vă prezentăm o instalaţie de recepţie colectivă realizată pentru un bloc de locuinţe având 40 apartamente şi care permite recepţionarea unui număr de 7 programe TV.

REŢEAUA DE DISTRIBUŢIE
Pentru realizarea reţelei de distribuţie s-au avut în vedere următoarele:
– numărul de etaje: parter plus 7 nivele;
– numărul de apartamente pe etaj: 5 dispuse ca în figura 1.

Figura 1

În figura 1 este reprezentat modul de dispunere a apartamentelor pe etaj având următoarea legendă:
1. Tub de plastic prin care cablul coaxial coboară de la ultimul nivel spre parter;
2. Tub de plastic pentru distribuţia cablului coaxial spre cele 5 apartamente aflate pe palier;
3. Uşile de acces în apartamente;
4. Grinda de rezistenţă în cadrul clădirii care a obligat existenţa unui singur cablu coaxial pe acest tronson;
5. Doze de plastic în care au fost montate elementele de distribuţie (distribuitoare, splittere).
Distanţele indicate în metri reprezintă lungimile până la punctele de intrare în apartamente care au fost luate în calcul pentru dimensionarea reţelei de distribuţie.
În calcul s-a ţinut cont şi de lungimea de 10 metri de cablu coaxial în interiorul fiecărui apartament.

Figura 2

În figura 2 este reprezentată distribuţia pe etaj.
Distribuitorul XGDC-2-xx este montat la fiecare nivel în afară de parter unde a fost montat un splitter cu 1 intrare / 3 ieşiri. Notaţia xx reprezintă atenuarea de distribuţie funcţie de etajul la care este montat. Splitterele 1 in / 2 ies şi 1 in / 3 ies asigură distribuţia semnalului la fiecare apartament. Lungimile tronsoanelor de cablu sunt indicate în figură (lungimea exterioară + 10 metri în apartament). De asemenea, distanţa între distribuitor şi splitterul 2 este de 10 metri.
Prizele montate în apartamente sunt de tip BM-200 cu atenuare 8dB pentru apartamentele 1 şi 2 şi de tip BM-111 cu atenuare 1dB pentru apartamentele 3, 4 şi 5. S-au ales prize tip BM-200 pentru ramurile 1 şi 2 datorită pierderilor mai mari pe celelalte din cauza tronsonului pe un fir şi a splitterului 1/3 care aduc o atenuare mai mare.
Atenuările sunt după cum urmează:
– apartament 1 – 14dB;
– apartament 2 – 14,4dB;
– apartament 3 – 12,2dB;
– apartament 4 – 13,4dB;
– apartament 5 – 14,2dB.
Se observă o diferenţă foarte mică de 2,2dB între apartamentul cu nivelul cel mai mare (apartament 3) respectiv cel mai mic (apartament 2).

Figura 3

În

figura 3

este reprezentată distribuţia între etaje. La plecare semnalul are nivelul de 104dBuV, iar plecările pentru fiecare nivel variază între 80dBuV la parter şi 84,4dBuV la etajul 2. În calcul atenuarea pentru cablu coaxial este de 0,2 dB/metru.
Se poate observa că nivelul cel mai slab este la parter la apartamentul 2 având un semnal de 65,6dBuV, iar cel mai puternic la etajul 2 apartamentul 3 având un semnal de 72,2dBuV.
Montarea distribuitoarelor şi a splitterelor s-a făcut în cutii de plastic aplicate pe pereţi conform fotografiilor de mai sus.
Prizele au fost montate aplicat în locurile indicate de proprietari la distanţe de până la 10 metri în interiorul apartamentelor. În figura de mai jos este arătat modul de fixare al unei prize.

PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE
După realizarea instalaţiei s-a trecut la punerea în funcţiune. Datorită semnalului mai slab pe canalul 25 s-a reglat staţia având nivelul de plecare de 103dBuV. În aceste condiţii au fost măsurate următoarele nivele la priza 2 de la parter:

C25 – 76,3dBuV;
C31 – 77,2dBuV;
C34 – 76,8dBuV;
C38 – 74,4dBuV,
C42 – 75,9dBuV;
C51 – 74,1dBuV;
C57 – 73,3dBuV.

Se observă o descreştere a semnalului funcţie de frecvenţa datorată cablului coaxial cu excepţia canalului 25 a cărui amplificare din staţie nu mai putea fi ridicată. Nivelele de semnal sunt mai mari decât cele calculate datorită pierderilor mai reduse pe reţea (au fost luate în calcul valori acoperitoare). Având în vedere că în aceste condiţii semnalul recepţionat în alte apartamente depăşea valoarea 80dBuV s-a decis reducerea semnalului la plecare de la 103dBuV la 98dBuV.
În aceste condiţii nivelele de semnal măsurate la etajul 5 apartament 3 au fost următoarele:

C25 – 69,5dBuV;
C31 – 70,6dBuV;
C34 – 67,3dBuV;
C38 – 68,1dBuV;
C42 – 69,8dBuV;
C51 – 68,4dBuV;
C57 – 68,7dBuV;

COSTUL INSTALAŢIEI
– antenele şi stâlpul de fixare 100USD;
– staţia de semnal 350USD;
– prizele de abonat şi componentele de distribuţie 375USD;
– cablul coaxial şi alte repere auxiliare 175USD;
– manopera 200USD;
Un total de 1.200USD ceea ce reprezintă 30USD / apartament. Aceasta înseamnă că instalaţia este amortizată în aproximativ 8 luni de abonament la cablu după care costurile sunt zero. Durata de viaţă a unei astfel de instalaţii este de 10 ani.

UPGRADAREA INSTALAŢIEI
La cererea clientului se pot adăuga canale suplimentare. Există deja spaţiu pentru introducera a trei module. De asemenea, se poate adăuga o ramă nouă 905P pentru încă 10 canale. Pentru canalele recepţionate din satelit se poate face o upgradare cu costuri mai reduse folosind receptoare analogice sau digitale pentru uz individual la care sunt adăugate modulatoare PLL programabile.

CONCLUZII
Sistemele de recepţie comunitară pot constitui o alternativă la recepţia individuală sau la televiziunea prin cablu având costuri mult mai reduse pe termen lung. Este bine ca cei interesaţi să fie informaţi despre avantajele şi dezavantajele unuia sau altuia din sisteme. În acest fel utilizatorul poate decide care variantă este mai utilă.
Adrian Andrei

Pentru informaţii suplimentare:
Ing. Adrian Andrei
Antech 98 s.r.l.
Distribuitor exclusiv pentru România
Tel/fax : 01-331.34.04
Mobil: 0744-140.112
e-mail: aandrei@mailbox.ro
www.alcad.net

S-ar putea să vă placă și