AMPLIFICATOR DE RECEPŢIE ŞI DISTRIBUŢIE T.V. – RADIO PENTRU SEMNAL ANALOGIC ŞI DIGITAL

by donpedro

În acest articol vă prezentăm noul tip de amplificator ALCAD de bandă largă, recent lansat pe piaţă destinat aplicaţiilor în care este necesară recepţia şi distribuţia semnalelor TV şi radio atât analogic cât şi digital pentru o clădire cu până la 16 utilizatori

Figura 1

Scurtă prezentare
Sistemele de distribuţie a semnalului TV şi radio analogic şi digital sunt de dată relativ recentă, iar la noi nu au fost utilizate deloc datorită faptului că nu există emiţătoare TV digitale.
În principiu, banda de frecvenţă utilizată pentru un receptor de televiziune (televizor) este cuprinsă în domeniul 47-862Mhz. Aici sunt incluse benzile FIF (canalele 1 – 12), UIF (canalele 21 – 69) folosite în televiziunea cu transmisie terestră analogic şi digital, banda 88 – 108Mhz folosită pentru recepţia programelor de radio FM, canalele speciale din banda S (canalele S1 – S42) folosite de televiziunea prin cablu.
Introducerea televiziunii digitale terestre a început cu anul 1999, pentru Europa adoptându-se sistemul DBV-T, banda de frecvenţă utilizată fiind banda UIF 470 – 862Mhz.

Tabel 1 MAIN FEATURES

Tabel 2 MAIN FEATURES

AMPLIFICATORUL CA-310
Modelul CA-310 a fost special proiectat pentru recepţie şi distribuţie într-o clădire cu până la 16 apartamente.

Figura 2

Figura 3

În figura 1 este prezentat amplificatorul CA-310.
După cum se poate observa, este prevăzut cu posibilitatea conectării pe intrare a 3 antene: două de UIF la care pot fi conectate două antene pentru recepţie analogică sau o antenă pentru analogic şi una pentru digital, o intrare de FIF/FM unde poate fi montată o antenă de FIF banda I sau III sau o antenă radio FM pentru banda 88 – 108Mhz. Pentru fiecare dintre aceste intrări se poate regla nivelul de amplificare, iar intrarea UIF 1 are posibilitatea telealimentării cu tensiunea de +24V a unui amplificator de catarg care poate fi adăugat suplimentar în cazul semnalelor slabe. Aparatul este prevăzut cu două ieşiri pentru atacul a două reţele de distribuţie (două coloane) şi borna de test pentru măsurători şi reglaje.
Principalele date tehnice sunt prezentate în tabelul 1.
Din acesta se pot observa amplificările de 42dB pentru UIF şi 35dB pentru FIF precum şi nivelul maxim la ieşire de până la 2 x 110dBuV (conform normei DIN 45004B) necesare pentru distribuţie într-o reţea cu atenuări mari datorită numărului mare de utilizatori. De asemenea, zgomotul foarte redus de 5dB +/- 1.5dB asigură o recepţie de bună calitate.
În tabelul 2 este prezentată valoarea maximă a semnalului la ieşire funcţie de numărul de canale transmise.
Acest lucru este foarte important şi ţine de teoria amplificatoarelor de bandă largă şi anume crescând numărul de canale transmise este necesară reducerea nivelului maxim la ieşirea amplificatorului pentru evitarea armonicilor care ar putea să apară. De exemplu, pentru recepţia a 10 canale TV este necesară reducerea nivelului maxim de la 110dBuV la 103dBuV.

Exemple de aplicaţii
Primul exemplu se referă la o aplicaţie de recepţie individuală în care este necesară distribuţia semnalului la 4 camere. Pentru recepţie sunt utilizate două antene de UIF şi una de FIF banda III. La fiecare ieşire a amplificatorului s-a montat câte un splitter cu două ieşiri, fiecare având câte o priză terminală de tip BM-111 pentru cele 4 camere.
În figura 3 este prezentată o instalaţie comunitară cu 16 utilizatori. Partea de recepţie este similară cu cea prezentată în figura anterioară. Distribuţia însă este diferită. Astfel, fiecare ieşire este împărţită în două prin intermediul unor splittere cu două ieşiri după care urmează câte două splittere cu 4 ieşiri în acest fel putându-se alimenta până la 16 prize de abonat.

Informaţii suplimentare:
Antech 98 s.r.l.
Tel/fax : 01-675.70.66
e-mail : aandrei@mailbox.ro
www.alcad.net

S-ar putea să vă placă și