Visual DSP – mediu de dezvoltare pentru familiile de procesoare Analog Devices ADSP-218x şi ADSP-219x

by donpedro

Facilităţi:
Depanator:
• Vizualizează fişierele sursă în C, în limbaj de asamblare sau mixte;
• Configurează şi înregistrează instrucţiunile programelor în C sau în limbaje de asamblare;
• Setează punctele de control şi punctele de suspendare condiţionale în regiştrii procesorului şi stive precum şi în program şi în memoria de date incluzând:
– domeniul de memorie;
– citirea / scrierea unei valori oarecare sau a unei valori specificate;
– depăşiri inferioare sau superioare ale stivei.
• Simulează linii de intrare / ieşire standard, întreruperi;
• Permite configurări statistice (numai pentru familia 219x);
• Permite multiprocesare (numai pentru familia 219x).

Mediu de dezvoltare integrat (IDE)
• permite definirea tuturor configuraţiilor proiectelor şi instrumentelor, prin intermediul unor cutii de dialog cuprinse în pagina în care se definesc proprietăţile;
• permite realizarea fişierelor sursă folosind un editor integrat cu sintaxă accentuată şi care oferă facilităţi OLE drag and drop, bookmark.

Visual DSP este un mediu de administrare a proiectelor, alcătuit din mediul de dezvoltare integrat (IDE) şi depanator. Visual DSP asigură administrarea proiectelor pe tot parcursul desfăşurării lor printr-o singură interfaţă. Mediul de dezvoltare al proiectelor şi depanatorul sunt integrate asigurând astfel editarea, construcţia şi depanarea uşoară a proiectelor.

Platforma şi procesorul suport
Visual DSP susţine familiile de procesoare de semnale digitale ADSP-218x şi ADSP-219x sub Windows 9x, Windows 2000 şi Windows NT.

Administrarea flexibilă a proiectelor
IDE asigură un management flexibil al aplicaţiilor DSP dezvoltate, facilitând accesul la toate activităţile necesare realizării şi depanării acestora. Editorul IDE permite crearea sau modificarea fişierelor sursă, vizualizarea listingului şi a fişierelor existente în proiect. Acest editor puternic face parte din mediul de dezvoltare integrat şi permite scrierea codului în diferite limbaje, asigură operaţii de editare standard (undo/redo, find/replace, copy/paste/cut, go to), OLE drag and drop, bookmark. De asemenea, IDE facilitează accesul la compilatorul C , biblioteca de execuţie în C, asamblor şi editorul de legături.

Descrierea opţiunilor acestor instrumente se realizează prin intermediul ferestrelor de dialog din pagina în care se definesc proprietăţile. Acestea sunt foarte uşor de utilizat şi simplifică operaţiile de configurare, modificare sau administrare a proiectelor. Instrumentele de generare a codului pentru prcesoarele ADSP-218x şi ADSP-219x pot fi accesate din linia de comandă a sistemului de operare.

Reducerea substanţială a timpului de depanare.
Depanatorul Visual DSP are o interfaţă prietenoasă, comună tuturor simulatoarelor şi emulatoarelor de procesoare Analog Devices existente, având de asemenea facilităţi multiple ce asigură reducerea majoră a timpului de depanare.
Codurile de asamblare rezultate pot fi vizualizate alternativ cu fişierele sursă C. Utilizatorii pot configura execuţia unei anumite serii de instrucţiuni dintr-un program, pot seta punctele de control din regiştrii hardware şi software, pot configura programul şi memoria de date, pot marca instrucţiunile de execuţie şi pot avea acces la memorie. Aceste facilităţi permit corectarea uşoară a erorilor, identificarea punctelor de blocare şi evaluarea performanţelor obţinute în procesarea semnalelor. Opţiunea Custom register permite selectarea oricărei combinaţii de regiştrii şi vizualizarea ei într-o singură fereastră. Dacă depanatorul este folosit împreună cu simulatorul, acesta poate genera intrări, ieşiri şi întreruperi pentru a simula situaţiile specifice aplicaţiilor reale. Folosind limbajul C programatorii pot reduce simţitor timpul de realizare a proiectelor deoarece acesta permite utilizarea eficientă a tipurilor de date folosite în procesarea semnalelor şi foloseşte instrucţiuni specifice procesării semnalelor digitale.

Interfaţa liniei de comandă Tcl
Interfaţa Tcl ( Tool Comand Line) facilitează executarea secvenţelor repetate ale comenzilor depanatorului şi asigură dezvoltarea unor aplicaţii de testare complexe ale sistemelor DSP.

Instrumente de generare a codului.
Instrumentele de generare a codului pentru familiile de procesoare ADSP-218x şi ADSP-219x permit dezvoltarea aplicaţiilor asigurând avantaje arhitecturilor DSP şi anume multiprocesare, partajarea memoriei, reacoperirea memoriei. Aceste instrumente includ: compilatorul C, bibliotecă de execuţie în C, asamblor, editor de legături.

Configurare statistică
Această facilitate asigură forme generalizate de configurare a procesoarelor testate. Depanatorul are posibilitatea să eşantioneze aleator procesoarele testate rezultatele obţinute fiind prezentate grafic pentru a putea fi comparate cu uşurinţă.

Trasarea diagramelor

Fereastra de trasare a diagramelor permite exportarea imaginilor în fişiere .bmp şi .jpeg şi are opţiuni de configurare a titlului, subtitlului, a mărimii şi culorii font-ei sau a altor componente.

Compilatorul C şi asamblorul
Compilatorul C generează eficient codurile care sunt optimizate atât din punct de vedere al densităţii cât şi din punct de vedere al timpului de execuţie. Permite includerea unor instrucţiuni specifice limbajelor de asamblare pentru rezolvarea problemelor ce pot apare în cazul unor bucle de timp critice. Conţine rutine matematice, DSP şi biblioteca de execuţie în C care permit reducerea timpului de realizare al programului. Limbajul de asamblare specific procesoarelor ADSP-218x şi ADSP-219x se bazează pe o sintaxă algebrică simplă asigurând realizarea şi depanarea facilă a programelor. De exemplu, instrucţiunea de adunare se scrie asemănător unei ecuaţii algebrice. Ecuaţia r = x+y în asamblare se scrie sub forma (f0 = f1+f2).

Editorul de legături şi simulatorul
Editorul de legături permite definirea flexibilă a sistemului prin intermediul fişierelor de descriere a legăturilor (.ldf). Într-un singur fişier .ldf utilizatorul poate defini diferite tipuri de executabile pentru sisteme cu unul sau mai multe procesoare. Editorul de legături administrează simbolurile diferitelor tipuri de executabile, utilizează eficient memoria disponibilă şi admite partajarea codului comun între procesoarele multiple. Încărcătorul asigură crearea gazdei, a portului de legătură şi a imaginilor de încărcare PROM. Simulatorul este un ciclu precis, iar la nivelul instrucţiunilor permite simularea aplicaţiilor în timp real.

DSP Collaborative
Analog Devices oferă sisteme de operare în timp real, emulatoare, compilatoare pentru limbaje de nivel înalt şi echipamentele hardware multiprocesor. Interfaţa furnizată de Visual DSP permite simplificarea realizării aplicaţiilor pentru diferite platforme şi echipamente testate.
Ing. Dan Ioan Negru
e-mail: d.negru@topex.ro