Totul despre VoIP – Serial

by donpedro

Arhitectura programelor VoIP

Pentru a interfaţa echipamentul specific reţelelor de telefonie publice cu reţelele cu comutare de pachete trebuie tratate două tipuri de date: vocea şi informaţiile de apelare. Conform figurii de mai jos programele VoIP asigură interfaţa pentru fluxul de informaţii în ambele direcţii ale reţelei telefonice şi converteşte aceste informaţii în pachete ce sunt transmise prin reţele IP.
Funcţiile programelor sunt împărţite în patru domenii generale:

Modulul Voice Packet

Acest modul, cunoscut şi sub numele de modulul de procesare a vocii, rulează în mod obişnuit pe un procesor de semnale digitale pregătind eşantioanele vocale pentru transmiterea prin reţea. Componentele sale asigură reducerea ecoului, comprimarea semnalelor vocale, detectarea apariţiei apelurilor, reducerea fluctuaţiei, sincronizarea timerelor şi împachetarea semnalelor vocale.

Modulul Telephony-signaling Gateway
Acest modul interacţionează cu echipamentul reţelei de telefonie publică, interpretează (traduce) apelurile într-o stare intermediară (on-hook, off-hook, acces interurban, etc.) folosită de modulul Packet Protocol pentru a realiza conexiunile.

Modulul Packet Protocol
Acest modul prelucrează informaţiile apelurilor şi le converteşte din protocoalele utilizate în reţeaua de telefonie publică în protocoale IP pentru a realiza conexiunea cu reţeaua cu comutare de pachete. Adaugă antetele protocoalelor atât a semnalelor vocale cât şi a pachetelor de apel înainte ca acestea să fie transmise prin reţea.

Modulul Network Management
Acest modul asigură interfaţa de administrare a semnalelor vocale pentru a configura şi a susţine celelalte module în sistemul VoIP. Întregul sistem de administrare a informaţiilor este definit de ANSIAmerican National Standard Institute şi este în concordanţă cu protocolul de administrare a reţelelor SNMP sintaxa V1. O bază de administrare a informaţiilor transmise prin pachete vocale brevetată este susţinută până când standardele sunt prezentate în forumuri.
Programul este partiţionat pentru a furniza o interfaţă bine definită pentru programul de procesare a semnalelor digitale utilizabil pentru aplicaţii şi protocoale multiple VoIP. Procesorul de semnale digitale prelucrează semnalele vocale şi transmite microprocesorului pachetele de date cu antetele vocale generice.
Microprocesorul este responsabil de transmiterea pachetelor şi adaptarea antetelor vocale într-un protocol specific VoIP denumit de aplicaţie, de exemplu RTPReal Time Protocol, VoFR transmiterea pritr-un releu de cadre şi VToA – transmiterea vocii prin reţele ATM. Microprocesorul prelucrează informaţiile de apelare şi le converteşte din protocoale de apel specifice telefoniei în protocoale specifice reţelelor cu comutare de pachete. (H323 IP, releu de cadre, apelare ATM).
Această partiţionare asigură o interfaţă uşoară între funcţiile generice de procesare a vocii, reducerea ecoului, comprimarea semnalelor vocale, detectarea apariţiei apelurilor şi aplicaţia specifică apelării şi procesării semnalelor vocale.
– va urma –

Ioana Enache

S-ar putea să vă placă și