Totul despre VoIP – Modulul Voice Packet

by donpedro

Această secţiune descrie funcţiile efectuate de program în modulul Voice Packet, cunoscut şi sub denumirea de modulul de procesare a vocii care este principalul responsabil în procesarea semnalelor vocale. Această funcţie este în mod uzual realizată prin intermediul unui procesor de semnale digitale. Modulul de procesare a semnalelor vocale curpinde următoarele programe:
@ Intefaţa PCM (pulse code modulation) – recepţionează eşantioanele PCM din interfaţa digitală şi le transmite modulului de procesare digitală a semnalelor pentru conversie. Transmite eşantioanele PCM procesate primite de la diferite module de procesare digitală a semnalelor spre interfaţa digitală şi realizează o reasamblare continuă a eşantioanelor de ieşire pentru a evita eventualele greşeli.
@Generarea tonului – acesta generează ton DTMF şi apelează tonuri progresiv sub comanda gazdei (telefon, fax, PBX); este configurat pentru suport internaţional.
@ Reducerea ecoului – acest modul efectuează G.165 – care încuviinţează reducerea ecoului la eşantionarea semnalelor vocale full-duplex. Mărimea bufferului de stocare a informaţiilor este programabilă.
@ Detectarea vocii/măsurarea zgomotelor – acest modul monitorizează semnalele recepţionate pentru detectarea apelurilor. Dacă nu este detectat nici un apel în perioada de timp configurată programul anunţă modulul de împachetare a semnalelor. Se previne astfel, transmiterea prin reţea a ieşirii encoderului dacă este linişte, economisindu-se în acest fel lăţime de bandă. Acest program măsoară caracteristicile zgomotelor datorate interfeţelor telefonice. Aceste informaţii sunt transmise modulului Voice Packet pentru a anula generarea zgomotelor acolo unde nu există semnale vocale.
@ Detectarea tonului – acesta detectează recepţionarea tonului DTMF şi face distincţia voce/fax.
@ Program codec pentru semnale vocale – comprimă semnalele vocale în vederea transmiterii acestora prin intermediul reţelelor IP. Poate asigura diferite rapoarte de compresie datorită arhitecturii modulare. O rată de compresie 8:1 se poate obţine prin intermediul unui codec G.729 (un semnal PCM de 64kb/s este transmis folosind numai 8kb/s).
@ Program fax – acesta asigură transmisia prin fax prin demodularea datelor PCM, extragerea informaţiilor relevante şi împachetarea lor în cadre pentru transmiterea prin reţea. Prin acest proces poate fi economisită substanţial lăţimea de bandă.
@ Unitatea de transmitere a vocii – acesta păstrează într-un buffer pachetele recepţionate din reţea şi le transmite unui codec pentru a fi decodificate.

Facilităţi:

* un buffer FIFO care stochează datele pentru reducerea fluctuaţiei în sistem;
* reeşantionare continuă care reduce offsetul frecvenţei fără a produce erori sau pierderea pachetelor;
* măsurarea fluctuaţiei care permite controlul adaptiv al întârzierii în bufferul FIFO;
Protocoalele folosite pentru împachetarea semnalelor vocale folosesc succesiv un număr de câmpuri pentru transmiterea fluxului de informaţii menţinându-se astfel integritatea vocii în timpul transmisiei. Folosind această abordare, transmiţatorul introduce un numărător modulo 16 în fiecare pachet de date transmis, permiţând receptorului să detecteze pachetele pierdute şi să reproducă intervalele de linişte în timpul convorbirii propriu-zise.
* Protocol de împachetare a semnalelor vocale – încapsulează datele vocale sau fax comprimate în vederea transmisiei cap la cap prin intermdiul reţelei între două porturi.
* Program pentru controlul interfeţei – coordonează schimbul de informaţii de monitorizare şi control între DSP şi gazdă prin mecanisme de tip cutie poştală. Informaţiile includ programe de încărcare a liniilor, date de configurare şi rapoarte de stare.
* Portabilitate în timp real – acesta asigură mediul de operare pentru programul rezident în DSP. Asigură funcţiile de sincronizare, managementul activităţilor, managementul memoriei.
Figura prezintă arhitectura programului DSP. Acesta procesează eşantioanele PCM din interfaţa telefonică şi le converteşte în format digital pentru transmiterea prin reţelele IP.
Ioana Enache

S-ar putea să vă placă și