Totul despre VoIP

by donpedro

Aplicaţii VoIP

O mare varietate de aplicaţii pot fi realizate folosind facilităţile oferite de reţelele care permit transmiterea vocii prin protocoale IP. Acest curs va aborda trei dintre aceste aplicaţii.

Figura 1

În figura 1 este prezentată configuraţia unei reţele dintr-o organizaţie (de exemplu o bancă), al cărui obiectiv este reducerea costurilor prin combinarea traficului de date şi voce prin reţea între sediul central şi diferite sectoare (sucursale). Acest lucru este posibil utilizând o reţea cu comutare de pachete (packet network) care asigură o transmitere de date standard simultan cu transmiterea semnalelor vocale.
Această configuraţie de reţea, datorită lărgimii reduse a benzii de transmisie disponibilă pentru această aplicaţie, va aduce beneficii reale dacă semnalele vocale sunt comprimate. VoIP asigură funcţii de interacţiune (interworking function-IWF) care permit implementarea echipamentelor hardware şi software ce asigură transmiterea combinată a vocii şi a datelor prin reţele cu comutare de pachete. Interfeţele IWF sunt interfeţe analogice, în acest caz, şi se conectează direct la telefon. IWF trebuie să simuleze funcţionarea unei centrale telefonice particulare atât pentru terminalele telefonice ale sucursalelor cât şi pentru cele existente în sediul central al organizaţiei. IWF realizează acest lucru prin implementarea programelor de semnalizare care efectuează aceste funcţiuni.

Figura 2

A doua aplicaţie VoIP, prezentată în figura 2, este o aplicaţie de trafic interurban de date şi semnale vocale. În acest scenariu, una din organizaţii transmite semnalele vocale între două aşezări prin intermediul unei reţele.cu comutare de pachete Această aplicaţie necesită interfaţă IWF pentru a asigura transmisia prin canale digitale de mare capacitate cum ar fi T1/E1 de 1,544 sau 2,048 MB/s. IWF simulează funcţionarea unei centrale telefonice private obţinându-se astfel o economie importantă a costurilor aferente comunicaţiilor.
A treia aplicaţie a programelor VoIP permite interconexiunea cu reţelele de telefonie mobilă – figura 3.

Figura 3

Pentru transmiterea semnalelor vocale de la telefoanele mobile prin intermediul reţelelor digitale de telefonie mobilă acestea sunt deja comprimate. Reţelele cu comutare de pachete pot transmite astfel semnalele vocale recepţionate de la telefoanele mobile în condiţii optime realizând o economie importantă a lărgimii de bandă. IWF asigură funcţiile de convertire a codurilor necesare pentru codificarea semnalelor vocale transmise prin intermediul telefoanele mobile în formatul necesar reţelelor de telefonie publice.

– va urma –

S-ar putea să vă placă și