Testul de rezistenţă a izolaţiei cablului de înaltă tensiune pentru vehiculele hybrid

by donpedro

În ultimul deceniu, tehnologia vehiculelor hibrid s-a dezvoltat în ritm rapid, dacă avem în vedere eficienţa combustibilului şi nivelul redus al emisiilor de impurităţi. Sistemele hibrid actuale sunt mai complexe decât motoarele convenţionale şi folosesc cele mai bune caracteristici de funcţionare ale motoarelor cu ardere internă şi electrice pe baza condiţiilor de drum, ceea ce ajută la obţinerea celei mai mari eficienţe a combustibilului şi la reducerea emisiilor de CO2.

Descrierea conexiunilor hibrid esenţiale

Pentru a porni un motor cu ardere internă, vehiculele cu motor convenţionale funcţionează la o tensiune între 12 şi 14V. Aplicarea tehnologiei hibrid introduce un circuit de înaltă tensiune şi extinde tensiunea de lucru până la 650V pentru pornirea motorului electric al vehiculului hibrid. Circuitul de înaltă tensiune (HV) este alcătuit dintr-un acumulator HV, ansamblu invertor şi generatoare. Aceste elemente sunt conectate cu ajutorul unui cablu de înaltă tensiune, marcat cu culoare portocalie pentru a fi uşor diferenţiat de cablurile obişnuite. Testul de rezistenţă a izolaţiei este efectuat pentru verificarea integralităţii cablului de înaltă tensiune între acumulatorul HV şi ansamblul invertorului, precum şi între invertor şi generator.

Componentele sistemului hibrid

Sistemul hibrid are următoarele componente principale:

Motorul pe benzină – acţionează roţile în timpul deplasării normale şi accelerate
Generatoarele (MG) – generează putere electrică şi încarcă acumulatorul HV
Ansamblul invertorului – converteşte curentul continuu de înaltă tensiune (acumulator HV) în curent alternativ (generator) şi invers
Acumulatoarele HV – furnizează energie electrică generatorului la începerea deplasării, în timpul deplasării cu viteză redusă, accelerării şi deplasării în urcare

Testul de rezistenţă a izolaţiei cablului de înaltă tensiune în circuitul de înaltă tensiune al vehiculului hibrid

Înainte de măsurarea rezistenţei izolaţiei, asiguraţi-vă că circuitul de înaltă tensiune este decuplat, efectuând un test de tensiune. Deoarece există riscul apariţiei unor deteriorări în izolaţia circuitului de înaltă tensiune, tehnicianul din service trebuie să folosească echipament de protecţie personală în timpul procesului de testare, precum mănuşi izolante, ochelari şi încălţăminte de protecţie.

Testul este efectuat conform tensiunii de probă recomandate de producătorul vehiculului. Rezultatul măsurătorii este comparat apoi cu valoarea acceptată recomandată a rezistenţei izolaţiei. În continuare, sunt efectuate alte teste pentru a veri­fica dacă valoarea rezistenţei izolaţiei cablului se află sub valoarea limită stabilită. În cazul deteriorării sau străpungerii cablului de înaltă tensiune, va fi afişată o valoare mică a rezistenţei.
Uneori, o valoare redusă poate fi cauzată şi de impurităţi sau umiditate în ansamblul acumulatorului HV sau al invertorului.

Testarea rezistenţei izolaţiei între cablul de înaltă tensiune şi împământarea carcasei vehiculului hibrid, cu ajutorul aparatului de măsură Keysight U1461A cu funcţia de multimetru True RMS. Testerul indică > 260GΩ la o tensiune de test de 500V, echivalând cu stare bună a izolaţiei.

Aparate de măsurare a rezistenţei izolaţiei din seria Keysight U1450A/U1460A

Cu ajutorul aparatelor de măsurare a rezistenţei izolaţiei din seria Keysight U1450A/U1460A poate fi detectată prezenţa tensiunii în borna de intrare a modului izolaţie înainte de începerea testului propriu-zis al izolaţiei. Dacă este detectată o tensiune externă mai mare decât valoarea limită de 30, 50 sau 75V (în funcţie de selectarea tensiunii în modul de setări), efectuarea testului izolaţiei este interzisă. Acesta reprezintă un mij­loc de precauţie supli­men­tar, care îl protejează pe tehnicianul din servi­ce prin detectarea unei tensiunii nedorite prezente în conexiunea de testare, înainte de începerea testului de rezistenţă a izolaţiei.
Aparatul este prevăzut cu funcţia de descărcare automată a echipamentului supus testului după încheierea acestuia, ceea ce facilitează şi mai mult procesul de testare şi permite tehnicianului din service obţinerea unei eficienţe mai mari.

Rezumat

Vehiculele hibrid folosesc un circuit de înaltă tensiune, care necesită din partea tehnicienilor din service o utilizare permanentă a tuturor mijloacelor de protecţie şi luarea de măsuri de precauţie, având în vedere tensiunea prezentă în circuit. Aparatele de măsurare a rezistenţei izolaţiei Keysight U1450A/U1460A sunt prevăzute acum cu un multimetru digital integrat. Datorită funcţionalităţii „doi în unu”, tehnicianul foloseşte un singur aparat pentru a efectua măsurătorile electrice de bază şi testul rezistenţei. Astfel este economisit timp şi este minimizat numărul de instrumente necesare tehnicianului.

Transfer Multisort Elektronik s.r.l.
Str. B.P. Haşdeu nr. 8, Timişoara
Tel.: +40 356467401
Fax: +40 356467400
www.tme.ro

S-ar putea să vă placă și

Adaugă un comentariu