Testarea stațiilor de încărcare a vehiculelor electrice, cu Profitest MXTRA, conform standardelor

by donpedro

Electromobilitatea reprezintă o provocare globală cu potențial de dezvoltare a unor noi tehnologii pentru deplasare, a unor metode noi de încărcare și stocare a energiei și a tehnicilor de construcție simplificată.

Sustenabilitatea joacă un rol esențial, alături de globalizare, urbanizare și relaționare. Datorită evoluției noilor secvențe de creare a valorii, de exem­plu în industria energetică și în companiile implicate în tehnologia informației și comunicațiilor, factorul economic rezultat din produse și servicii ino­vatoare cu cerere la nivel mondial este, de asemenea, de interes considerabil. Aceasta este o oportunitate deosebită pentru industria europeană și este cheia dezvoltării transportului electric pe baze sustenabile și prietenoase față de mediu.
În plus, vehiculele electrice vor contribui la stabili­tatea rețelei datorită capacității mobile de stocare a energiei pe termen mediu: în viitor, automobilele electrice vor putea să preia și să injecteze energie în rețea, bidirecțional.

Spre exemplu, pe baza conceptului energetic adoptat în 2010, guvernul federal din Germania a creat baza legislativă necesară în acest scop, printr-o legislație cuprinzătoare emisă în vara anului 2011, având în vedere faptul că energia trebuie să rămână în același timp fiabilă și accesibilă.

Stații de încărcare pentru vehicule electrice (alimentare cu energie pentru vehicule electrice)
O stație de încărcare este un dispozitiv proiectat astfel încât să asigure încărcarea vehiculelor electrice în conformitate cu standardul IEC 61851, dispozitivul fiind echipat cu elemente esențiale precum, un conector de tip priză, protecție a conductoarelor, un RCD, un întreruptor și un dispozitiv de comunicație pentru siguranță (PWM).
În funcție de locul în care este utilizat, pot fi adăugate alte module funcționale, spre exemplu pentru conectarea la rețeaua standard de distribuție a energiei electrice și pentru măsurarea energiei consumate. Pentru stațiile de încărcare a vehiculelor electrice sunt necesare dispozitive care pot fi ope­rate de oricine și pentru care sunt necesare măsuri speciale de gestionare a pericolelor specifice.

Profitest MXTRA Startset (M500V)

Trebuie luate în considerare următoarele aspecte:
1) Transmisia energiei electrice se face la puteri ridicate, curenți și tensiuni mari, densitate mare a energiei.
2) Stația, respectiv dispozitivele de încărcare, vor fi utilizate în mod curent de persoane neavizate privind pericolele de natură electrică. De aceea,
există un risc datorită manipulării și vandalismului, ceea ce poate duce la daune/vătămări severe dacă nu se iau măsuri corespunzătoare.
3) Uzura sistemului și comportarea acestuia, sunt influențate de numărul mare de utilizatori cu profiluri de utilizare intensivă diferite (de exemplu, încărcare continuă, conectare și deconectare frecventă a cablului de alimentare), precum și de condițiile de mediu extrem de variate (încăperi închise, utilizare în exterior, în orașe, la sate, condiții meteorologice).
4) În ceea ce privește siguranța în exploatare și protecția la electrocutare, trebuie luate în considerare atât tensiunea de alimentare a rețelei de distribuție cât și tensiunea sistemului de alimentare al mașinii.
5) În cazul încărcării în DC, trebuie luată în considerare posibilitatea apariției arcului electric și trebuie implementate măsuri de siguranță
corespunzătoare.
6) Cerințe privind timpi de disponibilitate ridicați, respectiv fiabilitate ridicată a sistemului. Reguli diferite pentru operarea sistemelor în zone
private, publice și comerciale.

Adaptorul PRO-TYP II

Adaptorul PRO-TYP I

Testarea stării de funcționare conform IEC 61851, precum și a siguranței în exploatare din punct de vedere electric, cu Profitest MXTRA / MTECH+ și adaptorul PRO-TYP II

Cu ajutorul Profitest MTECH+ / MXTRA, pot fi efectuate toate testele relevante privind siguranța în funcționare din punct de vedere electric, conform specificațiilor standardelor DIN VDE 0100-600 (IEC 60364-6) și DIN VDE 0105-100 (EN 50110). Mai mult, în combinație cu adaptorul PRO-TYP II, este posibilă simularea stărilor de funcționare și documentarea funcționării conform IEC 61851, utilizând o secvență de testare internă în Profitest.

Simularea stărilor de funcționare conform IEC 61851 cu adaptorul PRO-TYP II (stările A până la E)
Adaptorul PRO-TYP II este utilizat exclusiv pentru simularea diferitor stări de funcționare ale unui vehicul electric fictiv, vehicul conectat la o stație de încărcare. Stările de funcționare simulate pot fi salvate în Profitest XTRA / MTECH+ sub forma unei inspecții vizuale și pot fi documentate apoi în software-ul ETC.

Selectarea funcției E-Mobility în
Profitest MXTRA / MTECH+
Simularea stării de funcționare A Simularea stării de funcționare B
Starea A – cablul de încărcare conectat numai la punctul de încărcare
Semnalul CP este activat
Tensiunea între PE și CP este 12V
Starea B – cablul de încărcare conectat la punctul de încărcare și la vehicul
Cablul de încărcare este fixat la punctul de încărcare și la vehicul
Vehiculul nu este încă gata de încărcare
Tensiunea între PE și CP: +9V / -12V
Simularea stării de funcționare C Simularea stării de funcționare D Simularea stării de funcționare E
 Starea C – vehicul cu
acumulatori uscați detectat
Vehiculul este pregătit pentru încărcare / alimentarea este conectată
Tensiunea între PE și CP: +6V / -12V
Starea D – vehicul cu acumulatori umezi detectat
Vehiculul este gata pentru încărcare / alimentarea este conectată
Tensiunea între PE și CP: +3V / -12V
Starea E – cablul de încărcare este deteriorat
Scurtcircuit între PE și CP
Cablul de încărcare este
deconectat la punctul de încărcare
Tensiunea între PE și CP este +0V

 

Profitest MXTRA

Testarea siguranței în funcționare din punct de vedere electric, conform standardului IEC 60634-6 și EN 50110, utilizând Profitest MTECH+/ MXTRA

Considerații generale
Testele trebuie rea­lizate de un electrician autorizat.
Pentru evitarea pericolelor care pot re­zulta din efectuarea măsurătorilor și pentru obținerea rezultatelor cu o precizie corespunzătoare, este necesară utilizarea unor instrumente de măsură conforme cu standardele.
Instrumentele de măsură și monitorizare, trebuie să fie în conformitate cu standardul EN 61557.
Orice sistem trebuie testat înainte de darea în folosință către utilizatorul final.
De aceea, inspectorilor trebuie să li se asigure informația stipulată în DIN 0100-510, precum și alte informații necesare pentru testarea inițială.
Dacă se descoperă abateri de la regulile de instalare, testarea trebuie repetată după eliminarea abaterilor. Toate abaterile sau echipamentele defecte, care au fost descoperite pe parcursul procesului de testare, trebuie să fie remediate înainte ca inspectorul să declare faptul că sistemul testat corespunde cerințelor specificate prin serial de standarde DIN VDE 0100.
Testarea include toate măsurile prin care se asigură confomitatea sistemului electric testat, cu cerințele standardului IEC 60364.
Testarea include: – Inspecție vizuală & Măsurare și testare
Procedura de măsurare pentru testarea stațiilor de încărcare electrică implică determinarea:
Continuității conductoarelor (măsurarea rezistențelor de valoare redusă)
Rezistenței de izolație
Rezistenței de împământare
Testarea RCD-urilor
Determinarea impedanței buclei de defect (rezistența de buclă), a rezistenței interne a sistemului electric
Fazării sistemului

Avantajele Profitest MTECH+ / MXTRA:
Gamă largă de tensiuni și frecvențe
Măsurarea rezistențelor de valoare mică, inclusiv reversare automată a polarității tensiunii de testare
Măsurarea rezistenței de izolație folosind tensiune nominală, cu tensiune de testare variabilă sau crescătoare
Măsurarea cu precizie extrem de ridicată a ZS, cu rezoluție de 0.001 Ω, fără declanșarea RCCB
Testare RCCB cu tensiune în rampă crescătoare inteligentă
Testare RCD-uri de tipurile A, AC, B, B+, F, G/R, SRCD și PRCD, testare IMD-uri și RCM-uri
Măsurarea rezistenței de împământare cu diferite metode
Creare de secvențe de testare cu ajutorul software-ului ETC (Profitest MXTRA)
Transmisia inteligentă a datelor – transfer de date bidirecțional – Bluetooth (Profitest MXTRA)
AMC – compensare automată a cablurilor de măsură, utilizând metoda cu 4 fire
Categoria de măsurare IV
Certificat de calibrare DAkkS

Raportul de testare
Un raport de testare trebuie pregătit la fiecare punere în funcțiune a sistemelor noi sau la fiecare modificare sau îmbunătățire a sistemelor existente. Raportul trebuie să includă detalii privind destinația sistemului precum și constatări privind rezultatele inspecției vizuale, testele și măsurătorile efectuate.

Conținutul minim al raportului de testare, include informații generale precum numele și adresa clientului și a persoanei/companiei care a efectuat testul, descrierea măsurătorilor efectuate și valorile acestora, destinația obiectului testat (sistem, clădire etc.) și instrumentele de măsură și testare utilizate. Evaluarea rezultatelor testului include autoritatea de testare, inspectorul, data testării și semnătura inspectorului. Raportul de testare pentru punerea în funcțiune inițială trebuie să includă informații privind inspecția vizuală, informații privind circui­tele electrice testate și rezultatele măsurătorilor efectuate asupra circuitelor instalației.

Aceste informații trebuie să facă referire la fiecare circuit electric, inclusiv la dispozitivul său de protecție, precum și la rezultatele măsurătorilor și testelor necesare.

ARC BRAȘOV SRL este partener autorizat în România, pentru detalii vă rugăm să ne contactați.

Autor: Ing. Gabriel Ghioca, ARC Brașov
gabriel.ghioca@arc.ro

Tel: 0268 472577; 0268 – 477 777 | arc@arc.ro | www.arc.ro | Blog.arc

S-ar putea să vă placă și