TELEVIZIUNEA DIGITALĂ TERESTRĂ [ DVB-T ]

by donpedro

SISTEME COMUNITARE DE RECEPŢIE

În primul rând menţionăm că acest articol are rolul numai de prezentare deoarece nu se poate vorbi încă de transmisii digitale terestre în ţara noastră.

Apariţia sistemului DVB-T (digital video broadcasting terestrial) a apărut în primul rând ca o necesitate din dorinţa de a transmite mai multe canale de televiziune într-o calitate superioră cât şi din faptul că spectrul de frecvenţe este o resursă limitată care trebuie exploatată într-un mod raţional. S-a discutat şi se discută enorm referitor la faptul că spectrul radio a devenit neîncăpător la un număr uriaş de servicii pe care trebuie să le susţină (posturi de radio, posturi TV, telefonie, comunicaţii radio, internet). În acest scop la nivelul Comunităţii Europene au fost elaborate documente referitoare la trecerea de la televiziunea analogică actuală la televiziunea digitală. Conform acestor normative până la sfârşitul anului 2012 toate transmisiile analogice actuale vor trece în digital. Acest proces va atrage după sine două componente: pe de o parte toate posturile de televiziune (posturi publice cu acoperire naţională, posturile private cu acoperire naţională şi posturile locale) vor fi obligate să modernizeze reţeaua de emiţătoare în noul format, iar pe de altă parte să înceapă producerea şi comercializarea echipamentului de recepţie.
Banda alocată pentru TDT (televiziune digitală terestră) este banda UIF (470 – 862Mhz) care este utilizată în prezent pentru transmisii TV analogice. Nivelul minim acceptat la recepţie va fi 39dBuV la frecvenţa de 470Mhz, 42dBuV la frecvenţa de 630Mhz respectiv 45dBuV la frecvenţa de 860Mhz. Emisia digital terestră se face în format MPEG-2 (care este comun cu transmisiile digitale prin satelit DVB-S cât şi în reţelele de cablu DBV-C) fiind o transmisie multipurtătoare COFDM cu modulaţie în quadratură 64 QAM (sau 16 QAM). În momentul de faţă în Europa există posturi de televiziune TDT în Marea Britanie, Suedia şi Spania încă din anul 1999 şi s-au alăturat în anul 2002 Germania, Franţa, Norvegia, Finlanda, Danemarca şi Irlanda. Începând din luna august, în Berlin a fost sistată transmisia terestră în format analogic fiind acum disponibilă doar în format digital. Locuitorii pot recepţiona acum 21 programe TV publice şi comerciale. Sunt informaţii cărora şi în ţara noastră sunt preocupări în acest sens la nivelul ministerului de resort, dar problema fondurilor necesare implementării unui astfel de sistem a blocat o astfel de iniţiativă.
Din punct de vedere tehnic transmisia digitală terestră constă în digitizarea şi comprimarea informaţiei în format MPEG-2 putând în acest fel ca în cadrul unui canal TV de 8Mhz (cât este alocat în banda UIF) să poată fi transmise 3 până la 5 programe TV, programe de radio şi alte servicii. Ştiind că banda UIF cuprinde canalele 21 – 69, deci un total de 49 canale prin care pot fi transmise până la 245 posturi de televiziune. Calitatea transmisiei este excepţională în comparaţie cu transmisiile actuale permiţând formate 3/4, 16/9 sau înaltă rezoluţie. În momentul actual partea de recepţie nu este inclusă în televizor urmând a fi integrată în viitor.

Figura 1

Astăzi receptoarele DBV-T sunt aparate “solid-state” care se conectează la televizor fie prin borna de RF fie prin mufa Euroscart. Semnalul este captat din eter cu ajutorul unei antene de UIF, şi în acest sens producătorii deja au lansat pe piaţă antene TV dedicate aşa cum este cea prezentată în figura 1.
În momentul de faţă, în banda UIF sunt emise atât canale analogice cât şi digitale existând posibilitatea interferenţelor în cazul canalelor adiacente. Aşa cum am arătat, există un plan referitor la repartizarea canalelor TV până în 2012 data limită pentru încetarea transmisiilor analogice. Astfel, canalele 66 – 69 vor fi utilizate pentru canalele publice naţionale, canalele 57 – 65 pentru canalele cu acoperire naţională şi canalele 21 – 56 pentru posturile locale. Deja, majoritatea producătorilor şi-au îndreptat atenţia spre proiectarea şi realizarea de echipamente destinate recepţiei digitale terestre individuală şi comunitară.

În acest sens compania ALCAD a lansat de curând pe piaţă un sistem comunitar pentru recepţie digitală terestră.
Staţia este formată dintr-o sursă de alimentare, amplificator de putere, programatorul modulelor şi un număr de module de recepţie. Numărul acestora este funcţie de numărul de canale TV care trebuie recepţionate.

Tabel 1

În tabelul 1 sunt prezentate datele tehnice ale modulului transmodulator OFDM-PAL. Există mai multe tipuri funcţie de sistemul în care face remodularea (TO-551 pentru norma PAL-BG, TO-543 pentru norma PAL-I şi TO-544 pentru norma PAL-DK).
Aşa cum am amintit, fiecare modul are ieşirea PAL într-un canal TV programat în funcţie de configuraţia de recepţie.
Nivelul de ieşire este de aproximativ 85dBuV şi este necesară o amplificare pentru atacul unei reţele de distribuţie la un număr mare de televizoare.
Datele tehnice ale amplificatorului sunt prezentate în tabelul 2.

Tabel 2

Figura 2

Figura 3

În figura 2 este prezentată schema de conectare în cazul recepţiei a 5 canale TV în format digital. Pentru recepţie sunt utilizate 2 antene de recepţie, iar pentru una din ele este folosit un amplificator suplimentar AM-102 pentru creşterea nivelului de semnal pe intrare. Antenele sunt de bandă largă permiţând recepţia oricărui canal în banda UIF. EXT este o intrare suplimentară în amplificator care permite însumarea semnalului de la cele 5 module TO-551 cu semnalul provenit de la o altă staţie de semnal. OUT este ieşirea de semnal amplificat cu care este atacată reţeaua de distribuţie.
În figura 3 este prezentată o staţie de recepţie TV digitală terestră combinată cu o staţie de recepţie TV analogică.
În acest caz amplificatorul de ieşire de bandă largă a fost înlocuit cu module de amplificare de canal ZG-401/601 permiţând însumarea cu canale TV analogice (6 canale). Reţeaua de distribuţie este clasică folosind distribuitoare cu 2 ieşiri tip FD-xxx şi prize TV de abonat tip BM-100.

Televiziunea digitală terestră DVB-T /SISTEME COMUNITARE DE RECEPŢIE

În continuare vă prezentăm o schemă complexă de instalaţie comunitară care permite recepţia a 32 canale TV în format digital şi 12 canale TV în format analogic.
Modulele TO sunt programate (canalul de ieşire) în grupe de 8 canale TV însumarea semnalelor făcându-se cu filtre de bandă tip MF-xxx. Acest tip de însumare permite micşorarea zgomotului de bandă şi în mod implicit menţinerea raportului semnal /zgomot la un nivel ridicat. În final semnalul provenit de la staţia digitală este însumat cu cel din staţia analogică 905-ZG.

Ing. Adrian Andrei
Antech 98 s.r.l.
Tel./fax: 01-331.34.04
aandrei@mailbox.ro

S-ar putea să vă placă și

Adaugă un comentariu