Soluţii variate de detecţie de la COMPEC

by donpedro

Oferta de soluţii de detecţie de la COMPEC a stat de-a lungul timpului la dispoziţia numeroşilor specialişti în vederea sprijinirii acestora pentru a dezvolta aplicaţii dintre cele mai variate. Fie că este vorba de simpla detecţie a unor obiecte prin intermediul senzorilor de proximitate (inductivi, fotoelectrici, ultrasonici etc.), fie că se referă la soluţiile de monitorizare a nivelului în recipiente şi silozuri prin intermediul senzorilor de nivel (cu vibraţie, ultrasonici etc.), plaja de aplicabilitate a soluţiilor de detecţie oferite de Aurocon COMPEC este foarte variată şi asigură flexibilitate în dezvoltarea aplicaţiilor de automatizare. Este vorba de o ofertă ce cuprinde peste 20000 de produse de la peste 120 de producători de marcă pe plan mondial.

Senzori de proximitate

În gama COMPEC se regăsesc o multitudine de variante de senzori de prezenţă: senzori inductivi cubici şi cilindrici, senzori capacitivi, senzori magnetici, senzori ultrasonici, fotoelectrici, senzori cu rază laser pentru detecţii de precizie, senzori cu fibră optică.

Senzori de temperatură şi de umiditate

Gama de soluţii de detecţie/monitorizare a temperaturii este una vastă. Oferta COMPEC cuprinde o multitudine de termocuple, senzori de temperatură rezistivi (PRT/RTD/PT100/PT1000) şi ter­mostate destinate controlului şi monitorizării temperaturii din aplicaţiile industriale.
De asemenea, oferta COMPEC cuprinde şi senzori de umiditate pentru sistemele de control al microclimatelor.

Senzori de presiune

Peste 1000 de tipuri de senzori de presiune de la peste 20 de produ­cători vin să completeze gama de soluţii de detecţie de la COMPEC, oferind o plajă largă de presiune măsurate şi/sau monitorizate. Oferta cuprinde atât senzori de presiune cât şi presostate destinate controlului şi monitorizării presiunii.

Senzori de nivel

Ideali pentru determinarea sau monitori­zarea nivelului la un anumit moment de timp, senzorii de nivel de la COMPEC vin într-o multitudine de versiuni tehnologice, pentru a se preta flexibil şi celor mai pre­tenţioase aplicaţii.
Fie că este vorba de senzori cu furcă vibrantă, fie senzori ultrasonici pentru măsurarea non-contact, există câte un senzor pentru fiecare aplicaţie.

Encodere rotative şi liniare

Pentru determinarea sau măsurarea vitezei sau poziţiei în sistemele de control al mişcării sau în buclele de reacţie sunt folosite encodere rotative, incrementale sau absolute, precum şi encodere liniare.

Senzori pentru măsurarea vitezei

Acest tip de senzori se folosesc în tandem cu roţile dinţate.
De obicei, frecvenţa de comutaţie a acestor senzori este modificabilă, soluţia fiind ideală pentru determinarea vitezei de rotaţie.

Senzori de detecţie a mişcării liniare

Acest tip de senzori sunt transformatoare diferenţiale de tip LVDT ce oferă la ieşire o tensiune sau un curent propor­ţionale cu lungimea tijelor de deplasare cu care sunt prevăzute.

Senzori de vibraţie / acceleraţie

Folosiţi în special în aplicaţii de control al vibraţiilor, acest tip de senzori se pretează aplicaţiilor de precizie, calitatea fiind principala opţiune în alegerea acestui tip de soluţie de detecţie.

Senzori de curent

Fie că vorbim de transformatoare de curent alternativ sau transformatoare de curent continuu de tip LEM, senzorii de curent sunt folosiţi pe scară largă în industria electronică şi în sistemele de control şi acţionare electrică de mică şi mare putere.

Celule dozimetrice

Destinate măsurării şi monitorizării masei şi greutăţii, celulele dozimetrice oferă specia­liştilor oportunităţi în dezvoltarea de aplicaţii de control a gabaritului sau de acţionare a sistemelor automate în funcţie de greutate.

Debitmetre

Măsurarea debitului se poate face fie prin contact, cu padele rotative, această soluţie fiind intruzivă, fie fără contact, debitmetrele ultrasonice fiind foarte des utilizate în industrie.

Detectoare de gaz

Peste 80 de tipuri de detectoare de gaz, de la 15 produ­cători. Oferta este cuprin­zătoare, şi constă în senzori ce detectează prezenţa sau concentraţia de gaze.

Senzori detecţie stare închis/deschis (reed)

Această gamă de senzori cuprinde traductoare de tip reed, destinate în general aplicaţiilor de monitorizare a stării închis / deschis a uşilor, porţilor sau a trapelor de acces.

Autor:
Mihai Priboianu
Aurocon COMPEC SRL

Distribuitor autorizat SICK: AUROCON COMPEC srl
www.compec.ro

S-ar putea să vă placă și

Adaugă un comentariu