SMARTEX

by donpedro

Sistem de control acces şi alarmare în cazuri de efracţie şi incendiu

Domeniul de aplicare:
Produsul constă într-un sistem integrat funcţional ce realizează funcţii de control acces şi alarmare în cazuri de efracţie şi incendiu.
Opţional, se poate instala şi utiliza în mod independent sistemul de control acces (yala electronică) sau sistemul de alarmă.
Produsul este destinat asigurării protecţiei locuinţelor private şi sediilor de firme.

Componenţa produsului:
yală electrono-mecanică acţionată cu telecomandă în infraroşu – 1 buc.
telecomandă în infraroşu – 3 buc.
unitate centrală – 1 buc.
conţinând:
– unitate de alarmă
– încărcător automat
– acumulator 12V/5Ah
detectori de efracţie şi incendiu: – conform cerinţelor de protecţie şi opţiunii
clientului;
elemente de execuţie a alarmării: – conform cerinţelor de protecţie şi opţiunii clientului;
telecomenzi suplimentare: – conform opţiunii clientului.

Principiul de funcţionare:

Yala electrono-mecanică montată în uşă sau în tocul uşii unei încăperi realizează încuierea / descuierea uşii în momentul acţionării din exterior cu o telecomandă ce generează automat şi emite un cod electronic unic, în infraroşu – cu rol de cheie, iar din interior la apăsarea unui push-buton. Opţional, prin apăsarea din interior a unui push-buton de prearmare, poate fi activată automat şi alarma, prin încuierea uşii din exterior cu telecomanda, caz în care dezactivarea se face automat la descuierea uşii prin utilizarea telecomenzii. În cazuri de forţă majoră, deschiderea din interior se mai poate face manual, prin simpla împingere a unei tije ce acţionează direct asupra zăvorului.

Caracteristici, performanţe:
– Grad de securitate net superior încuietorilor clasice, graţie metodologiei deosebit de elaborate de codare şi decodare, cît şi cvasiinfinităţii combinaţiilor posibile de coduri;
– Rezistenţă mecanică şi fiabilitate mult superioare încuietorilor clasice;
– Stabilitatea totală a stărilor de încuiere / descuiere la lipsa alimentării electrice, la apariţia de şocuri electrice sau electroalimentări intermitente, la aplicarea de diverse cîmpuri electromagnetice, la acţionarea cu diverse semnale optice, la şocuri şi vibraţii mecanice, la forţări mecanice ale uşii;
– Realizarea de multiple funcţiuni prin utilizarea de microprocesoare;
– Realizare în tehnologie SMD (microminiaturizare) şi utilizarea de componente electronice de ultimă generaţie;
– Semnalizări optice de stare, alarmare şi avertizare;
– Unicitatea garantată a codului alocat yalei (generat şi emis de telecomandă), indiferent de numărul de yale fabricat, respectiv imposibilitatea acţionării yalei prin folosirea oricărei alte telecomenzi în afară de cele aparţinînd yalei respective;
– Imposibilitatea recepţionării neautorizate a codului, prin sisteme de recepţie ascunse, în scopul reproducerii lui ulterioare, dat fiind algoritmul special de codare şi transmisia unidirecţională în infraroşu, limitată la o distanţă maximă de 2m în axul telecomenzii;
– Încuiere exterioară numai prin acţionarea telecomenzii, fapt ce elimină posibilitatea uitării telecomenzii în casă;
– Inexistenţa unor orificii exterioare de introducere a unor chei sau cartele;
– Imposibilitatea forţării mecanice din exterior datorită inexistenţei mânerelor exterioare pentru acţionare manuală;
– Posibilitate de montare în toc sau în uşă;
– Consum electric deosebit de redus.

Funcţiuni:
Încuierea / descuierea uşii prin acţionarea unei telecomenzi în infraroşu – din exterior şi prin acţionarea unui push-buton – din interior.
Opţional, poate fi activată funcţia de alarmare, astfel că, în cazul unei efracţii sau incendiu, poate fi transmis automat un apel telefonic la numere de telefon prestabilite (poliţie, pompieri, proprietarul locuinţei etc.) şi transmiterea unui mesaj de alarmare şi / sau acţionarea unei sirene.
Descuiere prin acţionare manuală din interior, în caz de forţă majoră.
Autoblocarea mecanică a zăvorului la forţarea acestuia în sensul descuierii.
Blocarea recepţiei pentru o perioadă de 1/2 minute în cazul în care se acţionează cu o telecomandă cu cod incorect.
Asigurarea independenţei energetice faţă de reţeaua de 220V pentru cca. 3 zile.
Furnizarea de semnalizări optice, astfel:
1. La telecomandă – la apăsarea butonului de acţionare – se semnalizează:
– capacitatea funcţională normală a bateriei;
– avertizare privind scăderea capacităţii bateriei, sub care telecomanda mai poate funcţiona normal cel puţin 50 de acţionări;
– alarmă privind scăderea capacităţii bateriei sub care nu mai este garantată funcţionarea normală a telecomenzii şi se impune înlocuirea bateriei cu una nouă;
2. În exteriorul încăperii – în vizor – se semnalizează:
– starea normală de veghe a receptorului şi electroalimentare corectă;
– recepţionarea codului corect şi efectuarea mişcării de încuiere / descuiere, cînd se acţionează cu telecomanda;
– alarmă timp de 1/2 minute privind eventuala neefectuare a mişcării de încuiere/descuiere, când se acţionează cu telecomanda (ex.: în cazul în care uşa se descentrează faţă de toc);
– avertizare de blocare a recepţiei pentru 1/2 minute după utilizarea unei telecomenzi incorecte;
– avertizare privind eventuala scădere a capacităţii funcţionale a sursei de electroalimentare;
3. În interiorul încăperii – pe partea frontală a yalei – se semnalizează:
– poziţia în care se găseşte zăvorul, respectiv “încuiat” sau “descuiat”;
– alarmare privind încercări anterioare de acţionare cu alte telecomenzi decât cea corectă, alarmarea optică putînd fi anulată numai prin apăsarea unui buton din interior;
– avertizare privind eventuala scădere a capacităţii funcţionale a sursei de electroalimentare;
4. La unitatea centrală – se semnalizează:
– prezenţa / absenţa reţelei de 220V;
– starea unităţii de alarmă (preactivată / activată general / activată perimetral / dezactivată);
– după dezactivare, alarmare privind încercări anterioare de acţionare cu alte telecomenzi decît cea corectă, alarmarea optică putînd fi anulată numai prin apăsarea unui buton din interior. N

S-ar putea să vă placă și