Smart Energy

by donpedro

Pentru a se putea alinia la cerinţele societăţii moderne, furnizorii serviciilor energetice, fie că este vorba de companii din domeniul privat sau din domeniul public, trebuie să-şi adapteze şi să-şi optimizeze fluxurile de culegere a informaţiilor referitoare la consum astfel încât acestea să se desfăşoare cu un grad înalt de acurateţe şi rapiditate în condiţiile satisfacerii unor cerinţe foarte stricte de disponibilitate, integritate, confidenţialitate şi non-repudiere pentru informaţiile care sunt vehiculate. În acest sens, organizaţiile trebuie să-şi regândească sistemele de colectare a informaţiilor de consum astfel încât să contribuie la eficientizarea consumului de energie.

Europa este încă cea mai extinsă piaţă din lume pentru servicii de eficientizare a consumului energetic. Dezvoltarea şi utilizarea sistemelor tehnologice inteligente pot reduce cu o treime consumul de energie în clădiri.
Un exemplu care susţine această afirmaţie este conceptul Smart Cities.
Prin utilizarea tehnologiilor avansate, se ajunge la următoarele atribute:

• Utilizarea redusă a energiei.
• Încălzirea şi răcirea pasivă a clădirilor.
• Reţele de transport inteligente care contribuie la conectarea optimă a generatoarelor de energie cu consumatorii finali, eliminându-se potenţialele pierderi.
• Contoare inteligente şi alternativa conectării la alte surse de energie: solară, geotermală. Consumatorii au astfel controlul asupra consumului de energie.
• Noxe reduse prin utilizarea de vehicule electrice, biciclete.

Aceste schimbări sunt cruciale pentru a îndeplini cerinţele Uniunii Europene până în anul 2020: scăderea cu 20% a emisiilor de dioxid de carbon, creşterea eficienţei energetice cu 20% şi utilizarea surselor de energie regenerabilă în proporţie de 20% din consumul total.
Pentru a susţine această abordare, este nevoie de un sistem de transport capabil să integreze zeci de mii de elemente active de reţea cu acoperire atât în zonele urbane aglomerate cât şi în zonele mai puţin populate.

Figura 1: Platforma de comunicaţii M2M

Operatorii de telecomunicaţii şi IT au un rol important în acest ecosistem fiind cel mai bine poziţionaţi în asigurarea platformelor de contorizare inteligentă a energiei “Smart Meetering”. Asigură în principal soluţii IT&C pentru auto­matizarea reţelei de distribuţie, instalare şi operare contoare inteligente (AMR – Automatic Meter Reading), portal pentru vizualizarea în timp real a consumului de energie, aplicaţii de management al clienţilor, soluţii de facturare.
Furnizorul de soluţii IT&C asigură infrastructura de transport necesară împreună cu securitatea datelor, integrarea şi controlul acestora.
Platforma trebuie să fie scalabilă, bazată pe standarde des­chise (ex. XML, TCP/IP). Se va utiliza comunicaţia bidi­rec­ţională de tip client server pentru a putea fi transmise datele relevante con­form solicitării clientului. Securitatea datelor este asigurată prin alocarea de certificate de securitate şi crip­tare SSL/TLS.

Figura 2: Asigurarea securităţii şi integrităţii datelor

Asigurarea securităţii datelor începe cu procesul de instalare. Echipa tehnică implicată în administrarea sistemului multiplex (MUS) instalează de la început sistemul care permite alocarea de certificate de Securitate şi configurarea criptării (SSL/TLS). Ansamblul de asigurare a securităţii nu va fi întrerupt din momentul instalării şi până la finalizarea procesului de transmitere a datelor.
Accesul la platformă este permis doar personalului autorizat urmând protocoale şi reguli stricte de asigurare a securităţii incluzând procesul de triplă autorizare: schimbul de certificate şi chei de securitate incluzând înregistrarea şi urmărirea datelor de logare.
Comunicarea integrală “end to end” via multiplex, reţeaua privată de transmisiuni WAN, până la consumatorul final urmează standarde stricte de Securitate validate de organismele competente.

Următorul pas în ceea ce priveşte utilizarea tehnologiei este automatizarea locuinţelor prin adopţia noilor tehnologii inovative. Casa inteligentă va beneficia de sisteme de securitate integrate, aparate de uz casnic televizoare, frigidere, maşini de spălat, corpuri de iluminat electrice controlate de la distanţă via internet prin tehnologia “Machine to Machine” (M2M). Pe măsură ce mai multe dispozitive de uz caznic vor fi conectate la Internet, va creşte şi controlul lor de la distanţă.
Principalele elemente controlate centralizat de la distanţă care utilizează tehnologia disponibilă astazi, sunt:

• Închiderea automată a uşilor şi sisteme de Securitate controlate de la distanţă prin intermediul telefoanelor inteligente;
• Controlul temperaturii şi sistemelor de ventilaţie;
• Sisteme audio şi video;
• Sisteme de iluminat inteligente;
• Sisteme de monitorizare a animalelor de casă;
• Sisteme de monitorizare a plantelor;
• Sisteme de detecţie vehicule.

Figura 3: Casa Inteligentă

Sistemele de distribuţie şi generatoarele de electricitate ale operatorilor reprezintă o legătură vitală între furnizorii de energie şi comunităţile locale. Sistemele de distribuţie a energiei electrice au un rol important în noul context al pieţei bazate pe “carbon redus”. Operatorii asigură echilibrul între generarea de energie la scară largă şi micro, generarea pe de o parte precum şi introducerea noilor tehnologii inovative pe de altă parte.
Cu acest sistem nou de distribuţie, consumatorii beneficiază pentru prima dată de avantaje substanţiale, pot controla consumul de energie utilizând contoare inteligente, pot evita vârfurile de consum în intervalele orare în care preţurile sunt mai mari şi, în final, îşi pot reduce costurile serviciilor de energie printr-un consum inteligent.

Ca o consecinţă directă a acestei noi evoluţii, jucătorii din piaţa de energie vor deveni mult mai inovatori şi vor investi în achiziţia de specialişti care să poată furniza serviciile dorite de clienţi:

• Specialişti în IT şi comunicaţii care să administreze soluţiile hardware şi software necesare reţelelor de distribuţie inteligente;
• Specialişti în planificare urbană care vor integra vehiculele electrice într-o reţea de transport modern;
• Arhitecţi inovativi capabili să planifice un sistem energetic eficient, zero emisii şi locuinţe active energetic (capabile să producă ele însele energie);
• Experţi în marketing capabili să schimbe atât comportamentul consumatorilor cât şi pe cel al investitorilor.

Politicile Uniunii Europene şi platformele tehnologice se îndreaptă exact către direcţia descrisă anterior, obiectivul principal fiind ca 80% dintre contoarele de energie să fie bazate pe tehnologia inteligentă.

Autor:
Dr. Ing. Vasile Voicu
vv.voicu@yahoo.com

S-ar putea să vă placă și

Adaugă un comentariu