SISTEMUL DE TELECOMANDĂ XTRA LINK 2

by donpedro

În acest articol vă prezentăm sistemul XTRA LINK 2 care permite transmiterea semnalului de telecomandă prin reţeaua de distribuţie a semnalului TV. În acest fel pot fi comandate dintr-o altă cameră (unde este instalat un alt televizor legat la acelaşi cablu coaxial prin care se
transmite semnalul TV), diverse aparate (receptor de satelit, videorecorder, DVD, etc.)

Figura 1

Pentru comanda diverselor tipuri de aparate electronice (televizor, videorecorder, DVD, etc.) sunt folosite telecomenzi cu infraroşu. Acestea funcţionează doar când telecomanda este direcţionată spre aparatele respective şi nu există un obstacol interpus.
Ce putem face în cazul în care dorim comanda unor aparate când ne găsim în camere diferite.
Soluţia prezentată se pretează foarte bine când există deja o distribuţie a semnalului din camera principală în care este instalat receptorul de satelit spre una sau mai multe camere în care sunt instalate alte televizoare.

Figura 2

Prin intermediul transmiţătorului Xtra Link 2 poate fi comandat receptorul de satelit din camera secundară prin simpla interconectare la cablul coaxial.
În figura 1 sunt prezentate componentele sistemului:
1. IR Receiver este receptorul care va fi aşezat în camera secundară din care dorim să comandăm receptorul de satelit. Semnalul de telecomandă va fi transmis spre acest dispozitiv.
2. INJ 77 este un injector care se va ataşa la borna TV a televizorului din camera secundară. După cum se poate observa, el este prevăzut cu încă trei borne; o bornă TV unde se montează cablul coaxial care aduce semnalul TV, o bornă jack de montare a IR Receiver precum şi o bornă de alimentare la care se conectează sursa de alimentare 781C-77.
3. CPL 77 este un cuplor care se montează în camera de unde se transmite semnalul TV şi se conectează la receptorul de satelit (videorecorder, DVD, etc.).

Figura 3

Deasemenea, el mai este prevăzut cu 3 mufe: mufa de ieşire spre televizorul principal care se află în aceeaşi cameră cu receptorul de satelit, borna de ieşire a semnalului TV care pleacă spre camera secundară şi borna de conectare a LED-lui de comandă IR.
4. Dual Blink-IR Emitter este un emiţător de IR (două leduri de comandă) care transmite semnalul IR spre aparatul care trebuie comandat. Sunt folosite două LED-uri pentru a putea comanda simultan receptorul de satelit şi videorecorderul.
5. 781C-77 este sursa de alimentare care se montează la injectorul INJ 77.
În figura 2 este prezentată schema de aplicaţie în care semnalul TV generat de receptorul de satelit este însumat cu semnalul de la videorecorder şi prin intermediul cuplorului CPL 77 este aplicat atât televizorului din camera principală cât şi cablului coaxial de distribuţie. Tot aici este conectat şi Dual Blink-IR aşezând cele două led-uri în poziţii corespunzătoare pentru comanda celor două aparate. De aici pleacă cablul coaxial de distribuţie spre camera secundară. Aici se conectează injectorul INJ 77 la televizorul al doilea. Tot la injector sunt conectate sursa de alimentare şi IR Receiver. Îndreptând telecomanda spre IR Receiver se pot comanda apara-tele situate în camera principală.
În figura 3 este prezentată o aplicaţie în care reţeaua de distribuţie este formată dintr-un televizor în camera principală şi încă două televizoare în camere separate. În acest caz în afară de partea de recepţie care se comercializează separat mai este necesar un splitter cu două ieşiri care are şi trecere în CC pentru comanda LED-urilor Dual Blink-IR.

Informaţii suplimentare:
Ing. Adrian Andrei

Antech 98 s.r.l.
Tel/Fax: 01 – 675.70.66
e-mail: aandrei@mailbox.ro
www.alcad.net

S-ar putea să vă placă și